Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Aktuelt

16.01.2018

Sara Bohn er ny adm. direktør i BARK Rådgivning

Efter en periode som konstitueret tiltræder Sara Bohn nu officielt som BARK Rådgivnings administrerende direktør. Den 37-årige rådgiver og cand.mag i virksomhedsstudier og…

Læs mere

Sara Bohn er ny adm. direktør i BARK Rådgivning

Ny adm. direktør

i BARK

Efter en periode som konstitueret tiltræder Sara Bohn nu officielt som BARK Rådgivnings administrerende direktør. Den 37-årige rådgiver og cand.mag i virksomhedsstudier og filosofi Sara Bohn, tiltræder nu formelt stillingen som administrerende direktør i BARK Rådgivning.

BARK rådgiver kommuner, fonde, styrelser og ministerier i strategisk udvikling af steder – fra den enkelte bygning til kvarteret, området og hele landskaber, kommuner og regioner. Det kan være den markante, men tomme historiske bygning som skal genopfindes til andre formål, end dem den oprindeligt blev opført til. Det kan være købstadens bymidte, som har brug for en ny strategi i en tid, hvor detailhandel og byliv er under pres. Eller det kan være et større område eller en region, som skal udvikles til en stærk og samlet turistdestination.

 ”Jeg er meget glad for, at BARK Rådgivning får en dygtig kapacitet som Sara Bohn som ny adm. direktør. Med sit skarpe strategiske blik, mod til prioritering og anerkendte faglighed som rådgiver i feltet kan hun tilføre virksomheden den nødvendige udvikling og retning i tid, hvor der som aldrig før er brug for at udvikle steder, og hvor markedet kræver, at rådgivningsvirksomhederne leverer højeste kvalitet og hele tiden er et skridt foran,” siger Lars Axelsen, bestyrelsesformand for BARK Rådgivning og administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond.

 Med valget af Sara Bohn tager virksomheden endnu et skridt mod at styrke og skærpe virksomhedens ydelser og samlede forretning.

”De projekter, vi arbejder med i BARK, gør en mærkbar forskel for den lokale udvikling rundt omkring i Danmark, og det er ekstremt motiverende at være en del af. Jeg glæder mig til at fortsætte udviklingen af forretningen, så vi i endnu højere grad kan hjælpe vores kunder med at nytænke bygninger og byer og dermed skabe gode steder – både for dem der bor og arbejder der og dem, der kommer på besøg,” siger Sara Bohn.

 Sara Bohn har en lang erfaring som strategisk rådgiver i det byggede miljø og har forud for sin ansættelse som adm. direktør været en del af direktionen i BARK (det tidligere Dansk Bygningsarv).

12.01.2018

Morgensamling: Samspil om udvikling og velfærd i landdistrikterne

Kom til Morgensamling i Bygningskulturens Hus Gennem mange år er vi blevet præsenteret for historier om entreprenante ildsjæle og aktive lokalsamfund i…

Læs mere

Morgensamling: Samspil om udvikling og velfærd i landdistrikterne

Samspil i

landdistikterne

Kom til Morgensamling i Bygningskulturens Hus
Gennem mange år er vi blevet præsenteret for historier om entreprenante ildsjæle og aktive lokalsamfund i landdistrikterne, der er lykkedes med at vende økonomisk tilbagegang og fraflytning til fremgang. Historierne har bidraget til at udbrede fortællingen om, at landdistrikternes udvikling bedst fremmes ved at støtte initiativer, der kommer ’nedefra’.

Men hvad betyder det for yder- og landkommuners strategiske planlægning, når ikke kun lokalsamfundenes udvikling, men også den kommunale velfærd, i stigende grad afhænger af evnen til at tiltrække bosætning og erhverv til kommunen?

Til næste morgensamling vil ph.d. Kasper Søndergaard præsentere resultaterne af sin nyligt forsvarede afhandling ’Samspil om udvikling og velfærd i landdistrikterne’.

Det sker onsdag den 17. januar fra kl. 8-9 her i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K.

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig her

Morgensamlingen er del af en række på seks, som sætter fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. Den gennemføres i et samarbejde mellem BARK Rådgivning og Bygningskulturens Hus. 

08.12.2017

Morgensamling: Bæredygtig transformation af landdistrikternes bygningsarv

Mange små bysamfund har fået ændret deres eksistensvilkår markant. Traditionelle erhverv som landbrug, skovbrug og fiskeri har ændret deres produktionsmetoder, og det betyder…

Læs mere

Morgensamling: Bæredygtig transformation af landdistrikternes bygningsarv

Bæredygtig

bygningsarv

Mange små bysamfund har fået ændret deres eksistensvilkår markant. Traditionelle erhverv som landbrug, skovbrug og fiskeri har ændret deres produktionsmetoder, og det betyder færre arbejdspladser – og i mange tilfælde et tab af den før så tætte forbindelse til lokalsamfundet. Samtidig er offentlige institutioner blevet centraliseret.

