Search icon
Tilbage til oversigt
Foto af forlandet på Lolland
Nyheder

Seneste nyt om bl.a. projekter, kampagner, begivenheder og jobmuligheder i BARK.

07.09.2021

Femern-forbindelsen – en game changer for Lolland

Den nye Femern forbindelse forbinder Lolland med et turismeopland og et marked, der er større end Vestkystens. BARK Rådgivning skal sammen med bl.a. EFFEKT se på, hvordan de nye muligheder kan bruges til at sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling af turismen på Lolland.

Lolland Kommune har sat gang i en omfattende indsats for at udvikle Lollands Sydkyst og det nye forland, som skabes i forbindelse med den nye Femernforbindelse. For Femern forbindelsen giver nye muligheder til et område i Danmark, der ellers har kæmpet med fraflytning og udfordret erhverv. Faktisk kan den nye forbindelse blive en reel game changer for Lolland og de mennesker, der bor og arbejder der.

”Der udvikles destinationer rigtig mange steder i Danmark, men på Lolland står vi over for et fyrtårnsprojekt. Med Femern forbindelsen får Lolland en helt anden forbindelse til det tyske marked, som har potentiale til at vende udviklingen lokalt. Det er et projekt, der kan sammenlignes med Øresundsbroen, fordi det ændrer geografien og hele regionens betingelser,” fortæller Sara Line Bohn, adm. direktør i BARK rådgivning.

BARK er sammen med EFFEKT, Lars Bernhard Jørgensen og Robert C. Spies blevet udvalgt af Lollands Kommune til at udvikle en plan for, hvordan Lolland Sydkyst forløser det enorme potentiale i den nye Femern forbindelse og sikrer en langsigtet og bæredygtig udvikling af turismen.

BARK og den bæredygtige turisme
BARK står konkret i spidsen for udviklingen af en strategisk fysisk plan for Lolland Sydkyst – et område, der strækker sig fra Hyllekrog i øst til Nakskov Fjord og Nakskov by i vest. Heri skal vi se på, hvordan en bæredygtig turisme kan bruges som løftestang for området og bl.a. identificere markedet og de fremtidige målgrupper, Lollands stedbundne potentialer og udfordringer. Vi skal samtidig udvikle en samlet vision for området og drive strategiprocessen, der bl.a. kræver inddragelse af borgere, sommerhusejere, erhverv, stat og kommune.

”Hovedspørgsmålet er, hvordan Lolland kan får allermest effekt ud af Femern forbindelsen. For at svare på det spørgsmål, skal vi inddrage bredt og analysere i dybden. Samtidig skal vi se på, hvordan vækst i turismen kan ske på en bæredygtig måde, sådan at nye gæster bliver et aktiv for det lokale erhvervsliv, byerne og naturen, og positivt for dem, der allerede bor og bruger øen,” fastslår Sara Line Bohn adm. dir. i BARK rådgivning

Den strategisk-fysiske udviklingsplan står på skulderne af Udviklingsplan for Sjælland & øerne, som BARK udviklede i 2020. Heri er Lolland udpeget som en af de primære vækstdrivere i kyst- og naturturismen på Sjælland og øerne.

Indsatsen er støttet af Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme.