Search icon
Tilbage til projektoversigt

Kulturpolitik for Hjørring Kommune

Vi har hjulpet Hjørring Kommune med at udvikle kommunens kulturpolitik for 2024-2032. Den sætter den overordnede retning for udviklingen af kulturområdet og er blevet til i en involverende proces, der har engageret både politikere, administration, borgere, foreninger og kulturaktører i politikudviklingen.

Byrådet i Hjørring Kommune satte i 2022 kursen for kommunens udvikling – en kurs, som løfter kulturen og den værdier frem som et centralt og gennemgående tema i kommunens plan- og udviklingsstrategi. Den klare retning har givet anledning til at revidere kommunens kulturpolitik, og det har vi hjulpet med.

Den tredje aktør

BARK Rådgivning har i 2023-2024 været den tredje aktør der har facilieteret politikudviklingen og en stor involverende proces, der har engageret både politikere, administration, borgere, foreninger og kulturaktører.

Som den tredje aktør har vi kunne hjælpe dialogen på vej. Vi har undervejs trukket på vores samfundsvidenskabelige metoder og dybe kendskab til såvel den kommunale administrative praksis som den gode borgerinddragelse. Vi har konkret stået for udviklingen af følgende:

  • strategisk ophæng og pejlemærker
  • en involverende proces
  • en kulturpolitik
  • udmøntende handleplaner
  • planen for implementering og kommunikation

Involverende proces

Den involverende proces omkring politikudviklingen har været helt afgørende for både kvaliteten og forankringen af Kulturpolitikken. Det skyldes, at Hjørring Kommune allerede i dag byder på et alsidigt kulturliv, der strækker sig fra regionale attraktioner til lokale fællesskaber og rummer både scenekunst, gastronomi, dannelse, museale oplevelser, et bredt foreningsliv og meget andet.

Ved at invitere de mange interessenterne med ind i arbejdsprocessen, er kulturpolitikken blevet kvalificeret og forankret hos de rette interessenter. Politikken er derudover udviklet i samhørighed med andre relevante politikker og bygger videre på takterne i plan- og udviklingsstrategien.

Kulturpolitikken ’VENDSYSSEL & VIRKEKRAFT – KULTURKOMMUNEN MIDT I NORDEN’ blev i foråret 2024 vedtaget af byrådet og sætter idag den overordnede retning for kulturområdet i Hjørring Kommune.

 

Fakta
Sted Hjørring

Ydelse Bystrategi og landdistrikter
Involvering

Kunde Hjørring Kommune
Kulturpolitikken 'VENDSYSSEL & VIRKEKRAFT'

Projektperiode 2023-2024

Kontakt Marie Louise Hartvig Widding
Sociolog og seniorrådgiver
marielouise@b-a-r-k.dk
+45 4083 3506

Læs mere om
Bystrategi og landdistrikter
Læs mere om
Involvering