Denne udvikling har sat kursen for fraflytning og dårlig økonomi, og begge dele er gået hårdt ud over bysamfundenes selvopfattelse.

Men rundt omkring i landet er en lang række initiativer til at moderere forandringerne sat i værk. Og ofte bliver arkitekturen benyttet som et redskab til at præge udviklingen i en ny retning.

Arkitekt Morten Birk Jørgensen har undersøgt tre konkrete eksempler på, hvordan problemstillingen kan gribes an. Gennem arkitekturkritikker har han belyst potentialer og faldgruber med særligt fokus på lokal identitet, historie og stedsspecifik byggeskik.

Til næste Morgensamling i Bygningskulturens Hus præsenterer han resultaterne og sin ph.d-afhandling ‘Bæredygtig transformation af landdistrikternes bygningsarv’. Og han bliver udfordret af seniorrådgiver Rie Søgaard Jensen, BARK Rådgivning.

Det sker den 13. december kl. 8-9.

Morgensamlingen er den sidste i en række på fem, som sætter fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. Den gennemføres i et samarbejde mellem BARK Rådgivning og Bygningskulturens Hus. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.

Tilmeld dig her.

Bygningskulturens Hus er en del af BARK Rådgivning. Find os i Borgergade 111, 1300 København K. Er der for langt herind, kan du følge med via BARK Rådgivnings Facebook-side – vi livestreamer.

15.11.2017

Morgensamling: Fremtidens nedrivningsbehov

Befolkningsvandringen fra land til by har længe været i gang. Men de seneste 15-20 år bliver boligmarkedet på landet – og især…

Læs mere

Morgensamling: Fremtidens nedrivningsbehov

Fremtidens

nedrivning

Befolkningsvandringen fra land til by har længe været i gang. Men de seneste 15-20 år bliver boligmarkedet på landet – og især i de mindre bysamfund – stadig mere udfordret af affolkning, og et stigende antal tomme boliger rager op i landskabet.

De tomme huse både forfalder og skæmmer lokalmiljøet. Nedrivninger kan hjælpe til at få ryddet op og forbedre det lokale boligmarked. Men hvor stort er problemet?

Morgensamling om fremtidens nedrivning
Til næste Morgensamling i Bygningskulturens Hus præsenterer Nicolai Kristensen, professor MSO og projektleder ved KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, en ny rapport – ‘Nedrivninger af huse og fremtidige nedrivningsbehov i Danmark’. Og han bliver udfordret af seniorrådgiver Rie Søgaard Jensen, BARK Rådgivning.

Det sker onsdag den 29. november fra kl. 8-9.

Morgensamlingen er del af en række på fem, som sætter fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. Arrangementet finder sted i et samarbejde mellem BARK Rådgivning og Bygningskulturens Hus. Det er gratis at deltage, men husk at melde dig til.

24.10.2017

Praktikanter søges

BARK søger to praktikanter til forårssemesteret 2018 Har du lyst til at omsætte dine studiefagligekompetencer til praktisk erfaring? Tænker du kreativt, og vil du…

Læs mere

Praktikanter søges

Praktikanter

søges

BARK søger to praktikanter til forårssemesteret 2018

Har du lyst til at omsætte dine studiefagligekompetencer til praktisk erfaring? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde med at omsætte gode idéer til solide og bæredygtige projekter?

Hos BARK Rådgivning er vi specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og vejes, og det, der ikke kan.

Til forårssemesteret 2018 søger vi to praktikanter – én arkitektfaglig praktikant og én analytisk praktikant fra de humanistiske eller samfundsfaglige fag.

  • Om stillingen som arkitektfaglig praktikant
    Er du arkitektstuderende, og vil du arbejde med udvikling af bygninger, lokalområder og landdistrikter? Vi leder efter en arkitektfaglig praktikant, der gerne vil arbejde i et tværfagligt miljø – i tæt samarbejde med etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere.Arbejdsopgaverne vil primært omfatte analyse og kortlægning, idé- og konceptudvikling, udarbejdelse af diagrammer og modeller samt opsætning af publikationer og rapporter.

