Search icon
Tilbage til projektoversigt

Udviklingsplan for Nykøbing Mors Havn

Nykøbing Mors er en by i udvikling, og der er brug for en masterplan bl.a. for byens havnearealer. Vi viser, hvordan Nykøbing Mors Havn kan udvikle sig gennem en fysisk-strategisk Udviklingsplan.

Nykøbing Mors er en by i udvikling. Turismen vokser, og der er mange projekter og initiativer i gang. Byen har en stærk identitet som autentisk havneby med en aktiv erhvervshavn og en velbesøgt lystbådehavn. Samtidig står flere områder på havnen dog tomme, og der er behov for at skabe en bedre sammenhæng til den resterende by.

Morsø Kommune har derfor ønsket at sætte rammen for havnens fremtidige udvikling. Dét har vi hjulpet med ved at lave en fysisk-strategisk Udviklingsplan for Nykøbing Mors Havn.

Planen præsenterer i alt seks strategiske udviklingsprincipper for hele Nykøbing Mors Havn og udpeger samtidig mulige arealer til placering af nye bygninger og funktioner. Konkret dykker planen ned i seks forskellige delområder på havnen, hvor der stilles forslag til nye funktioner, aktiviteter, bygninger og forbindelser.

Den strategisk-fysiske udviklingplan er bl.a. baseret på interviews med centrale aktører og interessenter, research, kortlægning af fysik, analyser af rammebetingelser, demografi og marked samt fysisk besigtigelse og analyse af stedet.

Planen er udviklet som grundlag for politiske beslutningsprocesser og dialog med investorer.

Fakta
Sted Nykøbing Mors

Ydelse Bystrategi og landdistrikter

Kunde Morsø Kommune

Projektperiode 21-22

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973

Anne Sofie Hornemann
Sociolog og rådgiver (Barselsorlov)
annesofie@b-a-r-k.dk
+45 2072 7329

Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter