Search icon
Tilbage til projektoversigt

Potentialeplan for Møn

Hvordan kan turismen på Møn styrkes gennem udvikling af ét samlet brand og med afsæt i Møns Klint? BARK udarbejdede potentialeplan for øen.

Ambitiøse turismemål

Kystdestination Møns Klint deltog i et landsdækkende udviklingsprojekt om udvikling af 20 særlige feriesteder i kystturismen i Danmark, koordineret af Videncenter for Kystturisme. Målet var ambitiøst, nemlig at fordoble turismeomsætningen fra 2012 til 2022.

Der var derfor brug for en klar vision og identitet for Kystdestination Møns Klint, som turismeaktørerne kunne samles om, og som kunne kommunikeres til relevante målgrupper.

Én retning – nye veje

BARK udarbejdede en potentialeplan, som udstak retningen for, hvordan turismemålene skulle nås.

Med en omfattende analyse som afsæt udpeger og beskriver turismestrategien en række konkrete initiativer til at opgradere kvaliteten i det fysiske miljø på Møn. Planen peger også på nye veje til at skabe oplevelser, forbedret service, markedsføring og forøget overnatningskapacitet.

Foto: Kystdestination Møns Klint/Thomas ix

Fakta
Sted Møns Klint


Kunde Vordingborg Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme

Projektperiode 2013-2014

Kontakt Birgitte Svarre
Adm. direktør
svarre@b-a-r-k.dk
+45 2234 8786