Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Aktuelt

28.03.2017

Pas på byfornyelsen

Byfornyelsesmidlerne er en vigtig brik i kommunernes strategiske indsatser. Og det virker! Kommentar fra Søren Ganer, seniorrådgiver, BARK Rådgivning. Levende og tidssvarende…

Læs mere

Pas på byfornyelsen

Pas på

byfornyelsen

Byfornyelsesmidlerne er en vigtig brik i kommunernes strategiske indsatser. Og det virker! Kommentar fra Søren Ganer, seniorrådgiver, BARK Rådgivning.

Levende og tidssvarende byer er en af nøglerne til at skabe fremtidssikrede og bæredygtige landdistrikter på tværs af landet. De sidste års målretning af midlerne mod disse områder har givet kommunerne en unik mulighed for at bruge byfornyelsesmidlerne som en vigtig brik i deres langsigtede og strategiske udvikling af deres byer og kommuner.

Vi ser, hvor stor værdi de relativt få midler skaber lokalt, når vi rådgiver de pågældende kommuner og byer. Ikke nok med at boliger, byrum og byområder opgraderes som en direkte konsekvens af midlerne, men byfornyelsestiltag medfører ofte en lang række private følgeinvesteringer. En rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut fra 2005 viser, at der generelt investeres 3,5 kr. pr. støttet krone på tværs af landet, mens tallet er helt op mod 5,4 kr. i netop de mindre byer på landet. Byfornyelsen er altså et vigtigt redskab til at skabe øgede investeringer og bedre partnerskaber i udviklingen af stederne.

Mange landdistriktskommuner vil uden byfornyelsen ikke have mulighed for at sætte denne slags projekter i gang – og kommunerne bruger pengene klogt.

I Odsherred har man tænkt byfornyelsen af bymidten i Nykøbing Sjælland sammen med en lang række andre tiltag – bl.a. en ambitiøs flytning af teatret fra periferi til centrum – for at omstille og fremtidssikre byen og kommunen som helhed.

På Mors bruges byfornyelsesmidlerne til at underbygge det samarbejde, der er etableret mellem en række landsbyer ’De Syv Sogne’, der har til formål strukturelt og organisatorisk at udvikle området som en ’storlandsby’.

Flere kommuner i landdistrikterne oplever efter længere tids tilbagegang tegn på fremgang, men de fysiske rammer – bygninger, byrum og byer – passer ikke længere til det liv der leves. Der er brug for oprydning, nedrivning og ny udvikling. Vi mener Byfornyelsen er en helt afgørende medspiller i at opbygge morgendagens holdbare lokalsamfund uden for de større byer.

Foto: Anne Prytz Schaldemose

31.01.2017

Chefskifte i BARK Rådgivning

Thomas Martinsen er stoppet som adm. direktør i BARK Rådgivning, og Sara Line Bohn er konstitueret som ny adm. direktør. Bestyrelsen vil i den anledning byde velkommen til Sara, og vi vil takke Thomas for mere end 11 års indsats i Bygningskulturens Hus.

Læs mere

Chefskifte i BARK Rådgivning

Chefskifte

i BARK rådgivning

Thomas Martinsen er stoppet som adm. direktør i BARK Rådgivning, og Sara Line Bohn er konstitueret som ny adm. direktør. Bestyrelsen vil i den anledning byde velkommen til Sara, og vi vil takke Thomas for mere end 11 års indsats i Bygningskulturens Hus.

Thomas har gennem årene i Borgergade 111 haft ansvaret for drift og udvikling af en række organisationer og virksomheder – først Bygningskultur Danmark, derefter Dansk Bygningsarv og Bygningskulturens Hus og senest BARK Rådgivning. Thomas har med kreativitet og energi skabt fine resultater for bygningsarven, det byggede miljø og tilgangen til udvikling af steder. Vi takker Thomas for mange års godt samarbejde og ønsker ham held og lykke fremover.

Sara har været med til at drive og udvikle virksomheden i 10 år – de sidste 4 år som en del af direktionen. Vi byder velkommen til Sara, og vi ser frem til et endnu tættere samarbejde.

