Search icon
Tilbage til projektoversigt

Kvalitetsprogram for Vinge

Vinge er et af Danmarks største byudviklingsprojekter. BARK har udviklet et visuelt kvalitetsprogram, der skal fungere som et styrings- og dialogværktøj for Frederikssund Kommunen. Byrådet vedtog kvalitetsprogrammet i marts 2024.

Vinge er et af Danmarks største byudviklingsprojekter. Her er der ikke blot tale om udviklingen af en ny bydel, men en helt ny by i Frederikssund Kommune.

Det kræver god planlægning og solid programmering at lave en ny by. Derfor har vi i 2023-2024 hjulpet med at lave et visuelt kvalitetsprogram, der skal fungere som et styrings- og dialogværktøj for kommunen.

Kvalitetsprogrammet har til formål:

  • At sikre sammenhæng og kvalitet i udviklingen af Vinge i henhold til byrådets ambitioner inden for det gode byliv, nærhed til naturen, mobilitet og arkitektonisk kvalitet
  • At oversætte visionen fra udviklingsplanen 2021 til letforståelige og konkrete bestemmelser inden for udviklingen af bydele, byrum og byggeri
  • At formidle de væsentligste krav til Vinges bygherrer samt til brug for lokalplaner og andet plangrundlag

Konkret indeholder kvalitetsprogrammet en lang række tematiserede bestemmelser, som bygherrer og udviklere skal overholde, når de bygger i Vinge. Bestemmelserne dækker: bydele, byrum, ankomstoplevelse, byrumsinventar, uderum og naturoplevelser, biodiversitet, beplantning, regnvand, veje, stier, parkering, byggeriets miljøaftryk, skala og tæthed, tagudformning, facade og kantzoner.

I arbejdet har vi trukket på vores viden om strategisk byplanlægning, det gode byliv samt arkitektur og landskab som identitetsskabende elementer. Vi har desuden bragt vores blik for visuel formidling i spil i slutproduktet.

Byrådet i Frederikssund Kommune godkendte kvalitetsprogrammet for Vinge i marts 2024.

Foto: Visualisering af fremtidens Vinge lavet af Arkitema fra Udviklingsplan 2021, Fremtidens Vinge – En strategisk tilgang.

Fakta
Sted Sjælland

Ydelse Bystrategi og landdistrikter

Kunde Frederikssund Kommune

Projektperiode 2023-2024

Kontakt Mette Levring
Landskabsarkitekt og rådgiver
mette@b-a-r-k.dk
+45 3057 6009

Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter