Search icon
Tilbage til projektoversigt

Udviklingsplan for Frøslevlejren

BARK har lavet udviklingsplan for Frøslevlejren, som udpeger en langsigtet vision for stedet og tager højde for målgrupper, bygningskultur, rammebetingelser og økonomisk drift.

Hvert år besøger omkring 50.000 mennesker Frøslevlejrens Museum. Hertil kommer de mange mennesker, som bruger lejren og plantagen til rekreative formål. Og det gør Frøslevlejren til Aabenraa Kommunes største turistattraktion målt på antallet af besøgende.

I 2001 besluttede Kulturministeriet, Miljøministeriet, Sønderjyllands Amt og Bov Kommune, at Frøslevlejren skulle sættes i stand, og i dag fremstår lejren mere som oprindeligt. Med valget om, at Frøslevlejren skulle reetableres som et historisk sted, blev der også truffet et valg om, at ’fangeområdet’ skulle dedikeres til museale eller kulturelle formål, som respekterer lejrens historie. Der ligger et stort potentiale i at fortsætte dette valg og styrke formidlingen og de autentiske rammer, men skal lejren bevares, skal der også være en økonomisk bæredygtig drift.

Vi udarbejdede en udviklingsplan, der skal sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling af lejren. Planen tager blandt andet højde for målgrupper, de fysiske kvaliteter, rammebetingelser og udpeger en langsigtet vision og tre indsatsområder.

Fakta
Sted Aabenraa


Kunde Aabenraa Kommune, Nationalmuseet og Frøslevlejren

Projektperiode 2016

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271