Search icon
Tilbage til projektoversigt

Potentialevurdering af kulturmiljøer

Hvordan kan kommunerne arbejde mere strategisk med kulturmiljøerne? Vi har udarbejdet en guide til, hvordan man helt konkret tager skridtet fra kortlægning og udpegning af kulturmiljøer til at aktivere dem i samspil med andre strategier og indsatser.

Omstillingen af Danmarks landdistrikter sætter bygningsarven under pres med risiko for, at værdifulde bygninger, landskaber og kulturmiljøer mister deres funktion og driftspotentiale. Derved risikerer Danmark at miste vigtig kulturarv.

Landdistrikternes fremtid afhænger af, at der prioriteres og omstilles til den ny virkelighed. Men hvordan kan bygningsarven spille en rolle i den proces. Og hvad kan den bidrage med af værdi, lokal stolthed og udviklingspotentiale?

For Collective Impact-gruppen ‘Bygningsarven i landdistrikterne’ har BARK samlet viden, erfaring og værktøjer, der kan understøtte kommunernes indsats for at arbejde mere strategisk med deres kulturmiljøer.

Resultatet er ‘Potentialevurdering af kulturmiljøer – en guide’, som viser, hvordan man helt konkret tager skridtet fra kortlægning og udpegning af kulturmiljøer til at aktivere dem i samspil med andre strategier og indsatser.

Hent ‘Potentialevurdering af kulturmiljøer – en guide’ i pdf

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Analyser og evalueringer

Kunde Collective Impact og Realdania

Projektperiode 2016

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Læs mere om
Analyser og evalueringer