Search icon
Tilbage til forsiden

Projekter / Bystrategi og landdistrikter

Visions- og udviklingsplan for Odsherred

Med en visions- og udviklingsplan fik Odsherred Kommune øje på nye potentialer og modet til at prioritere. Planen blev et pejlemærke i kommunens langsigtede udvikling…

Visions- og helhedsplan for Ebeltoft

Ebeltoft er Djurslands centrale turistby og et fyrtårn for den østjyske turisme. Men byen havde også brug for at gentænke sin rolle og styrke sammenhængen…

Sekretariat – Vestkysten viser Vejen

Med ‘Vestkysten viser Vejen’ vil Realdania bidrage til at løfte flere af Vestkystens centrale kystbyer og attraktioner. BARK er sekretariat for partnerskabet og står for…

Udviklingsplan for Thyborøn-Thorsminde

En strategisk-fysisk udviklingsplan skaber et stærkt grundlag for bæredygtig og autentisk turisme på et af Vestkystens særlige feriesteder.

Udviklingsplan og facilitering for partnerskabet Nakskov 2030

Hvordan skal fremtidens købstad se ud? Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden har afsat 150 millioner kroner til initiativet Nakskov 2030. Et ambitiøst…

Udviklingsplan for Vestkysten

For første gang nogensinde har alle Vestkystens 11 kommuner og tre regioner arbejdet sammen om at udvikle og styrke vestkyst-turismen. Med Udviklingsplan for Vestkysten er…

Udviklingsplan for turismen i Region Sjælland

Turismen på Sjælland og øerne kan og skal mere end i dag. For de 17 sjællandske kommuner i Region Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme, destinationsselskaberne…

Udviklingsplan for turismen i hovedstadsregionen

Traditionelt står København og Nordsjælland stærkt som turismedestinationer, men de øvrige rekreative områder i Region Hovedstaden har sværere ved at vinde fodfæste hos de besøgende.…

Udviklingsplan for Nykøbing Mors Havn

Nykøbing Mors er en by i udvikling, og der er brug for en masterplan bl.a. for byens havnearealer. Vi viser, hvordan Nykøbing Mors Havn kan…

Udviklingsplan for Frøslevlejren

BARK har lavet udviklingsplan for Frøslevlejren, som udpeger en langsigtet vision for stedet og tager højde for målgrupper, bygningskultur, rammebetingelser og økonomisk drift.

Udviklingsplan for fremtidens Firskovvej

Hvordan kan området omkring Firskovvej i Kgs. Lyngby udvikles med en blanding af boliger, virksomheder og større butikker? En udviklingsplan fastlægger områdets fremtidige profil og…

Udviklingsplan for Blokhus-Løkken

Blokhus og Løkken skal udvikles som én samlet destination. BARK har lavet en udviklingsplan, der sætter fælles retning og prioriterer indsatser og konkrete projekter.

Rådgiver_konsulent_bymidteplaner

Udvikling af Fredensborg Bymidte

Fredensborgs mange kvaliteter skal frem i lyset og bruges til at styrke bymidte, detailhandel og lokal udvikling.

væskt-turisme-anbefalinger

Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Turismen i Nationalpark Nordsjælland skal styrkes, så stedet bliver en markant attraktion. BARK laver anbefalinger til udvikling af ‘mini-destinationer’ og konkrete tiltag.

Turismestrategi for Omø

BARK har udviklet en turismestrategi for Omø. Den sætter retning for øens turismeudvikling med afsæt i øens potentialer og principper for bæredygtig turisme.

Turismepotentialeplan for Tøndermarsken

Tøndermarskens natur og kulturarv er noget helt særligt. Men hvad skal der til for at skabe en stærk turismedestination med Vadehavet, marsken og bygningsarven som…

Guide om tomme bygninger og nye jobs i landdistrikterne

Uden arbejdspladser kan landdistrikterne ikke udvikle sig. Vi har udarbejdet en guide til, hvilke typer af virksomheder og brancher, der trives på landet, og hvordan…

Strategisk udviklingsplan for Fremtidens Assens

For Assens Kommune har vi lavet en strategisk udviklingsplan, som sætter retning for og prioriterer indsatsen, og vi har udviklet en række konkrete projekter. Åbningstrækket…

Strategisk tilpasning af landsbyklynger

Sammen med Morsø Kommune har BARK udviklet metoder, der samler landsbyer i klynger og engagerer borgerne i udviklingen.

strategisk_planlægning_for_landsbyer

Udviklingsplan for Pederstrup Landsby

Hvordan kan potentialet i Pederstrups bynære landsbymiljø aktivereres i endnu højere grad til gavn for beboere, kommunens borgere og erhvervsliv og andre besøgende? BARK har…

Borgerinddragelse i landsbyområdet Alsted-Fjenneslev

BARK Rådgivning har designet og faciliteret den proces, der inddrog borgerne i udviklingen af en helhedsplan for landsbyområdet Alsted-Fjenneslev.

