Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Aktuelt

15.11.2017

Morgensamling: Fremtidens nedrivningsbehov

Befolkningsvandringen fra land til by har længe været i gang. Men de seneste 15-20 år bliver boligmarkedet på landet – og især…

Læs mere

Morgensamling: Fremtidens nedrivningsbehov

Fremtidens

nedrivning

Befolkningsvandringen fra land til by har længe været i gang. Men de seneste 15-20 år bliver boligmarkedet på landet – og især i de mindre bysamfund – stadig mere udfordret af affolkning, og et stigende antal tomme boliger rager op i landskabet.

De tomme huse både forfalder og skæmmer lokalmiljøet. Nedrivninger kan hjælpe til at få ryddet op og forbedre det lokale boligmarked. Men hvor stort er problemet?

Morgensamling om fremtidens nedrivning
Til næste Morgensamling i Bygningskulturens Hus præsenterer Nicolai Kristensen, professor MSO og projektleder ved KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, en ny rapport – ‘Nedrivninger af huse og fremtidige nedrivningsbehov i Danmark’. Og han bliver udfordret af seniorrådgiver Rie Søgaard Jensen, BARK Rådgivning.

Det sker onsdag den 29. november fra kl. 8-9.

Morgensamlingen er del af en række på fem, som sætter fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. Arrangementet finder sted i et samarbejde mellem BARK Rådgivning og Bygningskulturens Hus. Det er gratis at deltage, men husk at melde dig til.

24.10.2017

Praktikanter søges

BARK søger to praktikanter til forårssemesteret 2018 Har du lyst til at omsætte dine studiefagligekompetencer til praktisk erfaring? Tænker du kreativt, og vil du…

Læs mere

Praktikanter søges

Praktikanter

søges

BARK søger to praktikanter til forårssemesteret 2018

Har du lyst til at omsætte dine studiefagligekompetencer til praktisk erfaring? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde med at omsætte gode idéer til solide og bæredygtige projekter?

Hos BARK Rådgivning er vi specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og vejes, og det, der ikke kan.

Til forårssemesteret 2018 søger vi to praktikanter – én arkitektfaglig praktikant og én analytisk praktikant fra de humanistiske eller samfundsfaglige fag.

 • Om stillingen som arkitektfaglig praktikant
  Er du arkitektstuderende, og vil du arbejde med udvikling af bygninger, lokalområder og landdistrikter? Vi leder efter en arkitektfaglig praktikant, der gerne vil arbejde i et tværfagligt miljø – i tæt samarbejde med etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere.Arbejdsopgaverne vil primært omfatte analyse og kortlægning, idé- og konceptudvikling, udarbejdelse af diagrammer og modeller samt opsætning af publikationer og rapporter.

  Hent hele stillingsopslaget her

 • Om stillingen som analytisk praktikant
  Er du analytisk skarp, og vil du arbejde med udvikling af bygninger, lokalområder og landdistrikter? Har du lyst til at omsætte dine teoretiske og analytiske kompetencer til praktisk erfaring? Vi er interesserede i studerende fra alle de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og tilskynder alle, der brænder for at udvikle steder til at søge.Arbejdsopgaver kan fx omfatte research, idé- og konceptudvikling, planlægning og afholdelse af workshops, seminarer eller studieture, interviews, rapport- og artikelskrivning, opdatering af websites mm.

  Hent hele stillingsopslaget her

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om stillingen og om at være praktikant hos BARK Rådgivning, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Louise Work Havelund, tlf. 50 95 34 44 eller skriv til louise@b-a-r.k.dk.

Send din ansøgning samt CV, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger via mail til info@b-a-r-k.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig senest fredag den 10. november 2017. Samtaler afholdes sidst i november.

 

11.10.2017

Morgensamling: Fremtidens landskaber

Fremtidens Landskaber skal være med til at sikre velfungerende, attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Det gælder både, når det handler om…

Læs mere

Morgensamling: Fremtidens landskaber

Fremtidens

landskaber

Fremtidens Landskaber skal være med til at sikre velfungerende, attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Det gælder både, når det handler om natur, rekreation, bosætning og erhverv.

