Search icon
Tilbage til forsiden

Projekter / Proces og partnerskaber

Sekretariat – Vestkysten viser Vejen

Med ‘Vestkysten viser Vejen’ vil Realdania bidrage til at løfte flere af Vestkystens centrale kystbyer og attraktioner. BARK er sekretariat for partnerskabet og står for…

Udviklingsplan og facilitering for partnerskabet Nakskov 2030

Hvordan skal fremtidens købstad se ud? Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden har afsat 150 millioner kroner til initiativet Nakskov 2030. Et ambitiøst…

Udviklingsplan for Vestkysten

For første gang nogensinde har alle Vestkystens 11 kommuner og tre regioner arbejdet sammen om at udvikle og styrke vestkyst-turismen. Med Udviklingsplan for Vestkysten er…

Sekretariat for Viborg – en by for alle

I Viborg er den rige kulturarv gjort mere tilgængelig, så alle har nemmere adgang til den historiske midtby. BARK var sekretariat for projektet ‘Tilgængelighed i…

Sekretariat for Bygningskultur 2015

Bygningskultur 2015 var et målrettet initiativ, der handlede om at forbedre håndteringen af Danmarks bygningskulturelle arv med særlig fokus på de fredede og bevaringsværdige bygninger…

Sekretariat – Fitness for alle

Når mennesker med bevægelseshandicap er fysisk aktive bliver de både sundere, gladere og mere selvhjulpne. Men den fysiske indretning af langt de fleste fitnesscentre udelukker…

Sekretariat for kampagnen På forkant

Hvordan kan kommunerne tilpasse og omstille sig til en fremtid, hvor stadigt flere søger mod de større byer? BARK hjalp Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania med…

Opbygning af viden og netværk for Dansk Kyst- og Naturturisme

Et stærkt netværk mellem otte destinationer har skabt ny viden om destinationsudvikling og give anledning til sparring – til gavn for den enkelte destination og…

Kunstnermiljøer og den blandede by

Kunstnere forsvinder fra København på grund af manglende atelier- og værkstedspladser. Det går ud over byens mangfoldighed, sjæl og økonomi. Vi har i 2023 undersøgt,…

Nationalmuseet-behovsafdækning-prospektmateriale

Konkurrenceprogram for Nationalmuseet

Nationalmuseet har en ambition om at transformere og herunder ombygge sin hovedadresse, Prinsens Palæ, for at skabe en ny museumsoplevelse, der er henvender sig til…

Konceptudvikling af profilstrande langs Vestkysten

Kan vi udvikle udvalgte strande langs Vestkysten, så de i højere grad imødekommer gæsternes ønsker til service og oplevelser – og uden at ødelægge naturen?…

Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen

I seks år har vi drevet et netværk for kommuner og museer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. I netværket har fagfolk udvekslet…

Foranalyse-formidlingskoncept-forretningsplan

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter i Vestgrønland formidler stedets verdensarv, klimaforandringer og kulturhistorie, og er rejst af et grønlandsk-dansk partnerskab bestående af Grønlands Selvstyre, Avannaata…

Underværker – kampagnesekretariat

BARK har i mere end 10 år været rådgiver og sekretariat for den filantropiske forening Realdania i relation til deres kampagne ‘Underværker’. Som kampagnesekretariat står…

Fagligt sekretariat for Stedet Tæller X

BARK har siden 2021 været fagligt sekretariat for Stedet Tæller X – en kampagne fra Ny Carlsbergfondet og den filantropiske forening Realdania. Kampagnen skal med…

Kampagnesekretariat for Stedet Tæller

Realdanias kampagne Stedet Tæller har kastet lys over yderområdernes særlige potentialer. Formålet er at vise nye veje til en positiv udvikling af områderne uden for…

Kampagnesekretariat for Skole+

Projekter på seks skoler viser, hvordan skolernes indendørsfaciliteter kan indrettes, så de inviterer til mere idræt og bevægelse. Projekterne er gennemført som en del af…

Kampagnesekretariat for Genanvend Gården

Landbrugets bygninger udgør en stor og betydningsfuld del af kulturlandskabet i Danmark. Desværre forfalder mange af bygningerne, når de ikke længere kan bruges i landbruget.…

Kampagnesekretariat for Fremtidens Herregård

Som en del af Realdania-kampagnen Fremtidens Herregård har en række danske herregårde fundet nye veje til at genopfinde bygningskulturen i landdistrikterne. Som ramme om kultur,…

Kampagnesekretariat for Drøn på skolegården

Et par fodboldmål, nogle hinkeruder og et klatrestativ. Sådan er mange vant til at tænke på skolegården, men hvordan kan dette billede nytænkes, udfordres og…

Kampagne for 1940-1950’ernes boligbyggeri

Mange af efterkrigstidens murede boligbebyggelser har brug for modernisering og energioptimering, men renovering uden omtanke risikerer også at udvande den værdifulde, tidstypiske arkitektur. BARK var…

Investeringsfremme for danske kyst- og naturturismedestinationer

Skal vi nå de ambitiøse mål for dansk turisme, er der brug for yderligere professionalisering i arbejdet med investeringsfremme for danske kyst- og naturturismedestinationer. BARK…

Facilitering – Collective Impact: Bygningsarven i landdistrikterne

BARK hjalp med at facilitere forskellige aktørers fælles indsats for at bevare og udvikle bygningsarven i landdistrikterne.

Evaluering af Fitness for Alle

‘Fitness for alle’ var et projekt, der udviklede innovative og nytænkende tiltag, som undersøgte hvordan foreningsdrevne fitnesscentre også kan tilbyde fitness-træning til mennesker med fysiske…

Partnerskab omkring byerne og det stigende havvand

Hvordan kan vi beskytte byerne og samtidig udvikle attraktive, bæredygtige byrum, når havet stiger og stormfloderne rammer oftere og voldsommere? BARK har frem til 2023…

Brugerne med i udviklingen af Folketinget

Folketinget har overtaget Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen og undersøger nu, hvordan de kan omdanne dem til et demokratisk mødested for borgere og politikere. BARK…

Det kgl. teater - Bark Rådgivning

Børneuniverset på Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater er i gang med at skabe et nyt oplevelsesunivers for børn i den unikke og historiske teaterbygning Stærekassen. BARK er rådgiver på…

Analyse- og udviklingsproces for Københavns Kulturkvarter

Slotsholmsalliancen er et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner på og omkring Slotsholmen i København. Vi faciliterede den indledende proces, som ligger til grund for institutionernes…