Search icon
Tilbage til projektoversigt

Handlingsplan for landsbyklynger og landsbykirkernes rolle

Med et udviklings- og netværksforløb har vi undersøgt, hvordan landsbykirken kan udfylde sin funktion i landsbyklyngen 'Landsbyen De 7 Sogne'.

Landsbyklynger bliver mere og mere udbredte. Med dette projekt undersøgte vi mulighederne for, at folkekirken på landet kan samarbejde med og spille en aktiv rolle i de nye landsbyklynger. Landsbyklyngen ’Landsbyen De 7 Sogne’ på Mors var det konkrete eksempelprojekt.

Gennem et udviklings- og netværksforløb har vi undersøgt, hvordan landsbykirken – med både sine rum og sine mennesker – kan udfylde en funktion i de nye landsbyklynger, hvor faciliteter og services i højere grad skal deles på tværs af landsbyer.

Over en periode på halvandet år er tre udviklingsworkshops med centrale, lokale aktører gennemført. Mellem de tre workshops fortsatte dialogen og udviklingen, og nye idéer blev afprøvet.

Resultatet er en handlingsplan for samarbejdet og en lokal og landsdækkende presseindsats med fokus på erfaringerne fra Mors.

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Involvering

Kunde Den Folkekirkelige Udviklingsfond og Kirkeministeriet

Projektperiode 2016-2017

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973

Læs mere om
Involvering