Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Aktuelt

28.04.2017

BARK søger arkitektfaglig praktikant til efteråret 2017

BARK Rådgivning leder efter en arkitektfaglig praktikant, der gerne vil arbejde i et tværfagligt miljø – i tæt samarbejde med etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere. Søg senest den 16. juni 2017.

Læs mere

BARK søger arkitektfaglig praktikant til efteråret 2017

bark

søger praktikant

Arkitektfaglig praktikant til efteråret 2017

BARK Rådgivning leder efter en arkitektfaglig praktikant, der gerne vil arbejde i et tværfagligt miljø – i tæt samarbejde med etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere.

Hos BARK Rådgivning er vi specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og vejes, og det, der ikke kan.

Vi tilbyder:

 • Et afvekslende og lærerigt job i en specialiseret rådgivningsvirksomhed
 • Udfordrende arbejdsopgaver, hvor du vil indgå aktivt i teams og opgaveløsning fra start til slut
 • En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt miljø
 • Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i Bygningskulturens Hus

Din profil:

 • Du studerer på arkitektskolen eller lign.
 • Du har interesse for strategisk udvikling af steder og for udvikling af det byggede miljø
 • Du har en stærk faglig profil og vil gerne bringe dine kompetencer i spil tværfagligt
 • Du har et skarpt visuelt blik og er god til at formulere dig skriftligt
 • Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og nysgerrig og ikke bange for at kaste dig ud i nye udfordringer
 • Du har et indgående kendskab til Adobes designprogrammer (Photoshop, Illustrator, InDesign) samt kan begå dig i Officepakken (Word, Powerpoint, Excel)

Om stillingen

Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de vil primært omfatte analyse og kortlægning, idé-og konceptudvikling, udarbejdelse af diagrammer og modeller samt opsætning af publikationer og rapporter.

Praktikperioden starter i august 2017, og arbejdstiden er ca. 37 timer om ugen. Vi forventer, at du er fleksibel og kan arbejde mere i travle perioder og op til deadlines. Vi er også fleksible, når der er mindre travlt, og du får frihed til at planlægge din tid i dialog med din leder. Stillingen er lønnet.

Vi glæder os til at høre fra dig senest fredag d. 16. juni 2017. Samtaler afholdes sidst i juni.

Hent opslaget i pdf og læs, hvordan du søger.

27.04.2017

BARK søger analytisk skarp praktikant til efteråret 2017

Har du lyst til at omsætte dine teoretiske og analytiske kompetencer til praktisk erfaring? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde med at omsætte gode idéer til solide og bæredygtige projekter? Søg senest den 19. maj 2017.

Læs mere

BARK søger analytisk skarp praktikant til efteråret 2017

BARK

søger praktikant

Analytisk skarp praktikant til efteråret 2017

Har du lyst til at omsætte dine teoretiske og analytiske kompetencer til praktisk erfaring? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde med at omsætte gode idéer til solide og bæredygtige projekter?

Hos BARK Rådgivning er vi specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og vejes, og det, der ikke kan.

Vi er interesserede i studerende fra alle de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og tilskynder alle, der brænder for at udvikle steder til at søge.

Vi tilbyder:

 • Et afvekslende og lærerigt job i en specialiseret rådgivningsvirksomhed.
 • Udfordrende arbejdsopgaver, hvor du vil indgå aktivt i teams og opgaveløsning fra start til slut.
 • En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt miljø.
 • Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i Bygningskulturens Hus.

Din profil:

 • Du studerer f.eks. sociologi, antropologi, etnologi, plan, by og proces el. lign. på universitetet.
 • Du er god til at formulere dig skriftligt.
 • Du har interesse for strategisk udvikling af steder og for udvikling af det byggede miljø.
 • Du har en udpræget analytisk sans og kan tænke strategisk.
 • Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og engageret og ikke bange for at kaste dig ud i nye udfordringer.
 • Du brænder for at blive en del af et tværfagligt og projektorienteret miljø.

Om stillingen
Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de kan fx omfatte research, idé- og konceptudvikling, planlægning og afholdelse af workshops, seminarer eller studieture, interviews, rapport- og artikelskrivning, opdatering af websites mm.