Så hvordan skal vi indrette og anvende det åbne land i fremtiden. Og hvordan kan kommunerne forbedre planlægningen i det åbne land sammen med dem, der bor i og bruger områderne?

Kom til Morgensamling om fremtidens landskaber
Til næste Morgensamling i Bygningskulturens Hus præsenterer Lone Søderkvist Kristensen, ph.d. og lektor ved Københavns Universitet, rapporten – ‘Fremtidens landskaber’. Og hun bliver udfordret af Søren Ganer, seniorrådgiver i BARK Rådgivning.

Med ‘Fremtidens landskaber’ er der tale om et forsknings- og udviklingsprojekt, der har udviklet en projekt- og helhedsorienteret planlægning i det åbne land. Projektet er baseret på samarbejde og dialog – hovedsageligt mellem lokalsamfund og kommuner.

To præmisser lå til grund for projektet, nemlig 1) At den formelle planlægning i det åbne land er utilstrækkelig og 2) At indretningen af landskabet er ude af trit med brugernes faktiske behov og ønsker. Der har i projektet været arbejdet med 12 planprojekter, som er udvalgt, så de repræsenterer forskellige planopgaver og landskabstyper.

Til morgensamlingen kan man høre mere om projektets baggrund, processer og de konkrete planløsninger, som er blevet udarbejdet for udvikling af de 12 landskaber.

Det sker den 18. oktober 2017 fra kl. 8-9.

Morgensamlingen er den tredje af i alt fem arrangementer, som BARK og Bygningskulturens Hus bruger til at sætte fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig her

07.09.2017

Morgensamling: Nye jobs i tomme bygninger

Morgensamling: Nye jobs i tomme bygninger  Moderniseringen af planloven skal understøtte regeringens mål om at skabe vækst og udvikling i hele landet,…

Læs mere

Morgensamling: Nye jobs i tomme bygninger

morgen

samling

Morgensamling: Nye jobs i tomme bygninger 

Moderniseringen af planloven skal understøtte regeringens mål om at skabe vækst og udvikling i hele landet, blandt andet ved at fjerne barrier for udvikling og afsøge nye potentialer i erhvervsudviklingen. Men hvordan kan kommunerne tiltrække flere virksomheder til landdistrikterne, hvor der bliver færre borgere, og antallet af tomme produktions- og institutionsbygninger stiger?

Til næste morgensamling kaster Mads Christian Bundgaard, sociolog og rådgiver i BARK Rådgivning, lys over de udfordringer og muligheder, der findes for at skabe nye jobs i tomme bygninger. Anbefalingerne bygger på en ny guide, som vi har udviklet med støtte fra Landdistriktspuljen.

Også kontorchef Christina Berlin Hovmand, Erhvervsstyrelsen, kommer på scenen og vil kort skitsere planlovsændringernes betydning for landzoneadministrationen.

Det sker onsdag den 20. september fra kl. 8-9 her i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K. Det er gratis at deltage.

Morgensamlingen er den anden af i alt fem arrangementer, som BARK og Bygningskulturens Hus bruger til at sætte fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. 

Tilmeld dig her

Læs mere om og hent rapporten ‘Nye jobs i tomme bygninger’

16.08.2017

Fem morgensamlinger: Yderområdernes fremtid

Der har været massivt politisk fokus på yderområdernes udfordringer i de senere år. Både på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Men hvordan…

Læs mere

Fem morgensamlinger: Yderområdernes fremtid

Yderområdernes

fremtid

Der har været massivt politisk fokus på yderområdernes udfordringer i de senere år. Både på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Men hvordan ser yderområdernes fremtid ud helt konkret? Og hvad siger forskere, myndigheder og rådgivere?

