Search icon
Tilbage til forsiden

Projekter / Analyser og evaluering

omdannelse-højskole-værdiprogram

Værdiprogram for Castberggård

Med en inddragelsesproces udviklede BARK Rådgivning og E+N Arkitekter et værdiprogram, som satte retning for omdannelsen af højskolen Castberggårds lade og bondehus.

Undersøgelse – Værdien af bygningsarv

Med ‘Vores fælles skatkammer’ er bygningsarvens værdi for første gang opgjort i kroner og øre. For bygningsarven er mere end blot gode oplevelser – den…

Udviklingsplan for turismen i Region Sjælland

Turismen på Sjælland og øerne kan og skal mere end i dag. For de 17 sjællandske kommuner i Region Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme, destinationsselskaberne…

Udviklingsplan for turismen i hovedstadsregionen

Traditionelt står København og Nordsjælland stærkt som turismedestinationer, men de øvrige rekreative områder i Region Hovedstaden har sværere ved at vinde fodfæste hos de besøgende.…

Udviklingsplan for Nykøbing Mors Havn

Nykøbing Mors er en by i udvikling, og der er brug for en masterplan bl.a. for byens havnearealer. Vi viser, hvordan Nykøbing Mors Havn kan…

Udviklingsplan for Frøslevlejren

BARK har lavet udviklingsplan for Frøslevlejren, som udpeger en langsigtet vision for stedet og tager højde for målgrupper, bygningskultur, rammebetingelser og økonomisk drift.

Udviklingsplan for fremtidens Firskovvej

Hvordan kan området omkring Firskovvej i Kgs. Lyngby udvikles med en blanding af boliger, virksomheder og større butikker? En udviklingsplan fastlægger områdets fremtidige profil og…

Udviklingsplan for Blokhus-Løkken

Blokhus og Løkken skal udvikles som én samlet destination. BARK har lavet en udviklingsplan, der sætter fælles retning og prioriterer indsatser og konkrete projekter.

Udviklingskoncept for Thorsbro Vandværk

Hvad skal Thorsbro Vandværk være i fremtiden? Vi hjælper Ishøj Kommune med at undersøge, hvad det kulturhistoriske anlæg kan blive til, når HOFOR flytter driften…

væskt-turisme-anbefalinger

Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Turismen i Nationalpark Nordsjælland skal styrkes, så stedet bliver en markant attraktion. BARK laver anbefalinger til udvikling af ‘mini-destinationer’ og konkrete tiltag.

Turismestrategi for Omø

BARK har udviklet en turismestrategi for Omø. Den sætter retning for øens turismeudvikling med afsæt i øens potentialer og principper for bæredygtig turisme.

Guide om tomme bygninger og nye jobs i landdistrikterne

Uden arbejdspladser kan landdistrikterne ikke udvikle sig. Vi har udarbejdet en guide til, hvilke typer af virksomheder og brancher, der trives på landet, og hvordan…

Strategisk udviklingsplan for Fremtidens Assens

For Assens Kommune har vi lavet en strategisk udviklingsplan, som sætter retning for og prioriterer indsatsen, og vi har udviklet en række konkrete projekter. Åbningstrækket…

Strategisk tilpasning af landsbyklynger

Sammen med Morsø Kommune har BARK udviklet metoder, der samler landsbyer i klynger og engagerer borgerne i udviklingen.

Konceptudvikling af besøgscenter ved Stevns Klint

Et nyt besøgsscenter skal formidle Stevns Klint. BARK har sammen med Absolut Landskab udviklet det fysiske og forretningsmæssige koncept for besøgscenteret, som står færdigt i…

Sekretariat – Fitness for alle

Når mennesker med bevægelseshandicap er fysisk aktive bliver de både sundere, gladere og mere selvhjulpne. Men den fysiske indretning af langt de fleste fitnesscentre udelukker…

rapport-boliger-landdistrikt

Rapport – Tomme almene boliger

Utidssvarende, tomme almene boliger udfordrer landdistrikterne. Problemstillingen går hårdest ud over boligselskaberne og kan få store økonomiske konsekvenser – både for lejerne, boligselskaberne og de…

Rapport om ny brug af kirker

De danske erfaringer med at lukke kirker er meget begrænsede, men vil formentlig ske oftere og oftere i de kommende år. Så hvordan kan de…

nationalparker-turisme-management

Rapport – Friluftsliv i Norden

Stadig flere turister vil besøge de nordiske nationalparker. Så hvordan beskytter vi naturen, samtidig med at vi skaber de bedste muligheder for at opleve den?…

Publikation – Investeringsredegørelse i byfornyelser

Hvordan skaber man de bedste forudsætninger for flere private investeringer i byfornyelsen? BARK har udarbejdet en guide med værktøjer og inspiration til kommunerne.

Publikation – Fremtidens bofællesskaber

I en publikation giver vi konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner og byggegrupper kan udvikle nye bofællesskaber i funktionstømte bygninger.

Publikation – Alternative boligtypologier

En studietur og casepublikation med 10 nytænkende europæiske boligbyggerier viser alternative veje til fremtidens fællesskabsorienterede og fleksible storbybolig.

Projektudvikling og forretningsanalyse i Nørre Nissum

Hvordan kan VIA University Colleges bevaringsværdige bygninger omdannes og aktiveres som musik- og kulturhus i Nørre Nissum? BARK Rådgivning har udviklet et koncept for bygningerne,…

Projektudvikling af Ilulissat Isfjordscenter

BARK har rådgivet projektet med at udvikle et besøgssted og formidlingscenter i Ilulissat – fra første idé til realisering. Projektet blev bl.a. afsæt for finansiering…

Projektudvikling af det tidligere Herning Højskole

Herning Højskole er unik bygningskultur og et vartegn for byen. Vi har undersøgt, hvordan højskolens fredede bygninger kan indrettes med nye funktioner, som understøtter områdets…

Procesevaluering af Højer Byfond

Hvordan ser ansøgere til Højer Byfond på muligheder og udfordringer for at søge støtte til restaurering og istandsættelse? BARK gennemfører procesevaulering.

Potentialevurdering af kulturmiljøer

Hvordan kan kommunerne arbejde mere strategisk med kulturmiljøerne? Vi har udarbejdet en guide til, hvordan man helt konkret tager skridtet fra kortlægning og udpegning af…

Piger og Byrum – feltstudie og inddragelse

By & Havn har udpeget et areal under metroens højbane i Nordhavn, som skal udvikles til et attraktivt byrum for unge – også unge piger.…

Sekretariat for kampagnen På forkant

Hvordan kan kommunerne tilpasse og omstille sig til en fremtid, hvor stadigt flere søger mod de større byer? BARK hjalp Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania med…

Naturpark Nordhavn – inddragelse af københavnerne

Naturpark Nordhavn skal være Københavnernes nye park i Ydre Nordhavn. BARK Rådgivning har rådgivet Københavns Kommune og By & Havn i forbindelse med borgerinddragelsen og…

Mulighedsstudie af Odda Smelteværk

Den tidligere industriby, Odda, sydøst for Bergen havde brug for at genopfinde sig selv. Vi lavede et mulighedsstudie med udgangspunkt i byens kompleks af unikke,…

Masterplan for Schackenborg Slot

Schackenborg Slot skal åbnes for turister og lokalbefolkning og styrkes som attraktion i Sønderjylland. BARK har udviklet en masterplan for udviklingen.

Markedsanalyse for Medicinsk Museion

BARK har undersøgt mulighederne for, at Medicinsk Museion kan række ud til et nyt og bredere publikum og bruge stedets relationer til universitetsverdenen til at…

Markedsanalyse af Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har i 2023 modtaget en donation på 150 millioner kroner til om en udvidelse og ombygning af de fysiske rammer.…

Kunstnermiljøer og den blandede by

Kunstnere forsvinder fra København på grund af manglende atelier- og værkstedspladser. Det går ud over byens mangfoldighed, sjæl og økonomi. Vi har i 2023 undersøgt,…

Koncept for nye rammer til Folketinget

BARK har undersøgt mulighederne for, om Folketinget vil kunne overtage Rigsarkivets bygninger og styrke Rigsarkivsgården som mødested, formidlingssted og arbejdsplads.

Foranalyse-formidlingskoncept-forretningsplan

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter i Vestgrønland formidler stedets verdensarv, klimaforandringer og kulturhistorie, og er rejst af et grønlandsk-dansk partnerskab bestående af Grønlands Selvstyre, Avannaata…

Kampagnesekretariat for Skole+

Projekter på seks skoler viser, hvordan skolernes indendørsfaciliteter kan indrettes, så de inviterer til mere idræt og bevægelse. Projekterne er gennemført som en del af…

Kampagnesekretariat for Genanvend Gården

Landbrugets bygninger udgør en stor og betydningsfuld del af kulturlandskabet i Danmark. Desværre forfalder mange af bygningerne, når de ikke længere kan bruges i landbruget.…

Kampagnesekretariat for Fremtidens Herregård

Som en del af Realdania-kampagnen Fremtidens Herregård har en række danske herregårde fundet nye veje til at genopfinde bygningskulturen i landdistrikterne. Som ramme om kultur,…

Kampagnesekretariat for Drøn på skolegården

Et par fodboldmål, nogle hinkeruder og et klatrestativ. Sådan er mange vant til at tænke på skolegården, men hvordan kan dette billede nytænkes, udfordres og…

Investeringsfremme for danske kyst- og naturturismedestinationer

Skal vi nå de ambitiøse mål for dansk turisme, er der brug for yderligere professionalisering i arbejdet med investeringsfremme for danske kyst- og naturturismedestinationer. BARK…

Nationalmuseet-behovsafdækning-prospektmateriale

Inddragelses- og inspirationsproces for Fremtidens Nationalmuseum

Nationalmuseet København er Danmarks hovedmuseum, men tiden er i høj grad løbet fra Prinsens Palæ. Så hvordan kommer museet op på international standard og sætter…

Guide til omstilling af lokalbyen

Guiden ’Omstilling af lokalbyen’ samler viden om lokalbyens situation, udfordringer og muligheder og giver inspiration til, hvordan den kan genfortolkes, så den også i fremtiden…

Guide til fornyelse og nedrivning

På landsplan findes rundt regnet 50.000 nedrivningsmodne bygninger – ikke mindst på landet. Der er brug for en omstilling og tilpasning af det fysiske miljø…

Grønne fællesskaber som Udviklingsstrategi – en casepublikation

BARK Rådgivning har – med støtte fra Landdistriktspuljen – undersøgt, hvordan kommunerne kan arbejde mere målrettet med at styrke landsbyerne i deres omstilling. Grønne fællesskaber…

Konceptudvikling af Experimentarium

For Experimentarium udviklede BARK koncept, strategi og bæredygtighedsanalyse for fremtidens sciencecenter.

Foto af 6. Julidagene, der fejres på Fredericias fæstningsanlæg

Forundersøgelse for Danmarks Fæstningscenter

Fæstningsbyen Fredericia rummer en helt unik kulturhistorie, men det nuværende museum har ikke rammerne til at udnytte det potentiale, som fortællingen rummer, og som de…

Forundersøgelse af restaureringsuddannelsen på EUC Nord

Restaurering skal ikke være et fag for de få. Det skal være for de mange! Derfor har EUC Nord etableret en efteruddannelse i restaureringshåndværk. BARK…

Forundersøgelse af Naturens Hus

Naturens Hus er ambitionen om et lokalt og nationalt møde- og vidensted med naturen som omdrejningspunkt. BARK har udarbejdet en forundersøgelse, som afdækker mulighederne.

Forundersøgelse

Forundersøgelse af Cisternerne

Frederiksbergmuseerne ønsker at udvide Cisternerne – og dermed videreudvikle og underbygge Frederiksberg Bakke som grøn destination. BARK har gennemført en forundersøgelse som kvalificerer ideen og…

Forretningsplan for H.C. Andersen Eventyrhus

Det nye H.C. Andersens Hus i Odense byder snart på eventyrlige oplevelser for danske og internationale gæster i alle aldre. BARK lavede forretningsmodel, feasibility study…

Forretningsmodel for Tekstilmuseet

For Museum Midtjylland har BARK udviklet en forretningsmodel for Tekstilmuseet. Planen er at forvandle Herning Klædefabrik til en attraktion, hvor børn, unge og voksne kan…

Markeds- og forretningsanalyse for Aalborg Ny Teater

Faciliteterne på Aalborg Teater var ikke tidssvarende, og i byen drømmer man nu om at skabe et nyt teater. BARK har lavet en forretningsanalyse som…

Forandringsprojekt for Kunsthal 44 Møen

BARK har undersøgt mulighederne for at udvikle Kunsthal 44 Møen, så stedet i endnu højere grad kan bidrage til den lokale udvikling.

Foranalyse for Hedeland Naturpark

En foranalyse for Hedeland Naturpark udpegede stedets styrker, udfordringer og potentialer og gav anbefalinger til den videre proces.