Praktikperioden starter i august 2017, og arbejdstiden er ca. 37 timer om ugen. Vi forventer, at du er fleksibel og kan arbejde mere i travle perioder og op til deadlines. Vi er også fleksible, når der er mindre travlt, og du får frihed til at planlægge din tid i dialog med din leder. Stillingen er lønnet.

Vi glæder os til at høre fra dig senest fredag d. 19. maj 2017. Samtaler afholdes i slutningen af maj.

Hent opslaget i pdf og læs, hvordan du søger.

28.03.2017

Pas på byfornyelsen

Byfornyelsesmidlerne er en vigtig brik i kommunernes strategiske indsatser. Og det virker! Kommentar fra Søren Ganer, seniorrådgiver, BARK Rådgivning. Levende og tidssvarende…

Læs mere

Pas på byfornyelsen

Pas på

byfornyelsen

Byfornyelsesmidlerne er en vigtig brik i kommunernes strategiske indsatser. Og det virker! Kommentar fra Søren Ganer, seniorrådgiver, BARK Rådgivning.

Levende og tidssvarende byer er en af nøglerne til at skabe fremtidssikrede og bæredygtige landdistrikter på tværs af landet. De sidste års målretning af midlerne mod disse områder har givet kommunerne en unik mulighed for at bruge byfornyelsesmidlerne som en vigtig brik i deres langsigtede og strategiske udvikling af deres byer og kommuner.

Vi ser, hvor stor værdi de relativt få midler skaber lokalt, når vi rådgiver de pågældende kommuner og byer. Ikke nok med at boliger, byrum og byområder opgraderes som en direkte konsekvens af midlerne, men byfornyelsestiltag medfører ofte en lang række private følgeinvesteringer. En rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut fra 2005 viser, at der generelt investeres 3,5 kr. pr. støttet krone på tværs af landet, mens tallet er helt op mod 5,4 kr. i netop de mindre byer på landet. Byfornyelsen er altså et vigtigt redskab til at skabe øgede investeringer og bedre partnerskaber i udviklingen af stederne.

Mange landdistriktskommuner vil uden byfornyelsen ikke have mulighed for at sætte denne slags projekter i gang – og kommunerne bruger pengene klogt.

I Odsherred har man tænkt byfornyelsen af bymidten i Nykøbing Sjælland sammen med en lang række andre tiltag – bl.a. en ambitiøs flytning af teatret fra periferi til centrum – for at omstille og fremtidssikre byen og kommunen som helhed.

På Mors bruges byfornyelsesmidlerne til at underbygge det samarbejde, der er etableret mellem en række landsbyer ’De Syv Sogne’, der har til formål strukturelt og organisatorisk at udvikle området som en ’storlandsby’.

Flere kommuner i landdistrikterne oplever efter længere tids tilbagegang tegn på fremgang, men de fysiske rammer – bygninger, byrum og byer – passer ikke længere til det liv der leves. Der er brug for oprydning, nedrivning og ny udvikling. Vi mener Byfornyelsen er en helt afgørende medspiller i at opbygge morgendagens holdbare lokalsamfund uden for de større byer.

Foto: Anne Prytz Schaldemose

31.01.2017

Chefskifte i BARK Rådgivning

Thomas Martinsen er stoppet som adm. direktør i BARK Rådgivning, og Sara Line Bohn er konstitueret som ny adm. direktør. Bestyrelsen vil i den anledning byde velkommen til Sara, og vi vil takke Thomas for mere end 11 års indsats i Bygningskulturens Hus.

Læs mere

Chefskifte i BARK Rådgivning

Chefskifte

i BARK rådgivning

Thomas Martinsen er stoppet som adm. direktør i BARK Rådgivning, og Sara Line Bohn er konstitueret som ny adm. direktør. Bestyrelsen vil i den anledning byde velkommen til Sara, og vi vil takke Thomas for mere end 11 års indsats i Bygningskulturens Hus.