På bestyrelsens vegne
Lars Axelsen

17.11.2016

BARK Rådgivning flytter til Møn

Steder skal mødes på deres egne præmisser – der hvor de er. Derfor flytter BARK ud af de vante rammer i Bygningskulturens…

Læs mere

BARK Rådgivning flytter til Møn

BARK Rådgivning

flytter til Møn

Steder skal mødes på deres egne præmisser – der hvor de er. Derfor flytter BARK ud af de vante rammer i Bygningskulturens Hus i København. Hele BARK bor og arbejder på Møn i næste uge.

Man kan ikke begribe et sted på afstand. Man skal mærke det, høre det, smage på det, hvis man overhovedet vil danne sig et indtryk af det specifikke sted. Vi mener, at tiden er moden til at kaste vanetænkningen af os og lade stederne tale for sig selv.

Opholdet på Møn skal ikke kun føre BARK tættere på steder. Det nye tiltag skal også føre konsulenthuset tættere på sig selv og hinanden. ”Jeg tror på, at gnisten i det vi laver, er tæt knyttet til vores måde at være sammen på og måden vi arbejder på” siger Thomas Martinsen.

Derfor er opholdet på Møn også en anledning til at arbejde sammen på nye måder. Det at skifte hæve-sænke-bordene og 9-17-rytmen ud med noget, der ligner en lejrskole, stimulerer evnen til at tænke nyt og kreativt.

”I BARK brænder vi alle sammen for steder, og for at udvikle steder. Den fælles interesse vi har, smitter af og forgrener sig, når vi har tid til at udforske og fordybe os i vores felt i fællesskab med hinanden”.

Vi er godt på vej til Møn med vores mantra… ”alt finder sted”. Vi glæder os.

25.10.2016

BARK søger praktikant til foråret 2017

Er du analytisk skarp, og har du lyst til at omsætte dine teoretiske og analytiske kompetencer til praktisk erfaring? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde med at omsætte gode idéer til solide og bæredygtige projekter? Brænder du for at udvikle lokalområdet, bygningen eller landdistrikterne? Søg senest d. 24. november 2016.

Læs mere

BARK søger praktikant til foråret 2017

BARK

BARK Rådgivning søger praktikant til foråret 2017

Er du analytisk skarp, og har du lyst til at omsætte dine teoretiske og analytiske kompetencer til praktisk erfaring? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde med at omsætte gode idéer til solide og bæredygtige projekter? Brænder du for at udvikle lokalområdet, bygningen eller landdistrikterne?

Vi er specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og vejes, og det, der ikke kan. Gennem solid nytænkning er vores rådgivning med til at gøre steder til en ressource, der skaber livskvalitet, udvikling og velfærd.

Vi er interesserede i studerende fra alle de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og tilskynder alle, der brænder for at udvikle til at søge.

Vi tilbyder:

 • Et afvekslende job i en rådgivningsvirksomhed
 • Udfordrende arbejdsopgave, hvor du vil indgå aktivt i teams og opgaveløsning fra start til slut
 • En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt arbejdsmiljø
 • Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i Bygningskulturens Hus

Din profil:

 • Du studerer på universitetet, arkitektskolen el. lign.
 • Du er god til at formulere dig skriftligt
 • Du har interesse for udvikling af det byggede miljø
 • Du kan tænke strategisk og har en udpræget analytisk sans
 • Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og engageret
 • Du brænder for at blive en del af et tværfagligt og projektorienteret arbejdsmiljø

Om stillingen:
Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de kan fx omfatte research, idé- og konceptudvikling, planlægning og afholdelse af workshops, seminarer eller studieture, interviews, rapport- og artikelskrivning, opdatering af websites mm.

Praktikperioden starter mandag d. 2. januar 2017, og arbejdstiden er ca. 37 timer om ugen. Vi forventer, at du er fleksibel og kan arbejde mere i travle perioder og op til deadlines. Vi er også fleksible, når der er mindre travlt, og du får frihed til at planlægge din tid i dialog med din leder. Lønnen er 7.000 kr. om måneden.

Vi glæder os til at høre fra dig senest torsdag d. 24. november 2016. Samtaler afholdes i begyndelsen af december.

Hent opslaget i pdf og læs, hvordan du søger.