Foranalyse for Hærvejen

For Destination Hærvejen har BARK lavet en foranalyse, som afdækker muligheder og udfordringer for at gøre ruten til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål…

Foranalyse for Domkirkens Hus

I år 2020 overtog Vor Frue Sogns menighedsråd den gamle Metropolitanskole i indre København. BARK har udarbejdet en foranalyse, der undersøger mulighederne for at skabe…

Foranalyse for det nationale kyst- og lystfiskercenter i Assens

Vi har hjulpet Assens Kommune med at trykprøve og videreudvikle grundlaget for et nationalt kyst- og lystfiskercenter i Assens. Assens Kommune har siden da fået…

Foranalyse for Bryggekulturens Hus

BARK Rådgivning har lavet en foranalyse for Thisted Bryghus, der tester ideen om et nyt Bryggekulturens Hus i det gamle funktionstømte Bryggeri. Med foranalysen har…

Foranalyse af Spejdercenter Holmen

Det Danske Spejderkorps drømmer om at gøre Spejdercenter Holmen til et naturligt samlingspunkt for grønne og sociale aktiviteter. Det stiller krav til arealerne både ude…

Foranalyse af naturbyen Husum

Naturbyen er visionen om en helt ny form for bynaturcenter i Husum. Men hvordan kommer man fra idé til virkelighed? BARK lavede foranalyse og feasibility…

kræftrådgivning-etablering-organisation

Foranalyse af Livsrum i Nuuk

Med en foranalyse har BARK afdækket lokale behov og muligheder for etablering af en rådgivning for kræftramte i Nuuk. Og vi har undersøgt projektets samlede…

Foranalyse af fremtidens stier og ruter for Friluftsrådet

Hvordan vi kan skabe bedre adgang til den danske natur – både til lands og til vands? Svaret er flere og bedre stier og ruter.…

Handlingsplan for landsbyklynger og landsbykirkernes rolle

Med et udviklings- og netværksforløb har vi undersøgt, hvordan landsbykirken kan udfylde sin funktion i landsbyklyngen ‘Landsbyen De 7 Sogne’.

Evaluering af ildsjæleprojekter

BARK har hjulpet den filantropiske forening Realdania med at udarbejde, teste og gennemføre et kvalitativt evalueringsdesign. Målet med evalueringen var at gøre Realdania klogere på…

Evaluering af herregårdsprojekter

I 2022 har vi hjulpet Realdania med at udvikle og teste et evalueringsdesign målrettet herregårde og landbrugsejendomme. Vi har samtidig gennemført registrering og interviews med…

Erfaringsopsamling – Børn- og ungeliv i Nordhavn

Hvordan kan Nordhavn i København tilbyde et attraktivt kultur- og fritidsliv for børn og unge? Og hvordan kan kommunen skabe multifunktionelle rum og bygninger, som…

Strategisk fysisk udviklingsplan for Lolland Sydkyst

Hvordan styrkes Lolland Sydkyst som en samlet og attraktiv destination? BARK har lavet en strategisk fysisk udviklingsplan med bl.a. et fysisk og oplevelsesmæssigt hovedgreb og…

Databaseret kortlægning af bygningsarv

Hvad truer bygningsarven? Er visse typer bygningsarv særligt udfordret? Og hvilke datakilder om bygningsarven er der behov for at udvikle? BARK har gennemført en række…

Bygningsanalyse af Maltfabrikken Ebeltoft

I Ebeltoft ligger den markante Lundbergs Maltfabrik, som er et af de få industrianlæg fra 1800-tallets Danmark, vi stadig har tilbage. Ideen om at genoplive…

Brugerne med i udviklingen af Folketinget

Folketinget har overtaget Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen og undersøger nu, hvordan de kan omdanne dem til et demokratisk mødested for borgere og politikere. BARK…

Borgerdialog om Lynetteholm

Hvad mener Københavnerne? Lynetteholm er politisk besluttet og BARK Rådgivning er hyret ind af Københavns Kommune til at stå for borgerdialogen omkring udviklingen af Lynetteholm.…

Det kgl. teater - Bark Rådgivning

Børneuniverset på Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater er i gang med at skabe et nyt oplevelsesunivers for børn i den unikke og historiske teaterbygning Stærekassen. BARK er rådgiver på…

Analyse- og udviklingsproces for Københavns Kulturkvarter

Slotsholmsalliancen er et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner på og omkring Slotsholmen i København. Vi faciliterede den indledende proces, som ligger til grund for institutionernes…

Analyse af Næstved som kulturarvskommune

Næstved Kommune ville bruge kulturarven som katalysator for lokal udvikling. Vi har lavet en analyse af kulturmiljøernes fysiske, historiske, sociale og økonomiske ressourcer og givet…

Analyse af Fredensborg Kommunes byidentiteter

For Fredensborg Kommune har vi kortlagt identitet, udfordringer og potentialer for Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal samt landområderne. Det færdige resultat fungerer som grundlag for en…

Analyse af besøgscentre i Grønland

BARK har lavet en analyse med konceptbeskrivelse og projektoplæg til fire nye grønlandske besøgscentre. Målet er at styrke turismen.