Search icon
Tilbage til projektoversigt

Evaluering af Fitness for Alle

‘Fitness for alle’ var et projekt, der udviklede innovative og nytænkende tiltag, som undersøgte hvordan foreningsdrevne fitnesscentre også kan tilbyde fitness-træning til mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

Gennem eksempelprojekter, forskning, læring, inspiration og formidling har initiativet skabt øget interesse for og ny viden om, hvordan foreningsfitnesscentre kan indrettes på nye og inkluderende måder. Målet er øget fysisk og psykisk sundhed og velvære for alle – til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet.

I BARK var vi sekretariat for partnerskabet bag kampagnen og stod for den daglige udvikling, drift samt erfaringsopsamlingen:

Ydelser:

  • Desk research
  • Fokusgruppeinterview
  • Kvalitative interviews og observationer ved de tre eksempelprojekter
  • Kvalitative interviews med kerneaktører

BARK Rådgivning agerer både sekretariat for hele projektet og står for at lave en erfaringsopsamling af projekt samt en afsluttende digital formidling af erfaringerne på hjemmesiden Bevæg dig for livet – Fitness – en hjemmeside målrettet foreningsbaserede fitnesscentre. Erfaringsopsamlingen skal fungere som et redskab, som partnerskabets aktører kan bruge til at formidle projektets resultater og til at kommunikere videre til de centrale målgrupper for kampagnen.

 

Link til erfaringsopsamling

 

I partnerskabet var:

Realdania
Lokale og Anlægsfonden
Bevica Fonden
Danske Handicaporganisationer
DIF
DGI
DHIF
og Bevæg dig for livet

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Analyser og evalueringer
Proces og partnerskaber

Kunde Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Bevica Fonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet

Projektperiode 2023

Kontakt Marie Louise Hartvig Widding
Sociolog og seniorrådgiver
marielouise@b-a-r-k.dk
+45 4083 3506

Læs mere om
Analyser og evalueringer
Læs mere om
Proces og partnerskaber