    Hent hele stillingsopslaget her

  • Om stillingen som analytisk praktikant
    Er du analytisk skarp, og vil du arbejde med udvikling af bygninger, lokalområder og landdistrikter? Har du lyst til at omsætte dine teoretiske og analytiske kompetencer til praktisk erfaring? Vi er interesserede i studerende fra alle de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og tilskynder alle, der brænder for at udvikle steder til at søge.Arbejdsopgaver kan fx omfatte research, idé- og konceptudvikling, planlægning og afholdelse af workshops, seminarer eller studieture, interviews, rapport- og artikelskrivning, opdatering af websites mm.

    Hent hele stillingsopslaget her

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om stillingen og om at være praktikant hos BARK Rådgivning, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Louise Work Havelund, tlf. 50 95 34 44 eller skriv til louise@b-a-r.k.dk.

Send din ansøgning samt CV, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger via mail til info@b-a-r-k.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig senest fredag den 10. november 2017. Samtaler afholdes sidst i november.

 

11.10.2017

Morgensamling: Fremtidens landskaber

Fremtidens Landskaber skal være med til at sikre velfungerende, attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Det gælder både, når det handler om…

Læs mere

Morgensamling: Fremtidens landskaber

Fremtidens

landskaber

Fremtidens Landskaber skal være med til at sikre velfungerende, attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Det gælder både, når det handler om natur, rekreation, bosætning og erhverv.

Så hvordan skal vi indrette og anvende det åbne land i fremtiden. Og hvordan kan kommunerne forbedre planlægningen i det åbne land sammen med dem, der bor i og bruger områderne?

Kom til Morgensamling om fremtidens landskaber
Til næste Morgensamling i Bygningskulturens Hus præsenterer Lone Søderkvist Kristensen, ph.d. og lektor ved Københavns Universitet, rapporten – ‘Fremtidens landskaber’. Og hun bliver udfordret af Søren Ganer, seniorrådgiver i BARK Rådgivning.

Med ‘Fremtidens landskaber’ er der tale om et forsknings- og udviklingsprojekt, der har udviklet en projekt- og helhedsorienteret planlægning i det åbne land. Projektet er baseret på samarbejde og dialog – hovedsageligt mellem lokalsamfund og kommuner.

To præmisser lå til grund for projektet, nemlig 1) At den formelle planlægning i det åbne land er utilstrækkelig og 2) At indretningen af landskabet er ude af trit med brugernes faktiske behov og ønsker. Der har i projektet været arbejdet med 12 planprojekter, som er udvalgt, så de repræsenterer forskellige planopgaver og landskabstyper.

Til morgensamlingen kan man høre mere om projektets baggrund, processer og de konkrete planløsninger, som er blevet udarbejdet for udvikling af de 12 landskaber.

Det sker den 18. oktober 2017 fra kl. 8-9.

Morgensamlingen er den tredje af i alt fem arrangementer, som BARK og Bygningskulturens Hus bruger til at sætte fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig her

07.09.2017

Morgensamling: Nye jobs i tomme bygninger

Morgensamling: Nye jobs i tomme bygninger  Moderniseringen af planloven skal understøtte regeringens mål om at skabe vækst og udvikling i hele landet,…

Læs mere

Morgensamling: Nye jobs i tomme bygninger

morgen

samling

Morgensamling: Nye jobs i tomme bygninger 

Moderniseringen af planloven skal understøtte regeringens mål om at skabe vækst og udvikling i hele landet, blandt andet ved at fjerne barrier for udvikling og afsøge nye potentialer i erhvervsudviklingen. Men hvordan kan kommunerne tiltrække flere virksomheder til landdistrikterne, hvor der bliver færre borgere, og antallet af tomme produktions- og institutionsbygninger stiger?

Til næste morgensamling kaster Mads Christian Bundgaard, sociolog og rådgiver i BARK Rådgivning, lys over de udfordringer og muligheder, der findes for at skabe nye jobs i tomme bygninger. Anbefalingerne bygger på en ny guide, som vi har udviklet med støtte fra Landdistriktspuljen.

Også kontorchef Christina Berlin Hovmand, Erhvervsstyrelsen, kommer på scenen og vil kort skitsere planlovsændringernes betydning for landzoneadministrationen.

Det sker onsdag den 20. september fra kl. 8-9 her i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111, 1300 København K. Det er gratis at deltage.

Morgensamlingen er den anden af i alt fem arrangementer, som BARK og Bygningskulturens Hus bruger til at sætte fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. 