25.10.2016

BARK søger studentermedhjælper til journalistisk formidling og digital kommunikation

Er du dygtig til digital markedsføring og sociale medier? Elsker du at skrive, og vil du gerne arbejde med digital kommunikation i et tværfagligt miljø med arkitekter, etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere? Søg senest d. 24. november 2016.

Læs mere

BARK søger studentermedhjælper til journalistisk formidling og digital kommunikation

BARK

BARK Rådgivning søger studentermedhjælper til journalistisk formidling og digital kommunikation

Er du dygtig til digital markedsføring og sociale medier? Elsker du at skrive, og vil du gerne arbejde med digital kommunikation i et tværfagligt miljø med arkitekter, etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere?

Vi er specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Vi er blandt andet specialiserede i at udvikle kampagner, formidling og oplevelseskommunikation inden for det byggede miljø, og bor i og driver Bygningskulturens Hus i centrum af København, som er et bygningskulturelt kontorfællesskab og vidensmiljø. Vi leder efter en kommunikationsfaglig studentermedhjælper med interesse for stedsudvikling og bygningskultur.

Vi tilbyder:

 • Forskelligartede arbejdsopgaver af både kommunikationsstrategisk, konceptudviklende og journalistisk karakter
 • En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt arbejdsmiljø
 • Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i den tidligere pigeskole i Bygningskulturens Hus

Din profil:

 • Du studerer kommunikation på RUC, ITU, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole el. lign.
 • Du har en stærk faglig profil, men kan bruge dine kompetencer tværfagligt
 • Du har talent for at skrive – både længere artikler og engagerede tekster til web og sociale medier
 • Du arbejder selvstændigt og er omhyggelig og initiativrig
 • Du har et visuelt godt blik og måske endda et kendskab til Adobes designprogrammer (Photoshop, Illustrator, InDesign) samt kan begå dig i Officepakken (Word, Powerpoint, Excel)

Om stillingen:
Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de vil primært omfatte udarbejdelse af artikler og tekster til web, nyhedsbreve, digital markedsføring af arrangementer og måske grafisk designarbejde. Alt efter hvilken baggrund du har, vil de også kunne omfatte research samt idé- og konceptudvikling.

Vi forestiller os, at vores nye studentermedhjælper starter i løbet af januar 2017, og arbejdstiden er ca. 15-20 timer om ugen. Vi forventer, at du er fleksibel og kan arbejde mere i travle perioder op til deadlines. Vi er også fleksible, når der er mindre travlt, og du får frihed til at planlægge din tid i samarbejde med din leder. Lønnen er 147,90 kr. pr. time plus feriepenge.

Vi glæder os til at høre fra dig senest torsdag d. 24. november 2016. Samtaler afholdes i begyndelsen af december.

Hent opslaget i pdf og læs, hvordan du søger. 

29.06.2016

BARK søger student

Er du skarp i grafisk formidling? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde i et tværfagligt miljø med dit fag – i tæt samarbejde med arkitekter, etnologoer, sociologer, geografer og kulturformidlere?

Læs mere

BARK søger student

BARK

Er du skarp i grafisk formidling? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde i et tværfagligt miljø med dit fag – i tæt samarbejde med arkitekter, etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere? Så er det måske dig, vi søger.

I BARK er vi specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og vejes, og det, der ikke kan. Gennem solid nytænkning er vores rådgivning med til at at gøre steder til en ressource, der skaber livskvalitet, udvikling og velfærd.

Nu leder vi efter en studentermedhjælper med arkitektfaglig eller grafisk baggrund til opstart i løbet af august.

Vi tilbyder:

 • Forskelligartede arbejdsopgaver, hvor du vil indgå aktivt i teams og opgaveløsning
 • En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt arbejdsmiljø
 • Mulighed for at afprøve din faglighed i praksis
 • Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i den tidligere pigeskole i Bygningskulturens Hus

Din profil:

 • Du studerer på arkitektskolen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole eller lign.
 • Du har en stærk faglig profil, men kan bruge dine kompetencer tværfagligt
 • Du har et skarpt visuelt blik og brænder for grafisk arbejde
 • Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og nysgerrig

Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de vil primært omfatte grafisk designarbejde, udarbejdelse af modeller og diagrammer samt opsætning af publikationer og rapporter. Alt efter hvilken baggrund du har, vil opgaverne også kunne omfatte research samt idé- og konceptudvikling.

