Search icon
Tilbage til projektoversigt

Mulighedsstudie af Odda Smelteværk

Den tidligere industriby, Odda, sydøst for Bergen havde brug for at genopfinde sig selv. Vi lavede et mulighedsstudie med udgangspunkt i byens kompleks af unikke, fredede industribygninger. Målet er at styrke Oddas identitet både indadtil og udadtil, og på sigt skal byen være en turistdestination.

Unik industrikulturarv med potentiale

Odda Smelteverk er et unikt stykke industrikulturarv, som har mistet sin oprindelige funktion.

Netop kultur- og bygningsarven kan blive en hjørnesten i Oddas fremtid, men hvordan aktiverer man byens potentiale, den unikke historie og afsides placering til gavn for indbyggere og turister?

Visionær plan

I samarbejde med Gottlieb Paludan Architects og Norconsult var BARK med til at udvikle et mulighedsstudie for Odda og for Odda Smelteværk. Studiet belyser og undersøger en række scenarier for byen.

Kortlægning, analyse og udvikling af en samlet strategi og konkrete programmer for smelteværket indgik i opgaven, som mundede ud i en helstøbt og visionær plan. På lang sigt er målet at styrke den lokale identitet indadtil og byens brand og turisme udadtil.

Fakta
Sted Odda, Norge


Kunde Riksantikvaren, Ullensvang Kommune, Vestland fylkekommune og Kraftmuseet

Projektperiode 2013-2014

Kontakt Kira Maria Svankjær
Arkitekt og seniorrådgiver
kira@b-a-r-k.dk
+45 2231 5973