Search icon
Tilbage til projektoversigt
Fredensborg-inddragelsesproces-hjemmeside

Inddragelses- og kommunikationsforløb for Fredensborg – Den Grønne Slotsby

For Fredensborg Kommune har BARK gennemført et åbent inddragelses- og kommunikationsforløb for alle interesserede borgere. Gennem fire workshops satte inddragelsesprocessen fokus på udviklingen af tre delprojekter i Fredensborg bymidte.

Fredensborg by skal være en levende, sammenhængende, moderne og grøn slotsby, men hvordan? For Fredensborg Kommune har BARK gennemført et åbent inddragelses- og kommunikationsforløb for alle interesserede borgere i Fredensborg by. Afsæt var helhedsplanen ’Den Grønne Slotsby’, som er udarbejdet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

Gennem fire workshops satte vi fokus på udviklingen af tre delprojekter i bymidten – Kulturhusets udearealer, Langedammen og Jernbanegade. Målet var at få borgernes ønsker til brug, funktioner og indretning af områderne tænkt med ind i den konkrete udformning af delprojekterne. Og at skabe øget ejerskab til og stolthed omkring bymidteprojektet.

Foruden inddragelsesprocessen har BARK også drevet projektets kommunikationsindsats, herunder udarbejdelse af tekst og opslag til hjemmeside og sociale medier, videoproduktion og udstillings- og plakatmateriale.

Læs mere om
Involvering