Sammen med en række af feltets fremmeste eksperter vil BARK og Bygningskulturens Hus bruge efterårets morgensamlingsarrangementer til at sætte fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. Hver gang med en ny vinkel.

Vi ser nærmere på, hvordan boligmarkedet, erhvervsudviklingen, landskabet, nedrivningsbehovet og de bæredygtige transformationer ser ud i fremtiden.

Danmark frem mod 2040
Første Morgensamling løber af stablen allerede onsdag den 23. august kl. 8. Her vil Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, præsentere en ny avanceret fremskrivningsmodel. Modellen er udviklet af Finansministeriets forskningsenhed DREAM. Den er baseret på uhyre mængder informationer og kan fremskrive hele den danske befolkning og boligmarkedet frem mod 2040.

Moderator er Sara Line Bohn, adm. direktør i BARK Rådgivning.

Tilmeld dig første Morgensamling

Læs om alle fem morgensamlinger i Bygningsulturens Hus’ kalender

Det er gratis at deltage.

Morgensamling er en række af korte morgenforedrag, der hurtigt opdaterer dig på tung læsning som lovgivning, reglementer og forskning, mens du nyder din mælkeskummende morgenkaffe. Arrangementerne gennemføres i Bygningskulturens Hus i samarbejde med BARK Rådgivning.

15.08.2017

Ny guide: Skab nye jobs i landdistrikternes tomme bygninger

Ny guide sætter fokus på landdistrikternes små og mellemstore virksomheder Det er umuligt at forestille sig, at landdistrikterne skal udvikle sig uden arbejdspladser,…

Læs mere

Ny guide: Skab nye jobs i landdistrikternes tomme bygninger

Nye jobs

i tomme bygninger

Ny guide sætter fokus på landdistrikternes små og mellemstore virksomheder

Det er umuligt at forestille sig, at landdistrikterne skal udvikle sig uden arbejdspladser, og små og mellemstore virksomheder hører meget tæt sammen med udviklingen af et bæredygtigt Danmark.

Men hvordan kan kommunerne tiltrække flere virksomheder til landdistrikterne, hvor der bliver færre borgere, og hvor antallet af tomme produktions- og institutionsbygninger stiger?

Med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsministeriet har vi lavet en guide til kommunerne til, hvilke typer af virksomheder og brancher, der trives i landdistrikterne. Og hvordan netop den eksisterende bygningsmasse kan indgå i erhvervsudviklingen.

Guiden giver anbefalinger til en helhedsorienteret tilgang til erhvervsudvikling i landdistrikterne. Og den kombinerer traditionel erhvervsrådgivning med en bredere tilgang til virksomheders og iværksætteres behov.

Hent guiden her i pdf

06.07.2017

BARK rådgiver Vestkysten

Vestkysten skal være førende kystdestination i Europa. I BARK er vi stolte over at være rådgivere på en ny samlet udviklingsplan for…

Læs mere

BARK rådgiver Vestkysten

Vestkysten

som vækstmotor

Vestkysten skal være førende kystdestination i Europa.

I BARK er vi stolte over at være rådgivere på en ny samlet udviklingsplan for hele den 550 kilometer lange kyststrækning sammen med Norrøn. 

Som noget helt særligt er 11 kommuner og 3 regioner gået sammen i Partnerskab for Vestkystturisme under én ambitiøs vision: At gøre Vestkysten til én af Europas foretrukne kystferiedestinationer i 2025. Det er første gang, at Vestkysten er under udvikling som ét samlet produkt og én samlet destination.

Vi skal blandt andet afdække og udpege udviklingspotentialer og skabe en forpligtende vision og strategisk plan, som sætter en fælles retning og danner grundlag for en langsigtet positiv udvikling.

Tanken er at gøre den jyske vestkyst til vækstmotor for dansk turisme. Og potentialet er i høj grad til stede: I 2015 stod kyst- og naturturismen for 72 procent af alle overnatninger i Danmark, og ud af dem fandt hele 47 procent sted langs Vestkysten.