Vi glæder os til at høre fra dig senest 1. august kl. 12.

Hent opslaget i pdf og læs,hvordan du søger

 

05.06.2016

Dansk Bygningsarv bliver til BARK

Bygningsarv har længe været vores hjertebarn og udgangspunkt, men vi arbejder med meget mere. Vi arbejder med udvikling og omstilling af vores landdistrikter. med planer og strategier, der transformerer destinationer, byer og bygninger. Med det, der ligger i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, økonomien og alt det, der ikke kan måles og vejes…

Læs mere

Dansk Bygningsarv bliver til BARK

Dansk Bygningsarv

bliver til BARK

Bygningsarv har længe været vores hjertebarn og udgangspunkt, men vi arbejder med meget mere. Vi arbejder med udvikling og omstilling af vores landdistrikter. med planer og strategier, der transformerer destinationer, byer og bygninger. Med det, der ligger i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, økonomien og alt det, der ikke kan måles og vejes.

Nu skifter vi navn til BARK. Med navneskiftet tager vi skridtet fuldt ud som specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder – fra den enkelte bygning, til kvarteret, området og til hele kommuner og regioner.

Vi hedder BARK fordi steder – ligesom bark – rummer mange lag. Fordi nye lag lægges til over tid. Fordi barken på en gang er solid og fleksibel, fast og foranderlig, føjelig og modstandsdygtig. Fordi barken har mange lag,­ lige så vel som gode steder har mange lag.

Vi har de sidste mange år specialiseret os i at gentænke stedets mange lag og ressourcer – ­ både de fysiske, sociale og økonomiske -­ for på den måde at skabe livskvalitet og lokal stolthed. Det fokus vil vi gerne slå fast med vores nye navn.

Se pressemeddelelse.

02.06.2016

Tomme bygninger og nye jobs i landdistrikerne

Det er umuligt at forestille sig, at landdistrikterne skal udvikle sig uden arbejdspladser, og små og mellemstore virksomheder hører meget tæt sammen med udviklingen af et bæredygtigt Danmark. Men hvordan skaber netop små og mellemstore virksomheder vækst og udvikling i landdistrikterne gennem ny brug af tomme bygninger?…

Læs mere

Tomme bygninger og nye jobs i landdistrikerne

Tomme bygninger

og nye jobs

Det er umuligt at forestille sig, at landdistrikterne skal udvikle sig uden arbejdspladser, og små og mellemstore virksomheder hører meget tæt sammen med udviklingen af et bæredygtigt Danmark. Men hvordan skaber netop små og mellemstore virksomheder vækst og udvikling i landdistrikterne gennem ny brug af tomme bygninger?

I 2016 skal BARK gennemføre projektet ‘Tomme bygninger og nye jobs i landdistrikterne’.

Projektet støttes af Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen og tager fat i dette spørgsmål. Vi skal blandt andet se på, om der er rammebetingelser, der begrænser muligheden for at drive sunde virksomheder i landdistrikternes tomme og overflødige bygninger. Resultatet bliver en handlingsorienteret guide til kommuner, erhvervsråd og væksthuse.

02.06.2016

Fremtidens bofællesskaber

I de seneste 7-8 år er antallet af folk der bor sammen steget med over 20%, og aldrig har Danmark haft så mange bofællesskaber som nu. Det viser publikationen ’Fremtidens bofællesskaber i funktionstømte bygninger – i storbyen, i provinsbyen og på landet’, som BARK har udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet…

Læs mere

Fremtidens bofællesskaber

Fremtidens

bofællesskaber

I de seneste 7-8 år er antallet af folk der bor sammen steget med over 20%, og aldrig har Danmark haft så mange bofællesskaber som nu. Det viser publikationen ’Fremtidens bofællesskaber i funktionstømte bygninger – i storbyen, i provinsbyen og på landet’, som BARK har udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Familiemønstre og livsformer ændrer sig i disse år, og bofællesskaber er igen blevet populære. Interessen for bofællesskaber giver kommuner og byggegrupper gode muligheder for at udnytte tomme bygninger til bl.a. at skabe mere liv på landet og i de mindre byer.