Thomas har gennem årene i Borgergade 111 haft ansvaret for drift og udvikling af en række organisationer og virksomheder – først Bygningskultur Danmark, derefter Dansk Bygningsarv og Bygningskulturens Hus og senest BARK Rådgivning. Thomas har med kreativitet og energi skabt fine resultater for bygningsarven, det byggede miljø og tilgangen til udvikling af steder. Vi takker Thomas for mange års godt samarbejde og ønsker ham held og lykke fremover.

Sara har været med til at drive og udvikle virksomheden i 10 år – de sidste 4 år som en del af direktionen. Vi byder velkommen til Sara, og vi ser frem til et endnu tættere samarbejde.

På bestyrelsens vegne
Lars Axelsen

17.11.2016

BARK Rådgivning flytter til Møn

Steder skal mødes på deres egne præmisser – der hvor de er. Derfor flytter BARK ud af de vante rammer i Bygningskulturens…

Læs mere

BARK Rådgivning flytter til Møn

BARK Rådgivning

flytter til Møn

Steder skal mødes på deres egne præmisser – der hvor de er. Derfor flytter BARK ud af de vante rammer i Bygningskulturens Hus i København. Hele BARK bor og arbejder på Møn i næste uge.

Man kan ikke begribe et sted på afstand. Man skal mærke det, høre det, smage på det, hvis man overhovedet vil danne sig et indtryk af det specifikke sted. Vi mener, at tiden er moden til at kaste vanetænkningen af os og lade stederne tale for sig selv.

Opholdet på Møn skal ikke kun føre BARK tættere på steder. Det nye tiltag skal også føre konsulenthuset tættere på sig selv og hinanden. ”Jeg tror på, at gnisten i det vi laver, er tæt knyttet til vores måde at være sammen på og måden vi arbejder på” siger Thomas Martinsen.

Derfor er opholdet på Møn også en anledning til at arbejde sammen på nye måder. Det at skifte hæve-sænke-bordene og 9-17-rytmen ud med noget, der ligner en lejrskole, stimulerer evnen til at tænke nyt og kreativt.

”I BARK brænder vi alle sammen for steder, og for at udvikle steder. Den fælles interesse vi har, smitter af og forgrener sig, når vi har tid til at udforske og fordybe os i vores felt i fællesskab med hinanden”.

Vi er godt på vej til Møn med vores mantra… ”alt finder sted”. Vi glæder os.

25.10.2016

BARK søger praktikant til foråret 2017

Er du analytisk skarp, og har du lyst til at omsætte dine teoretiske og analytiske kompetencer til praktisk erfaring? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde med at omsætte gode idéer til solide og bæredygtige projekter? Brænder du for at udvikle lokalområdet, bygningen eller landdistrikterne? Søg senest d. 24. november 2016.

Læs mere

BARK søger praktikant til foråret 2017

BARK

BARK Rådgivning søger praktikant til foråret 2017

Er du analytisk skarp, og har du lyst til at omsætte dine teoretiske og analytiske kompetencer til praktisk erfaring? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde med at omsætte gode idéer til solide og bæredygtige projekter? Brænder du for at udvikle lokalområdet, bygningen eller landdistrikterne?

Vi er specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og vejes, og det, der ikke kan. Gennem solid nytænkning er vores rådgivning med til at gøre steder til en ressource, der skaber livskvalitet, udvikling og velfærd.

Vi er interesserede i studerende fra alle de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag og tilskynder alle, der brænder for at udvikle til at søge.

Vi tilbyder:

 • Et afvekslende job i en rådgivningsvirksomhed
 • Udfordrende arbejdsopgave, hvor du vil indgå aktivt i teams og opgaveløsning fra start til slut
 • En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt arbejdsmiljø
 • Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i Bygningskulturens Hus

Din profil:

 • Du studerer på universitetet, arkitektskolen el. lign.
 • Du er god til at formulere dig skriftligt
 • Du har interesse for udvikling af det byggede miljø
 • Du kan tænke strategisk og har en udpræget analytisk sans
 • Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og engageret
 • Du brænder for at blive en del af et tværfagligt og projektorienteret arbejdsmiljø

Om stillingen:
Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de kan fx omfatte research, idé- og konceptudvikling, planlægning og afholdelse af workshops, seminarer eller studieture, interviews, rapport- og artikelskrivning, opdatering af websites mm.

