Search icon
Tilbage til projektoversigt
rapport-boliger-landdistrikt

Rapport – Tomme almene boliger

Utidssvarende, tomme almene boliger udfordrer landdistrikterne. Problemstillingen går hårdest ud over boligselskaberne og kan få store økonomiske konsekvenser - både for lejerne, boligselskaberne og de berørte kommuner. Så hvad gør vi? Det giver rapporten 'Tomme Almene Boliger' et bud på.

Tiderne er skiftet for de almene boliger i Danmarks landdistrikter. Mange boligselskaber uden for de større byer oplever en faldende efterspørgsel eller decideret tomgang, og at dette skaber en evig kamp for at minimere tabet lokalt. Problemstillingen væver sig ind i generelle samfundstendenser, men også den almene sektor er nødt til at arbejde på løsningerne.

Rapporten ’Tomme Almene Boliger’ tager et skridt i retning af at svare på spørgsmålene: Hvordan kan boligselskaberne håndtere udfordringen med tomme og utidssvarende boliger? Hvordan involveres kommuner, kreditgivere og lokale parter i processen, der kan være meget følsom og problemfyldt? Og  hvilke økonomiske og strategiske kriterier skal afvejes i forhold til hinanden, og hvad kan løsningerne være? 

BARK har udarbejdet rapporten, som analyserer problemstillingen, de mulige løsninger og viser seks cases fra hele landet.

Rapporten er udarbejdet for det almene boligselskab Bomidtvest og med støtte fra Den Almene Forsøgspulje under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.  

Hent rapporten her

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Analyser og evalueringer

Kunde Bomidvest og Indenrigs- og Boligministeriet

Projektperiode 2015-2017

Kontakt Birgitte Svarre
Adm. direktør
svarre@b-a-r-k.dk
+45 2234 8786

Læs mere om
Analyser og evalueringer