Rapporten bygger bl.a. på interviews fra en lang række bofællesskaber rundt omkring i landet og går i dybden med en række konkrete cases, bl.a. et tidligere plejehjem i Københavns Kommune, en tidligere kaserne i Store Heddinge i Stevns Kommune og et tidligere rådhus i Hørup i Sønderborg Kommune, der nu fungerer som bofællesskaber.

I rapporten kan man også finde en introduktion til de tendenser og samfundsfaktorer, der ligger bag bofællesskabernes stigende popularitet i Danmark, og rapporten kigger nærmere på, hvilke motiver der ligger bag valget om at blive en del af et bofællesskab.

Både kommuner og byggegrupper kan hente inspiration og viden i rapporten, der kan klæde dem på til at udvikle og omdanne tomme bygninger til bofællesskaber i storbyer, provinsbyer og på landet.

Hent rapporten Fremtidens bofællesskaber.

01.06.2016

Omstilling af lokalbyen

I krydsfeltet mellem de små landsbyer og større provinsbyer findes en bytype, som længe er gledet under radaren: Lokalbyen. Den oversete bytype er i fokus i ny guide, som samler viden om lokalbyens aktuelle situation og udfordringer og viser nye veje til, hvordan den kan genopfinde sig selv. BARK har udviklet guiden med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervs- og Vækstministeriet…

Læs mere

Omstilling af lokalbyen

Omstilling af

lokalbyen

Ny guide skal ruste lokalbyerne til fremtiden

I krydsfeltet mellem de små landsbyer og større provinsbyer findes en bytype, som længe er gledet under radaren: Lokalbyen. Den oversete bytype er i fokus i ny guide, som samler viden om lokalbyens aktuelle situation og udfordringer og viser nye veje til, hvordan den kan genopfinde sig selv. BARK har udviklet guiden med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Vigtig lokal drivkraft
Med deres mellem 500 og 5000 indbyggere har landets over 700 lokalbyer historisk været centrum for liv og handel i landdistrikterne. Den dag i dag er det her knap 20 procent af danskerne bor, og lokalbyerne er stadig en vigtig drivkraft lokalt.

Men bytypen kæmper også med udfordringer på flere fronter: Mens landsbyerne i det store billede har oplevet affolkning, og befolkningen er rykket sammen omkring de store byer, er begge tendenser til stede på én gang i lokalbyerne – folk flytter fra landet mod lokalbyen, og andre fravælger den til fordel for de større byer. Handelslivet skranter, og kommunesammenlægninger har medført, at lokalbyernes traditionelle rolle som lokalsamfundets centrum er gledet i baggrunden.

International inspiration viser nye veje
Guiden ’Omstilling af lokalbyen’ sætter nu den oversete bytype under lup. Publikationen samler viden om lokalbyens situation, udfordringer og muligheder og giver inspiration til, hvordan lokalbyen kan genfortolkes, så den også i fremtiden er en levedygtig og attraktiv by.

Fokus på lokale fællesskaber. En ny fælles identitet. Bevaring, omdannelse og strategisk planlægning af bygninger, infrastruktur og servicefunktioner. Sådan lyder en del af opskriften ifølge guiden, som er udviklet af BARK i samarbejde med Esbjerg, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Skive og Vejle Kommuner. Hele arbejdet bygger på systematisk gennemgang af eksisterende viden på området, statistisk analyse og workshops og dialog med kommunerne.

Inspirationen kommer fra udlandet og tæller. For eksempel den sydengelske by, der satser på lokal selvforsyning af fødevarer og energi. Eller nye organiseringsformer, som sikrer velfærd, pleje og job i Holland. Eller forvandlingen af et udtjent smeltværk til verdenskendt isklatrecenter i Skotland.

Guiden er blevet til med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Hent guiden ‘Omstilling af lokalbyen’.

Trykte eksemplarer kan bestilles ved at skrive til info@b-a-r-k.dk. Guiden koster 50 kr. i porto og ekspeditionsgebyr.