Praktikperioden starter mandag d. 2. januar 2017, og arbejdstiden er ca. 37 timer om ugen. Vi forventer, at du er fleksibel og kan arbejde mere i travle perioder og op til deadlines. Vi er også fleksible, når der er mindre travlt, og du får frihed til at planlægge din tid i dialog med din leder. Lønnen er 7.000 kr. om måneden.

Vi glæder os til at høre fra dig senest torsdag d. 24. november 2016. Samtaler afholdes i begyndelsen af december.

Hent opslaget i pdf og læs, hvordan du søger.

25.10.2016

BARK søger studentermedhjælper til journalistisk formidling og digital kommunikation

Er du dygtig til digital markedsføring og sociale medier? Elsker du at skrive, og vil du gerne arbejde med digital kommunikation i et tværfagligt miljø med arkitekter, etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere? Søg senest d. 24. november 2016.

Læs mere

BARK søger studentermedhjælper til journalistisk formidling og digital kommunikation

BARK

BARK Rådgivning søger studentermedhjælper til journalistisk formidling og digital kommunikation

Er du dygtig til digital markedsføring og sociale medier? Elsker du at skrive, og vil du gerne arbejde med digital kommunikation i et tværfagligt miljø med arkitekter, etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere?

Vi er specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Vi er blandt andet specialiserede i at udvikle kampagner, formidling og oplevelseskommunikation inden for det byggede miljø, og bor i og driver Bygningskulturens Hus i centrum af København, som er et bygningskulturelt kontorfællesskab og vidensmiljø. Vi leder efter en kommunikationsfaglig studentermedhjælper med interesse for stedsudvikling og bygningskultur.

Vi tilbyder:

 • Forskelligartede arbejdsopgaver af både kommunikationsstrategisk, konceptudviklende og journalistisk karakter
 • En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt arbejdsmiljø
 • Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i den tidligere pigeskole i Bygningskulturens Hus

Din profil:

 • Du studerer kommunikation på RUC, ITU, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole el. lign.
 • Du har en stærk faglig profil, men kan bruge dine kompetencer tværfagligt
 • Du har talent for at skrive – både længere artikler og engagerede tekster til web og sociale medier
 • Du arbejder selvstændigt og er omhyggelig og initiativrig
 • Du har et visuelt godt blik og måske endda et kendskab til Adobes designprogrammer (Photoshop, Illustrator, InDesign) samt kan begå dig i Officepakken (Word, Powerpoint, Excel)

Om stillingen:
Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de vil primært omfatte udarbejdelse af artikler og tekster til web, nyhedsbreve, digital markedsføring af arrangementer og måske grafisk designarbejde. Alt efter hvilken baggrund du har, vil de også kunne omfatte research samt idé- og konceptudvikling.

Vi forestiller os, at vores nye studentermedhjælper starter i løbet af januar 2017, og arbejdstiden er ca. 15-20 timer om ugen. Vi forventer, at du er fleksibel og kan arbejde mere i travle perioder op til deadlines. Vi er også fleksible, når der er mindre travlt, og du får frihed til at planlægge din tid i samarbejde med din leder. Lønnen er 147,90 kr. pr. time plus feriepenge.

Vi glæder os til at høre fra dig senest torsdag d. 24. november 2016. Samtaler afholdes i begyndelsen af december.

Hent opslaget i pdf og læs, hvordan du søger. 

29.06.2016

BARK søger student

Er du skarp i grafisk formidling? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde i et tværfagligt miljø med dit fag – i tæt samarbejde med arkitekter, etnologoer, sociologer, geografer og kulturformidlere?

Læs mere

BARK søger student

BARK

Er du skarp i grafisk formidling? Tænker du kreativt, og vil du gerne arbejde i et tværfagligt miljø med dit fag – i tæt samarbejde med arkitekter, etnologer, sociologer, geografer og kulturformidlere? Så er det måske dig, vi søger.

I BARK er vi specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle. Både det, der kan måles og vejes, og det, der ikke kan. Gennem solid nytænkning er vores rådgivning med til at at gøre steder til en ressource, der skaber livskvalitet, udvikling og velfærd.