Arbejdet er allerede godt i gang, og den færdige udviklingsplan ligger klar i starten af 2018.

Spørgsmål kan rettes til koordinerende projektleder og seniorrådgiver Søren Ganer

09.06.2017

BARK sætter byfornyelsen på spil på Folkemødet

Hvordan og med hvilke midler skal vi skabe udvikling på landet? BARK inviterer kommunerne, fonden, ildsjælen, kreditforeningen og arkitekten til debat om, hvordan vi sikrer gode og levende byer i yderområderne i en situation med færre statslige midler…

Læs mere

BARK sætter byfornyelsen på spil på Folkemødet

Byfornyelsen på spil

på Folkemødet

Kom med, når vi sætter byfornyelsen på spil på Folkemødet

INVITATION

Levende byer er én af de vigtigste nøgler til at fremtidssikre livet i landdistrikterne. I mange år har byfornyelsesmidlerne været med til at sikre rammerne om det gode byliv, men mange mindre byer har stadig store udfordringer. Nu reduceres byfornyelsesmidlerne, og tiden er kommet til at tænke i nye baner. Hvordan og med hvilke midler skal vi nu skabe udvikling på landet?

BARK Rådgivning sætter sammen med kommunikationsbureauet FRIDAY ’Byfornyelsen på spil’. Vi inviterer kommunerne, fonden, ildsjælen, kreditforeningen og arkitekten til debat om, hvordan vi sikrer gode og levende byer i yderområderne i en situation med færre statslige midler.

Panelet

Direktør Laila Kildesgaard, KL
Direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden
Direktør Jesper Pagh, Akademisk Arkitektforening
Boligøkonom Mikkel Høegh, BRF Kredit
Direktør Kristian Krog, Den Ny Maltfabrik i Ebeltoft

MODERATOR: Direktør Sara Line Bohn, BARK Rådgivning
STED: L9 / FRIDAY på Fabers, Kirkestræde 1, Allinge
TID: Torsdag den 15. juni kl. 17.00-17.30

Hent invitationen som PDF. 

 

Foto: Anne Prytz Schaldemose

31.05.2017

BARK søger markeds- og udviklingschef

Kan du udvikle og drive en ambitiøs salgs- og markedsindsats? Brænder du for at udvikle steder, og motiveres du af at skabe…

Læs mere

BARK søger markeds- og udviklingschef

BARK søger

Ny kollega

Kan du udvikle og drive en ambitiøs salgs- og markedsindsats? Brænder du for at udvikle steder, og motiveres du af at skabe resultater og forandringer? Så er du måske den person, vi leder efter til en nyoprettet funktion som markeds- og udviklingschef.

BARK er specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder – fra den enkelte bygning, til kvarteret eller et område og til hele kommuner og regioner. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Vi hjælper vores kunder med at gøre udfordringer og ideer til holdbare projekter, og vi gør projekter til virkelighed.

Som ny markeds- og udviklingschef skal du styrke vores salg og stå i spidsen for at bringe BARKs rådgivningsydelser endnu mere i markedet til en bredere kreds af kunder. Du kommer til at arbejde tæt sammen med den adm. direktør i udviklingen af virksomheden og sammen med et kreativt og dedikeret team af seniorrådgivere og rådgivere, og du kan i høj grad selv være med til at udvikle stillingen og sætte dit præg på virksomhedens fremtidige udvikling.

Dine ansvarsområder

 • Stå i spidsen for at udvikle og styrke vores salgsindsats og kundekreds
 • Opbygge og styrke langvarige og tillidsbaserede relationer til eksisterende og nye kunder
 • Strategisk sparringspartner i den samlede udvikling af virksomheden
 • Indgå i ledelse og gennemførelse af projekter for kunder og bidrage til sparring og kvalitet i opgaveløsningen

