Search icon
Tilbage til projektoversigt

Analyse af Næstved som kulturarvskommune

Næstved Kommune ville bruge kulturarven som katalysator for lokal udvikling. Vi har lavet en analyse af kulturmiljøernes fysiske, historiske, sociale og økonomiske ressourcer og givet anbefalinger til deres videre udvikling.

Næstved har 100 kulturmiljøer. Da kommunen blev udpeget som kulturarvskommune, ønskede man at bruge anledningen at gøre kulturarven til katalysator for udvikling og identitetsskabelse. Målet var at gøre kulturarven til  en naturlig del af kommunens bosætnings-, erhvervs- og turismeudvikling.

BARK rådgav Næstved Kommune i kulturarvskommuneprojektet og lavede en analyse af de fysiske, historiske, sociale og økonomiske ressourcer i de 100 kulturmiljøer. Med analysen som afsæt blev kulturmiljøerne prioriteret i overordnede udviklingsspor, og vi kom med anbefalinger til udviklingen af konkrete kulturmiljøer.

Fakta
Sted Næstved

Ydelse Analyser og evalueringer

Kunde Næstved Kommune

Projektperiode 2016-2018

Læs mere om
Analyser og evalueringer