Nu leder vi efter en studentermedhjælper med arkitektfaglig eller grafisk baggrund til opstart i løbet af august.

Vi tilbyder:

 • Forskelligartede arbejdsopgaver, hvor du vil indgå aktivt i teams og opgaveløsning
 • En dynamisk arbejdsplads med et ungt og tværfagligt arbejdsmiljø
 • Mulighed for at afprøve din faglighed i praksis
 • Smukke og inspirerende rammer for arbejdet i den tidligere pigeskole i Bygningskulturens Hus

Din profil:

 • Du studerer på arkitektskolen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole eller lign.
 • Du har en stærk faglig profil, men kan bruge dine kompetencer tværfagligt
 • Du har et skarpt visuelt blik og brænder for grafisk arbejde
 • Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og nysgerrig

Arbejdsopgaverne aftaler vi i fællesskab, men de vil primært omfatte grafisk designarbejde, udarbejdelse af modeller og diagrammer samt opsætning af publikationer og rapporter. Alt efter hvilken baggrund du har, vil opgaverne også kunne omfatte research samt idé- og konceptudvikling.

Vi glæder os til at høre fra dig senest 1. august kl. 12.

Hent opslaget i pdf og læs,hvordan du søger

 

05.06.2016

Dansk Bygningsarv bliver til BARK

Bygningsarv har længe været vores hjertebarn og udgangspunkt, men vi arbejder med meget mere. Vi arbejder med udvikling og omstilling af vores landdistrikter. med planer og strategier, der transformerer destinationer, byer og bygninger. Med det, der ligger i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, økonomien og alt det, der ikke kan måles og vejes…

Læs mere

Dansk Bygningsarv bliver til BARK

Dansk Bygningsarv

bliver til BARK

Bygningsarv har længe været vores hjertebarn og udgangspunkt, men vi arbejder med meget mere. Vi arbejder med udvikling og omstilling af vores landdistrikter. med planer og strategier, der transformerer destinationer, byer og bygninger. Med det, der ligger i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, økonomien og alt det, der ikke kan måles og vejes.

Nu skifter vi navn til BARK. Med navneskiftet tager vi skridtet fuldt ud som specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder – fra den enkelte bygning, til kvarteret, området og til hele kommuner og regioner.

Vi hedder BARK fordi steder – ligesom bark – rummer mange lag. Fordi nye lag lægges til over tid. Fordi barken på en gang er solid og fleksibel, fast og foranderlig, føjelig og modstandsdygtig. Fordi barken har mange lag,­ lige så vel som gode steder har mange lag.

Vi har de sidste mange år specialiseret os i at gentænke stedets mange lag og ressourcer – ­ både de fysiske, sociale og økonomiske -­ for på den måde at skabe livskvalitet og lokal stolthed. Det fokus vil vi gerne slå fast med vores nye navn.

Se pressemeddelelse.

02.06.2016

Tomme bygninger og nye jobs i landdistrikerne

Det er umuligt at forestille sig, at landdistrikterne skal udvikle sig uden arbejdspladser, og små og mellemstore virksomheder hører meget tæt sammen med udviklingen af et bæredygtigt Danmark. Men hvordan skaber netop små og mellemstore virksomheder vækst og udvikling i landdistrikterne gennem ny brug af tomme bygninger?…

Læs mere

Tomme bygninger og nye jobs i landdistrikerne

Tomme bygninger

og nye jobs

Det er umuligt at forestille sig, at landdistrikterne skal udvikle sig uden arbejdspladser, og små og mellemstore virksomheder hører meget tæt sammen med udviklingen af et bæredygtigt Danmark. Men hvordan skaber netop små og mellemstore virksomheder vækst og udvikling i landdistrikterne gennem ny brug af tomme bygninger?

I 2016 skal BARK gennemføre projektet ‘Tomme bygninger og nye jobs i landdistrikterne’.

Projektet støttes af Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen og tager fat i dette spørgsmål. Vi skal blandt andet se på, om der er rammebetingelser, der begrænser muligheden for at drive sunde virksomheder i landdistrikternes tomme og overflødige bygninger. Resultatet bliver en handlingsorienteret guide til kommuner, erhvervsråd og væksthuse.