Search icon
Tilbage til projektoversigt

Guide til omstilling af lokalbyen

Guiden ’Omstilling af lokalbyen’ samler viden om lokalbyens situation, udfordringer og muligheder og giver inspiration til, hvordan den kan genfortolkes, så den også i fremtiden er en levedygtig og attraktiv by.

Med deres mellem 500 og 5000 indbyggere har landets 705 lokalbyer historisk været centrum for liv og handel i landdistrikterne. Den dag i dag er det her 20 procent af danskerne bor, og lokalbyerne er stadig en vigtig drivkraft lokalt. Lokalbyerne står altså midt i en omstillingsproces, hvor deres funktionelle og betydningsmæssige berettigelse har ændret sig, og hvor byernes selvopfattelse og identitet som et lokalt centrum ikke længere er så tydelig. Så hvad skal lokalbyen i fremtiden?

BARK har udviklet guiden ’Omstilling af lokalbyen’, som samler viden om lokalbyens situation, udfordringer og muligheder og giver inspiration til, hvordan den kan genfortolkes, så den også i fremtiden er en levedygtig og attraktiv by.

Guiden er udviklet i nært samarbejde med Esbjerg, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Skive og Vejle kommuner. Hele arbejdet bygger på systematisk gennemgang af eksisterende viden på området, statistisk analyse og workshops og dialog med de 5 kommuner.

Projektet er gennemført med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsministeriet.

Hent guiden ‘Omstilling af lokalbyen’

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Analyser og evalueringer

Kunde Erhvervsministeriet

Projektperiode 2015-2016

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973

Læs mere om
Analyser og evalueringer