Search icon
Tilbage til oversigt
Nyheder

Seneste nyt om bl.a. projekter, kampagner, begivenheder og jobmuligheder i BARK.

16.01.2019

BARK laver udviklingsplan for Blokhus-Løkken

Strategisk-fysisk udviklingsplan skal styrke Blokhus og Løkken som én samlet destination og trække nye investeringer til de to klassiske kystbyer. Sammen med JAJA Arkitekter, Lars Bernhard Jørgensen og Valentin Trafikplanlægning har BARK fået opgaven.

Ambitionerne for turismen langs Vestkysten er høje, både når det gælder vækst i overnatninger, omsætning, døgnforbrug og tilfredshed frem mod 2025. Men skal visionerne lykkes kræver det stærkere destinationer, markante investeringer i turismen, og at turismeaktører og kommuner arbejder sammen på tværs af organisering og kommunegrænser.

Ved at bygge videre på to kendte og klassiske feriesteder, nemlig kystbyerne Blokhus og Løkken, har Jammerbugt og Hjørring kommuner nu taget de første skridt mod at føre visionerne ud i livet. Turismen skal være med til at tiltrække investeringer, styrke lokalsamfundene og udviklingskraften i kommunerne omkring de to byer. Men som med flere byer langs Vestkysten mangler der her en kritisk masse til at løfte et varieret kommercielt og kulturelt udbud.

Sammen med JAJA Arkitekter, Lars Bernhard Jørgensen og Valentin Trafikplanlægning har BARK fået opgaven med at lave en strategisk-fysisk udviklingsplan på vegne af de to kommuner,Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. Målet er at tænke de to byer sammen til én samlet destination.

Udviklingsplanen skal sætte en fælles retning, prioritere indsatser og konkrete projekter og vise, hvordan det samlede areal udvikles og disponeres, så offentlige investeringer og andre dispositioner er tegnet op og kan skabe grundlag for at tiltrække private investeringer i blandt andet overnatningskapacitet og oplevelsesudbud.

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme