Search icon
Tilbage til projektoversigt

Foranalyse for Domkirkens Hus

I år 2020 overtog Vor Frue Sogns menighedsråd den gamle Metropolitanskole i indre København. BARK har udarbejdet en foranalyse, der undersøger mulighederne for at skabe et mangfoldigt kulturhus - et Domkirkens Hus - i de gamle rammer.

Midt i København, ved Frue Plads, ligger den gamle Metropolitanskole. I år 2020 overtog Vor Frue Sogns menighedsråd bygningen med visionen om at skabe et mangfoldigt kulturhus med dialogbaserede, kulturelle aktiviteter midt i byens pulserende hjerte. Et Domkirkens Hus.

BARK har i denne forbindelse udarbejdet en foranalyse, der skærper visionen såvel som konceptet for Domkirkens Hus og undersøger markedsgrundlaget for et nyt kulturhus i København.

Foranalysen opstiller samtidig et funktionsprogram med konkrete kerneaktiviteter samt en forretningsplan med driftsscenarier og forslag til organisering omkring huset som led i at sikre en bæredygtig drift.

Forundersøgelsen er bl.a. baseret på:

  • En markeds- og målgruppeanalyse
  • Workshops med projektgruppen
  • Kvalitative interviews med kerneaktører
  • Rønnow Arkitekters prospekt, der skitserer den indvendige restaurering og istandsættelse af bygningen og rammesætter retningen for stedets udvikling.

Vi trækker på mange års erfaring

BARK har gennem mange år arbejdet med udviklingen af kulturinstitutioner i bygninger med høj kulturarvsværdi og har stor forståelse for både bygningsarven og de nye brugerbehov, der opstår med tiden.

Vi har specialiserede i foranalysen, der er vigtig som grundlag for beslutninger omkring et projekts videre færd og som materiale til samarbejdspartnere og fonde. Foranalysen kan identificere og underbygge potentialet i et nyt, kulturelt mødested ved at skærpe konceptet og sikre, at projektet bliver holdbart og levedygtigt, hvad angår både økonomi, fysiske rammer og indhold.

I arbejdet med foranalyser for kulturbyggerier trækker vi også  på vores mangeårige arbejde med at rådgive flere af de store danske fonde og foreninger, hvorfra  vi kender behovet for præcise og velunderbyggede analyser forud for fondsansøgninger og -støtte.

Fotokreditering: Jens Cederskjold
https://da.wikipedia.org/wiki/Metropolitanskolen#/media/Fil:Metropolitanskolen_-_C.F._Hansen_-_1816_-_panoramio.jpg

Fakta
Sted København

Ydelse Kulturbyggerier

Kunde Vor Frue Sogns menighedsråd

Projektperiode jan-aug 2022

Kontakt Frida Gammelgaard
Antropolog og rådgiver
frida@b-a-r-k.dk
+45 2964 8496

Læs mere om
Kulturbyggerier