Search icon
Tilbage til forsiden

Projekter / Involvering

omdannelse-højskole-værdiprogram

Værdiprogram for Castberggård

Med en inddragelsesproces udviklede BARK Rådgivning og E+N Arkitekter et værdiprogram, som satte retning for omdannelsen af højskolen Castberggårds lade og bondehus.

Udviklingsplan og facilitering for partnerskabet Nakskov 2030

Hvordan skal fremtidens købstad se ud? Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden har afsat 150 millioner kroner til initiativet Nakskov 2030. Et ambitiøst…

Strategisk tilpasning af landsbyklynger

Sammen med Morsø Kommune har BARK udviklet metoder, der samler landsbyer i klynger og engagerer borgerne i udviklingen.

Strategisk landsbyplanlægning rådgiver

Borgerinddragelse i landsbyområdet Alsted-Fjenneslev

BARK Rådgivning har designet og faciliteret den proces, der inddrog borgerne i udviklingen af en helhedsplan for landsbyområdet Alsted-Fjenneslev.

Procesevaluering af Højer Byfond

Hvordan ser ansøgere til Højer Byfond på muligheder og udfordringer for at søge støtte til restaurering og istandsættelse? BARK gennemfører procesevaulering.

Billede af hus i Hjørring Kommune taget i forbindelse med udviklingen af planstrategi for Hjørring Kommune

Planstrategi for Hjørring Kommune

BARK Rådgivning har i 2022 udarbejdet en planstrategi for Hjørring Kommune inklusiv en solid involverende proces, der har forankret og kvalificeret planstrategien i byrådet og…

Piger og Byrum – feltstudie og inddragelse

By & Havn har udpeget et areal under metroens højbane i Nordhavn, som skal udvikles til et attraktivt byrum for unge – også unge piger.…

Opbygning af viden og netværk for Dansk Kyst- og Naturturisme

Et stærkt netværk mellem otte destinationer har skabt ny viden om destinationsudvikling og give anledning til sparring – til gavn for den enkelte destination og…

Naturpark Nordhavn – inddragelse af københavnerne

Naturpark Nordhavn skal være Københavnernes nye park i Ydre Nordhavn. BARK Rådgivning har rådgivet Københavns Kommune og By & Havn i forbindelse med borgerinddragelsen og…

Kulturpolitik for Hjørring Kommune

Vi har hjulpet Hjørring Kommune med at udvikle kommunens kulturpolitik for 2024-2032. Den sætter den overordnede retning for udviklingen af kulturområdet og er blevet til…

nordhavn-idekatalog-kultur-og-fritidsplan

Kultur- og fritidsplan for Nordhavn

At bygge en ny bydel kræver ikke kun bygninger, byrum og infrastruktur – det kræver også en social og kulturel infrastruktur, der skaber liv. Så…

Borgerinddragelse og bedømmelse af Byens Sjæl

BARK har været rådgiver for Københavns Kommune i deres arbejde med at få københavnerne involveret i kampagnen ‘Byens Sjæl’. Her har borgerne kunne udpege de…

Konceptudvikling af bofællesskabskonferencer

Hvordan kan erhvervs- og bofællesskaber skabe udvikling i landdistrikter og trængte bymidter? BARK udviklede, planlagde og afviklede to konferencer med fokus på netop dét.

Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen

I seks år har vi drevet et netværk for kommuner og museer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. I netværket har fagfolk udvekslet…

Foranalyse-formidlingskoncept-forretningsplan

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter i Vestgrønland formidler stedets verdensarv, klimaforandringer og kulturhistorie, og er rejst af et grønlandsk-dansk partnerskab bestående af Grønlands Selvstyre, Avannaata…

Fredensborg-inddragelsesproces-hjemmeside

Inddragelses- og kommunikationsforløb for Fredensborg – Den Grønne Slotsby

For Fredensborg Kommune har BARK gennemført et åbent inddragelses- og kommunikationsforløb for alle interesserede borgere. Gennem fire workshops satte inddragelsesprocessen fokus på udviklingen af tre…

Håndbog i projektudvikling

Vi har udviklet, revideret og digitaliseret en håndbog i projektudvikling i samarbejde med Realdania. Bogen formidler projektudviklingens typiske faser let og overskueligt og indeholder samtidig…

Foranalyse for Hærvejen

For Destination Hærvejen har BARK lavet en foranalyse, som afdækker muligheder og udfordringer for at gøre ruten til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål…

Underværker på Folkemødet

Til Folkemødet hjalp vi Realdania med at sætte fokus på ildsjælenes potentiale.

Facilitering – Collective Impact: Bygningsarven i landdistrikterne

BARK hjalp med at facilitere forskellige aktørers fælles indsats for at bevare og udvikle bygningsarven i landdistrikterne.

Evaluering af ildsjæleprojekter

BARK har hjulpet den filantropiske forening Realdania med at udarbejde, teste og gennemføre et kvalitativt evalueringsdesign. Målet med evalueringen var at gøre Realdania klogere på…

Erfaringsopsamling – Børn- og ungeliv i Nordhavn

Hvordan kan Nordhavn i København tilbyde et attraktivt kultur- og fritidsliv for børn og unge? Og hvordan kan kommunen skabe multifunktionelle rum og bygninger, som…

Borgerinvolvering – Københavnersnak

Ingen udvikling uden forankring. BARK hjalp Københavns Kommune med at involvere borgerne, der hvor de er – på uddannelsesstedet, i folkekøkkenet, i byrummet, i de…

Borgerdialog om Lynetteholm

Hvad mener Københavnerne? Lynetteholm er politisk besluttet og BARK Rådgivning er hyret ind af Københavns Kommune til at stå for borgerdialogen omkring udviklingen af Lynetteholm.…

Borger- og aktørinddragelse Naturpark Amager

Naturparken på Amager Fælled og Kalvebod Fælled skal have nye hovedindgange og samlingssteder. Vi har samlet indsigter fra den lokale borger- og aktørinddragelse og kvalificeret…