Sekretariat for Viborg – en by for alle

I Viborg er den rige kulturarv gjort mere tilgængelig, så alle har nemmere adgang til den historiske midtby. BARK var sekretariat for projektet ‘Tilgængelighed i…

rapport-boliger-landdistrikt

Rapport – Tomme almene boliger

Utidssvarende, tomme almene boliger udfordrer landdistrikterne. Problemstillingen går hårdest ud over boligselskaberne og kan få store økonomiske konsekvenser – både for lejerne, boligselskaberne og de…

Publikation – Investeringsredegørelse i byfornyelser

Hvordan skaber man de bedste forudsætninger for flere private investeringer i byfornyelsen? BARK har udarbejdet en guide med værktøjer og inspiration til kommunerne.

Projektudvikling og forretningsanalyse i Nørre Nissum

Hvordan kan VIA University Colleges bevaringsværdige bygninger omdannes og aktiveres som musik- og kulturhus i Nørre Nissum? BARK Rådgivning har udviklet et koncept for bygningerne,…

Potentialeplaner for Hvide Sande og Søndervig

Hvordan kan Søndervig og Hvide Sandes potentialer aktiveres som afsæt for produkt- og kvalitetsudvikling af turismetilbuddene? Det undersøgte vi for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Potentialeplan for Møn

Hvordan kan turismen på Møn styrkes gennem udvikling af ét samlet brand og med afsæt i Møns Klint? BARK udarbejdede potentialeplan for øen.

Potentialeplan for Den Danske Riviera

De nordsjællandske badebyer har meget at byde på, men rummer også store uforløste potentialer. Så hvordan indløses potentialerne bedst?

Billede af hus i Hjørring Kommune taget i forbindelse med udviklingen af planstrategi for Hjørring Kommune

Planstrategi for Hjørring Kommune

BARK Rådgivning har i 2022 udarbejdet en planstrategi for Hjørring Kommune inklusiv en solid involverende proces, der har forankret og kvalificeret planstrategien i byrådet og…

Strategisk helhedsplan for kultur og idræt i Vinge

BARK har udviklet en strategisk helhedsplan for Vinges kultur-, idræts- og bevægelsesliv. Planen sætter kursen for en fleksibel og langtidssikret udvikling af byens kultur-, fritids-…

Sekretariat for kampagnen På forkant

Hvordan kan kommunerne tilpasse og omstille sig til en fremtid, hvor stadigt flere søger mod de større byer? BARK hjalp Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania med…

Naturpark Nordhavn – inddragelse af københavnerne

Naturpark Nordhavn skal være Københavnernes nye park i Ydre Nordhavn. BARK Rådgivning har rådgivet Københavns Kommune og By & Havn i forbindelse med borgerinddragelsen og…

Mulighedsstudie af Odda Smelteværk

Den tidligere industriby, Odda, sydøst for Bergen havde brug for at genopfinde sig selv. Vi lavede et mulighedsstudie med udgangspunkt i byens kompleks af unikke,…

destinationer-sammenhæng-turisme

Manualer til wayfinding

BARK har udviklet manualer for wayfinding til syv byer i nordsjællandske kommuner. Målet er at give turisterne en samlet oplevelse af udvalgte byers mange tilbud…

Kvalitetsprogram for Vinge

Vinge er et af Danmarks største byudviklingsprojekter. BARK har udviklet et visuelt kvalitetsprogram, der skal fungere som et styrings- og dialogværktøj for Frederikssund Kommunen. Byrådet…

Kunstnermiljøer og den blandede by

Kunstnere forsvinder fra København på grund af manglende atelier- og værkstedspladser. Det går ud over byens mangfoldighed, sjæl og økonomi. Vi har i 2023 undersøgt,…

Kulturpolitik for Hjørring Kommune

Vi har hjulpet Hjørring Kommune med at udvikle kommunens kulturpolitik for 2024-2032. Den sætter den overordnede retning for udviklingen af kulturområdet og er blevet til…

nordhavn-idekatalog-kultur-og-fritidsplan

Kultur- og fritidsplan for Nordhavn

At bygge en ny bydel kræver ikke kun bygninger, byrum og infrastruktur – det kræver også en social og kulturel infrastruktur, der skaber liv. Så…

Borgerinddragelse og bedømmelse af Byens Sjæl

BARK har været rådgiver for Københavns Kommune i deres arbejde med at få københavnerne involveret i kampagnen ‘Byens Sjæl’. Her har borgerne kunne udpege de…

Konceptudvikling af profilstrande langs Vestkysten

Kan vi udvikle udvalgte strande langs Vestkysten, så de i højere grad imødekommer gæsternes ønsker til service og oplevelser – og uden at ødelægge naturen?…

Konceptudvikling af bofællesskabskonferencer

Hvordan kan erhvervs- og bofællesskaber skabe udvikling i landdistrikter og trængte bymidter? BARK udviklede, planlagde og afviklede to konferencer med fokus på netop dét.

