Search icon
Tilbage til projektoversigt

Kampagne for 1940-1950’ernes boligbyggeri

Mange af efterkrigstidens murede boligbebyggelser har brug for modernisering og energioptimering, men renovering uden omtanke risikerer også at udvande den værdifulde, tidstypiske arkitektur. BARK var sekretariat for en kampagne, som skabte ny viden og formidling, der skal bringe bygningerne godt ind i fremtiden.

Dansk arkitekturs arvesølv

1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser rummer store arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter, men sættes nu under pres af tidens øgede krav til boligkvalitet, minimering af energiforbruget samt almindelig vedligeholdelse. Spørgsmålet er om de æstetiske kvaliteter kan bevares når en tiltrængt renovering går i gang.

De særlige boligbebyggelser udgør en vigtig epoke i historien om, hvordan velfærdssamfundet blev bygget, og det var en guldalder i dansk arkitekturhistorie. Her gik staten og landets bedste arkitekter sammen om at skabe bedre boliger til den almindelige familie.

Med godt håndværk, gedigne materialer og visioner om fællesskab byggede de nye boliger og lagde dermed grundstenene til den moderne forstad og velfærdssamfundets arkitektur. Værdier, som risikerer at gå tabt, hvis de mange forestående renoveringer ikke foretages med omtanke.

 

Viden om renovering

Med en kampagne ville Realdania, Slots- og Kulturstyrelsen, GI og Landsbyggefonden sætte fokus på, hvordan 1940’ernes og 1950’ernes murede boligbebyggelser bedst kan bringes ind i fremtiden.

BARK har udviklet og drevet kampagnen for partnerskabet. Herunder har vi, sammen med en række eksperter, udviklet en manual og en pixi-bog, der samler viden om renovering af periodens bygninger, og vi har gennemført en række formidlingsinitiativer.

Læs mere på Realdanias hjemmeside

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Proces og partnerskaber
Faglig formidling, events og netværk

Kunde Realdania, Grundejernes Investeringsfond, Slots- og Kulturstyrelsen og Landsbyggefonden

Projektperiode 2013-2016

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Læs mere om
Proces og partnerskaber
Læs mere om
Faglig formidling, events og netværk