Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Landsbykirkernes rolle

Folkekirke og

landsbyklynger

Landsbyklynger bliver mere og mere udbredte. Med dette projekt var formålet at undersøge mulighederne for, at folkekirken på landet kan samarbejde med og spille en aktiv rolle i de nye landsbyklynger. Landsbyklyngen ’Landsbyen De 7 Sogne’ på Mors var det konkrete eksempelprojekt.

Gennem et udviklings- og netværksforløb har vi undersøgt, hvordan landsbykirken – med både sine rum og sine mennesker – kan udfylde en funktion i de nye landsbyklynger, hvor faciliteter og services i højere grad skal deles på tværs af landsbyer.

Over en periode på halvandet år er tre udviklingsworkshops med centrale, lokale aktører gennemført. Mellem de tre workshops fortsatte dialogen og udviklingen, og nye idéer blev afprøvet. Resultatet er en handlingsplan for samarbejdet og en lokal og landsdækkende presseindsats med fokus på erfaringerne fra Mors.


Sted

Danmark

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Den Folkekirkelige Udviklingsfond

Projektperiode

2016-2017

Kontakt

Louise Work Havelund, seniorrådgiver, louise@b-a-r-k.dk, (+45) 5095 3444

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise har mere end 10 års erfaring med at stå i spidsen for komplekse analyse- og udviklingsprojekter. Hun arbejder inden for by- og landdistriktsudvikling med særligt fokus på analyser, inddragelse, strategier, formidling, planer og realisering. Louises ekspertiseområder omfatter alt fra naturoplevelser, fritids- og friluftsliv til kulturbyggeri, tilgængelighed og inklusion, bofællesskaber, kirker og herregårde.

I BARK arbejder Louise desuden med kvalitativ brugerresearch og borgerinddragelsesprocesser.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444
LinkedIn