Tilmeld dig her

Læs mere om og hent rapporten ‘Nye jobs i tomme bygninger’

16.08.2017

Fem morgensamlinger: Yderområdernes fremtid

Der har været massivt politisk fokus på yderområdernes udfordringer i de senere år. Både på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Men hvordan…

Læs mere

Fem morgensamlinger: Yderområdernes fremtid

Yderområdernes

fremtid

Der har været massivt politisk fokus på yderområdernes udfordringer i de senere år. Både på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Men hvordan ser yderområdernes fremtid ud helt konkret? Og hvad siger forskere, myndigheder og rådgivere?

Sammen med en række af feltets fremmeste eksperter vil BARK og Bygningskulturens Hus bruge efterårets morgensamlingsarrangementer til at sætte fokus på den nyeste viden om yderområdernes fremtid. Hver gang med en ny vinkel.

Vi ser nærmere på, hvordan boligmarkedet, erhvervsudviklingen, landskabet, nedrivningsbehovet og de bæredygtige transformationer ser ud i fremtiden.

Danmark frem mod 2040
Første Morgensamling løber af stablen allerede onsdag den 23. august kl. 8. Her vil Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, præsentere en ny avanceret fremskrivningsmodel. Modellen er udviklet af Finansministeriets forskningsenhed DREAM. Den er baseret på uhyre mængder informationer og kan fremskrive hele den danske befolkning og boligmarkedet frem mod 2040.

Moderator er Sara Line Bohn, adm. direktør i BARK Rådgivning.

Tilmeld dig første Morgensamling

Læs om alle fem morgensamlinger i Bygningsulturens Hus’ kalender

Det er gratis at deltage.

Morgensamling er en række af korte morgenforedrag, der hurtigt opdaterer dig på tung læsning som lovgivning, reglementer og forskning, mens du nyder din mælkeskummende morgenkaffe. Arrangementerne gennemføres i Bygningskulturens Hus i samarbejde med BARK Rådgivning.

15.08.2017

Ny guide: Skab nye jobs i landdistrikternes tomme bygninger

Ny guide sætter fokus på landdistrikternes små og mellemstore virksomheder Det er umuligt at forestille sig, at landdistrikterne skal udvikle sig uden arbejdspladser,…

Læs mere

Ny guide: Skab nye jobs i landdistrikternes tomme bygninger

Nye jobs

i tomme bygninger

Ny guide sætter fokus på landdistrikternes små og mellemstore virksomheder

Det er umuligt at forestille sig, at landdistrikterne skal udvikle sig uden arbejdspladser, og små og mellemstore virksomheder hører meget tæt sammen med udviklingen af et bæredygtigt Danmark.

Men hvordan kan kommunerne tiltrække flere virksomheder til landdistrikterne, hvor der bliver færre borgere, og hvor antallet af tomme produktions- og institutionsbygninger stiger?

Med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsministeriet har vi lavet en guide til kommunerne til, hvilke typer af virksomheder og brancher, der trives i landdistrikterne. Og hvordan netop den eksisterende bygningsmasse kan indgå i erhvervsudviklingen.

Guiden giver anbefalinger til en helhedsorienteret tilgang til erhvervsudvikling i landdistrikterne. Og den kombinerer traditionel erhvervsrådgivning med en bredere tilgang til virksomheders og iværksætteres behov.

Hent guiden her i pdf

06.07.2017

BARK rådgiver Vestkysten

Vestkysten skal være førende kystdestination i Europa. I BARK er vi stolte over at være rådgivere på en ny samlet udviklingsplan for…

Læs mere

BARK rådgiver Vestkysten

Vestkysten

som vækstmotor

Vestkysten skal være førende kystdestination i Europa.

I BARK er vi stolte over at være rådgivere på en ny samlet udviklingsplan for hele den 550 kilometer lange kyststrækning sammen med Norrøn. 

Som noget helt særligt er 11 kommuner og 3 regioner gået sammen i Partnerskab for Vestkystturisme under én ambitiøs vision: At gøre Vestkysten til én af Europas foretrukne kystferiedestinationer i 2025. Det er første gang, at Vestkysten er under udvikling som ét samlet produkt og én samlet destination.

Vi skal blandt andet afdække og udpege udviklingspotentialer og skabe en forpligtende vision og strategisk plan, som sætter en fælles retning og danner grundlag for en langsigtet positiv udvikling.

Tanken er at gøre den jyske vestkyst til vækstmotor for dansk turisme. Og potentialet er i høj grad til stede: I 2015 stod kyst- og naturturismen for 72 procent af alle overnatninger i Danmark, og ud af dem fandt hele 47 procent sted langs Vestkysten.

Arbejdet er allerede godt i gang, og den færdige udviklingsplan ligger klar i starten af 2018.

Spørgsmål kan rettes til koordinerende projektleder og seniorrådgiver Søren Ganer