Search icon
Tilbage til projektoversigt

Databaseret kortlægning af bygningsarv

Hvad truer bygningsarven? Er visse typer bygningsarv særligt udfordret? Og hvilke datakilder om bygningsarven er der behov for at udvikle? BARK har gennemført en række databaserede kortlægninger og analyser af bygningsarven i landdistrikterne og i hele landet.

Demografiske ændringer og omstruktureringer i Danmarks landdistrikter har sat bygningsarven under pres. Og når fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer funktionstømmes og misligholdes, mister Danmark kulturhistoriske værdier, og et samfundsøkonomisk potentiale forbliver uudnyttet.

Som en del af Realdanias strategiske fokus på effektmåling og datadrevet baseline har BARK gennemført en række databaserede kortlægninger og analyser af bygningsarven i landdistrikterne og i Danmark som helhed.

Vi har afdækket omfanget og karakteren af funktionstømt og truet bygningsarv, afsøgt eksisterende databaseret viden på området og bidraget med inspiration til, hvordan databaseret viden kan registreres og monitoreres – så Danmarks kulturhistoriske værdier sikres for fremtiden.

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Analyser og evalueringer

Kunde Realdania

Projektperiode 2014 - 2017

Kontakt Julie Enevoldsen
Social dataanalytiker og rådgiver
julie@b-a-r-k.dk
+45 2281 8788

Læs mere om
Analyser og evalueringer