Search icon
Tilbage til projektoversigt
Nationalmuseet-behovsafdækning-prospektmateriale

Konkurrenceprogram for Nationalmuseet

Nationalmuseet har en ambition om at transformere og herunder ombygge sin hovedadresse, Prinsens Palæ, for at skabe en ny museumsoplevelse, der er henvender sig til en bredere målgruppe. Vi hjælper Nationalmuseet med at lave det bygge- og konkurrenceprogram, som skal bane vejen omdannelsen af Nationalmuseet.

Nationalmuseet 2030 skal være et museum for hele Danmarks kultur og historie med en rygradsfortælling og hovedoplevelse om det fællesskab, der hedder Danmark. Med ambitionen om at skabe et Nationalmuseet, der ikke kun skal være åbent for alle, men være relevant for alle, skal det mulige kommende museum tiltrække et større og mere mangfoldigt publikum.

BARK Rådgivning faciliterer i den forbindelse en omfattende brugerproces i sammenspil mellem museets mange aktører og interessenter, for at kortlægge behov og krav til brug i arkitektkonkurrenceprogrammet og byggeprogrammet for et muligt nyt museum. Ved at følge gæsten, museumsgenstanden og medarbejderens perspektiv er udfordringer, muligheder og behov blevet kortlagt og  analyseret, med et tværgående blik på de enkelte funktioner på museet.

Processen er blevet til et konkurrenceprogram som bl.a. indeholder projektets vision, målgrupper og positionering i markedet, et funktionsprogram og nærhedsdiagram som samler op på behov og ønsker til de fysiske rammer samt tekniske krav. BARK står for ledelse af processen og samarbejder i den forbindelse med fagligheder fra Bauherr Aps, Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører og Kosmos.

Fakta
Sted København

Ydelse Kulturbyggerier

Kunde Nationalmuseet

Projektperiode 2022-2023

Kontakt Caroline Lørup
Antropolog og seniorrådgiver (Barselsorlov)
caroline@b-a-r-k.dk
+45 2889 1707

Læs mere om
Kulturbyggerier