Dine kompetencer

 • Du har solid, dokumenteret erfaring og resultater med salg og markedsudvikling.
 • Du er som person tillidsvækkende og god til at opbygge relationer og har et godt netværk inden for kommuner, stat, fonde og/eller organisationer.
 • Du har en relevant faglig baggrund og erfaring med rådgivning inden for det byggede miljø, f.eks. projektkvalificering, planlægning, strategi, analyser, o.l.
 • Som person er du en igangsætter, handlekraftig og får tingene til at ske. Du er idérig, udfordrer vanetænkning og kan være en ledestjerne, både internt og eksternt.
 • Du er ambitiøs og resultatorienteret og har en god forretningsmæssig forståelse.
 • Du værdsætter at arbejde sammen i et team og forstår at motivere og engagere dine kollegaer.

Om BARK Rådgivning
BARK rådgivning er specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Vi bidrager til at skabe grundlaget for holdbare projekter og lokalsamfund.

BARK laver planer og strategier, analyser og udredninger, projektudvikling, udvikling af kampagner og oplevelser og formidling inden for det byggede miljø. Vores kunder er fonde, ministerier og styrelser, kommuner og organisationer. Teamet består af ca. 25 medarbejdere med baggrunde inden for arkitektur og planlægning, antropologi og etnologi, geografi, økonomi og kommunikation.

BARK blev etableret i 2009 og har en årlig omsætning på 18 mio. kr. og er ejet af Bygningsarvsfonden. En del af vores overskud går til at drive non-profit netværks- og vidensmiljøet i Bygningskulturens Hus i Nyboder.

Du er velkommen til at ringe til direktør Sara Line Bohn på 20469284, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 21. juni, men gerne tidligere, på sara@b-a-r-k.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Tiltrædelse gerne august/september 2017, eller efter nærmere aftale.

Læs mere på b-a-r-k.dk.

28.04.2017

BARK søger arkitektfaglig praktikant til efteråret 2017

BARK Rådgivning leder efter en arkitektfaglig praktikant, der gerne vil arbejde i et tværfagligt miljø – i tæt samarbejde med etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere. Søg senest den 16. juni 2017.

Læs mere

BARK søger arkitektfaglig praktikant til efteråret 2017

bark

søger praktikant

Arkitektfaglig praktikant til efteråret 2017

BARK Rådgivning leder efter en arkitektfaglig praktikant, der gerne vil arbejde i et tværfagligt miljø – i tæt samarbejde med etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere.

Hos BARK Rådgivning er vi specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og vejes, og det, der ikke kan.

Vi tilbyder:

 • Et afvekslende og lærerigt job i en specialiseret rådgivningsvirksomhed
 • Udfordrende arbejdsopgaver, hvor du vil indgå aktivt i teams og opgaveløsning fra start til slut
 • En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt miljø
 • Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i Bygningskulturens Hus

Din profil:

 • Du studerer på arkitektskolen eller lign.
 • Du har interesse for strategisk udvikling af steder og for udvikling af det byggede miljø
 • Du har en stærk faglig profil og vil gerne bringe dine kompetencer i spil tværfagligt
 • Du har et skarpt visuelt blik og er god til at formulere dig skriftligt
 • Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og nysgerrig og ikke bange for at kaste dig ud i nye udfordringer
 • Du har et indgående kendskab til Adobes designprogrammer (Photoshop, Illustrator, InDesign) samt kan begå dig i Officepakken (Word, Powerpoint, Excel)

Om stillingen

Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de vil primært omfatte analyse og kortlægning, idé-og konceptudvikling, udarbejdelse af diagrammer og modeller samt opsætning af publikationer og rapporter.

Praktikperioden starter i august 2017, og arbejdstiden er ca. 37 timer om ugen. Vi forventer, at du er fleksibel og kan arbejde mere i travle perioder og op til deadlines. Vi er også fleksible, når der er mindre travlt, og du får frihed til at planlægge din tid i dialog med din leder. Stillingen er lønnet.

Vi glæder os til at høre fra dig senest fredag d. 16. juni 2017. Samtaler afholdes sidst i juni.

Hent opslaget i pdf og læs, hvordan du søger.