Foto af Hærvejen

Kommunikationsstrategi for Udvikling Hærvejen

BARK Rådgivning hjælper i 2023 foreningen Udvikling Hærvejen med at udarbejde en kommunikationsstrategi for perioden 2023-2025. Strategien skal understøtte det overordnede mål om at få…

Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen

I seks år har vi drevet et netværk for kommuner og museer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. I netværket har fagfolk udvekslet…

Investeringsfremme for danske kyst- og naturturismedestinationer

Skal vi nå de ambitiøse mål for dansk turisme, er der brug for yderligere professionalisering i arbejdet med investeringsfremme for danske kyst- og naturturismedestinationer. BARK…

Helhedsplan for Arden

Hvordan kan Ardens bymidte gentænkes, så byen fortsat er et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed i? Vi har lavet en strategisk helhedsplan,…

Helheds- og byrumsplan for Øster Hurup

Kystbyen Øster Hurup skulle styrkes som turistdestination. BARK har lavet den strategisk-fysiske udviklingsplan, som sætter retning for turismeudviklingen i den nordjyske kystby.

Guide til omstilling af lokalbyen

Guiden ’Omstilling af lokalbyen’ samler viden om lokalbyens situation, udfordringer og muligheder og giver inspiration til, hvordan den kan genfortolkes, så den også i fremtiden…

Guide til fornyelse og nedrivning

På landsplan findes rundt regnet 50.000 nedrivningsmodne bygninger – ikke mindst på landet. Der er brug for en omstilling og tilpasning af det fysiske miljø…

Grønne fællesskaber som Udviklingsstrategi – en casepublikation

BARK Rådgivning har – med støtte fra Landdistriktspuljen – undersøgt, hvordan kommunerne kan arbejde mere målrettet med at styrke landsbyerne i deres omstilling. Grønne fællesskaber…

Foranalyse af naturbyen Husum

Naturbyen er visionen om en helt ny form for bynaturcenter i Husum. Men hvordan kommer man fra idé til virkelighed? BARK lavede foranalyse og feasibility…

Handlingsplan for landsbyklynger og landsbykirkernes rolle

Med et udviklings- og netværksforløb har vi undersøgt, hvordan landsbykirken kan udfylde sin funktion i landsbyklyngen ‘Landsbyen De 7 Sogne’.

Facilitering – Collective Impact: Bygningsarven i landdistrikterne

BARK hjalp med at facilitere forskellige aktørers fælles indsats for at bevare og udvikle bygningsarven i landdistrikterne.

Strategisk fysisk udviklingsplan for Lolland Sydkyst

Hvordan styrkes Lolland Sydkyst som en samlet og attraktiv destination? BARK har lavet en strategisk fysisk udviklingsplan med bl.a. et fysisk og oplevelsesmæssigt hovedgreb og…

Partnerskab omkring byerne og det stigende havvand

Hvordan kan vi beskytte byerne og samtidig udvikle attraktive, bæredygtige byrum, når havet stiger og stormfloderne rammer oftere og voldsommere? BARK har frem til 2023…

Borgerdialog om Lynetteholm

Hvad mener Københavnerne? Lynetteholm er politisk besluttet og BARK Rådgivning er hyret ind af Københavns Kommune til at stå for borgerdialogen omkring udviklingen af Lynetteholm.…

Borger- og aktørinddragelse Naturpark Amager

Naturparken på Amager Fælled og Kalvebod Fælled skal have nye hovedindgange og samlingssteder. Vi har samlet indsigter fra den lokale borger- og aktørinddragelse og kvalificeret…

Analyse- og udviklingsproces for Københavns Kulturkvarter

Slotsholmsalliancen er et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner på og omkring Slotsholmen i København. Vi faciliterede den indledende proces, som ligger til grund for institutionernes…

Analyse af Fredensborg Kommunes byidentiteter

For Fredensborg Kommune har vi kortlagt identitet, udfordringer og potentialer for Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal samt landområderne. Det færdige resultat fungerer som grundlag for en…