Search icon
Tilbage til projektoversigt

Projektudvikling og forretningsanalyse i Nørre Nissum

Hvordan kan VIA University Colleges bevaringsværdige bygninger omdannes og aktiveres som musik- og kulturhus i Nørre Nissum? BARK Rådgivning har udviklet et koncept for bygningerne, kvalificeret projektet og lavet forretningsanalysen. Projektet er nu under realisering.

Nørre Nissum har en unik historie som dannelses- og uddannelsesby og huser i dag en lang række uddannelsesinstitutioner og borgerrettede aktiviteter. Med over 3.400 studerende og et stærkt lokalt fællesskab med ildsjæle og borgerforeninger summer byen af liv.

Da VIA University Colleges bevaringsværdige sangsalsfløj og den tilstødende bygning, Akropolis stod over for en større istandsættelse, opstod muligheden for at aktivere, samle og synliggøre lokalbefolkningens og uddannelsesinstitutioners energi og ressourcer i et musik- og kulturhus for studerende, borgere og besøgende.

BARK Rådgivning har udviklet et koncept for bygningerne og vurderet bæredygtigheden i funktionsomdannelsen i form af markedsgrundlag og efterspørgsel, målgrupper, indhold og aktiviteter i bygningerne. Vi har desuden vurderet drift, organisation og anlægsbudget.

Projektudviklingen og forretningsanalysen har fungeret som beslutningsgrundlag for projektets videre udvikling og kvalificeret materiale til fundraising. Projektet er nu under realisering.

Fakta
Sted Nørre Nissum


Kunde VIA University College

Projektperiode 2017