Search icon
Tilbage til projektoversigt

Helheds- og byrumsplan for Øster Hurup

Kystbyen Øster Hurup skulle styrkes som turistdestination. BARK har lavet den strategisk-fysiske udviklingsplan, som sætter retning for turismeudviklingen i den nordjyske kystby.

Øster Hurup er en kystby omgivet af smuk natur. Havet er ét af Øster Hurups allerstærkeste turistmæssige potentialer, men alligevel har byen problemer med at tiltrække turisterne. Så hvordan kan den styrkes som turismedestination?

BARK har udarbejdet en fysisk og strategisk helheds- og byrumsplan for Øster Hurup, som både rummer en række beskrivelser af konkrete, realiserbare projektidéer, anbefalinger til prioritering af fysiske nedslagspunkter og en kort- og langsigtet projektplan. Og ikke mindst har vi rådgivet Mariagerfjord Kommune i, hvordan destinationen kan styrke sit fokus på østkystturismen og givet strategiske anbefalinger til udvikling af fælles kystbyprofil.

Fakta
Sted Øster Hurup


Kunde Mariagerfjord Kommune

Projektperiode 2013-2016

Kontakt Birgitte Svarre
Adm. direktør
svarre@b-a-r-k.dk
+45 2234 8786