Search icon
Tilbage til oversigt
Foto af Ilulissat Isfjordscenter af Adam Mørk
Nyheder

Seneste nyt om bl.a. projekter, kampagner, begivenheder og jobmuligheder i BARK.

04.07.2021

En idé fik vinger og er nu i luften

Den 3. juli åbnede Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter. Besøgscentret skal formidle stedets verdensarv, klimaforandringer og kulturhistorie, og er et resultat af snart ti års arbejde og klare visioner hos Grønlands Selvstyre, Realdania, Avannata Kommunia og Dorte Mandrup. BARK har været en del af projektet siden 2012 fra idéen var spæd til i dag, hvor den flyver.

I 2004 blev Ilulissat Isfjord optaget på Unescos verdensarvsliste. Dermed fulgte en forpligtelse til både at beskytte og formidle stedet og en idé om et besøgscenter på stedet begyndte at spire. Men hvilket sted skulle formes og hvordan?

BARK rådgivning har været en del af projektet fra idéen om et besøgscenter skulle kvalificeres og frem til i dag, hvor Dorte Mandrups arkitektur folder sig ud på stedet og slår dørene op for omverdenen. Projektet er blevet til virkelighed gennem et ambitiøst dansk-grønlandsk partnerskab mellem Grønlands Selvstyre, Avannata Kommunia og den filantropiske forening Realdania, samt utallige bidrag fra det grønlandske folk, turister, eksperter, forskere, arkitekter og kreative kræfter.

Det har været en ambitiøs og lang proces med meget læring ud i at forme et sted på et sted.

Isfjordscentret er skabt fra grunden af, men ikke fra bunden af. Der har fra start været en enestående natur, fortællinger og lokale kræfter, men ingen bygning og ingen eksisterende organisation til at formulere indholdet og drive det frem. Der har derfor ikke alene ligget en stor opgave hos partnerskabet og arkitekten i at forme og bygge det rigtige besøgscenter på et meget følsomt sted – der har sideløbende ligget en opgave i at få det helt rette indholdskoncept og en ny organisation op at stå,” fortæller Sara Line Bohn, direktør i BARK rådgivning

Det starter med skala og indsigt i stedet

Tilbage i 2012 blev BARK rådgivning bedt om at lave en foranalyse og vurdering af, hvilket koncept og hvilken skala en bæredygtig attraktion skulle tænkes ud fra. Det krævede bl.a. en markedsanalyse, der skalerede projektet i forhold til besøgstal, koncept, placering og drifts- og anlægsøkonomi.

”Der er ofte en tendens til at tænke for stort, når nye attraktioner skal etableres. Men foranalysen viste her – som mange andre steder – at størst ikke altid er bedst, men at småt er rigtig godt – ja ligefrem spektakulært, når det gøres rigtigt. Stor kadeu til partnerskabet og arkitekten bag det nye Isfjordscenter” siger Sara Line Bohn, direktør i BARK rådgivning

BARK rådgivning blev koblet på det videre projekt og har siden da udarbejdet bl.a. en forskningsstrategi (2016) og en forretningsplan (2016) for partnerskabet samt ydet sekretariatsbistand til Grønlands Selvstyre frem til etableringen af  Greenland Visitor Center – en ny selvejende institution under Grønlands selvstyre, der skal drive Isfjordscentret.

Fra indsigt til indhold

Parallelt med opbygningen af det nye Isfjordscenter, blev der arbejdet for at sikre det rette koncept og indhold på det unikke arktiske sted. BARK fik her til opgave at udvikle et formidlingskoncept og indhold til det nye besøgscenter i et tæt samarbejde med JAC Studios. Konceptet skulle udstikke en ramme for det nye besøgscenters funktioner, og sikre stedet en relevans for både lokalområdet og gæster udefra.

BARK rådgivning har bl.a. haft ansvar for gennemførelse af feltarbejde, kvalitative interviews med turister og beboere i området, borgerevents og workshops for lokale skoler og har også trukket forskere fra Grønland, Norge, Abu Dhabi, USA og Danmark tæt ind i processen for at sikre udstillingen et solidt videnskabeligt fundament.

Feltarbejdet viste os, hvad de gæster, der allerede besøgte stedet var fascineret af og nysgerrige efter at se og forstå – og det var isen og isbjergene. Vores møder med borgerne og de lokale skoler viste omvendt, at isen selvfølgelig ikke er specielt eksotisk for de lokale – den er et vilkår, som livet, traditioner og fortællinger er bundet op på. Isen er med andre ord et fælles omdrejningspunkt, men krogen, der fanger turisten, er en ganske anden end den, der kan fange dem der bor og lever på stedet til daglig. Den antropologiske metode er stærk i arbejdet med at få skabt et sted og et indhold, der er relevant for alle i målgruppen,” fortæller Caroline Lørup, antropolog og seniorrådgiver i BARK rådgivning.

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter er i dag bygget op, så hele bygningen iscenesætter og leder ud til den spektakulære isfjord i Ilulissat. Bygningen indeholder desuden et udstillingsområde på omkring 400 m2, to kunstinstallationer, et udendørs is-eksperimentarium til bl.a. skolerne i området, en biograf, butik og café.

Ilulissat Isfjordscenter blev indviet den 3. juli ved en kaffemik. Centret vil være åbent for lokale turister, skoler og beboere – og udenlandske gæster i det omfang COVID-restriktionerne tillader det.

BARKS leverancer i projektet

 • Foranalyse (2012-2014) – i samarbejde med Rambøll
 • Formidlingskoncept (2015) – i samarbejde med JAC studios
 • Forretningsplan (2016)
 • Forskningstrategi (2016)
 • Sekretariatsbistand til Grønlands Selvstyre frem til etablering af organisationen Greenland Visitor Center (2015-2019)
 • Udviklet indhold til besøgscentrets permanente udstilling (2017-2021) i samarbejde med JAC studios

Fakta om projektet

 • Isfjordscentret er finansieret og drevet frem af det dansk-grønlandske partnerskab bestående af Grønlands Selvstyre, Avannata Kommunia og den filantropiske forening Realdania. Partnerskabet blev indgået i 2015.
 • Udstillingen er finansieret af Nordea-fonden, Augustinus Fonden , Bloomberg Philanthropies  og OAK Foundation . En del af Nordea-fondens støtte er øremærket til en fysisk og online skoletjeneste for skoler og skolebørn i hele verden, der er under udvikling.
 • Driften af Ilulissat Isfjordscenter varetages i dag af Greenland Visitor Center, en ny selvejende institution under Grønlands Selvstyre.

Tak for langt og godt samarbejde til:

 • Grønlands Nationalmuseum
 • Grønlands Naturinstitut
 • Ilulissat Museum
 • Qasigiannguit Museum
 • Grønlands Selvstyre
 • Greenland Visitor Center
 • GEUS
 • Niels Bohr Instituttet
 • Dansk Meteorologisk Institut
 • National Snow and Ice Data Centre
 • Statens Naturhistoriske Museum
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • New York University i Abu Dhabi
 • Danmarks Nationalmuseum
 • Arktisk Institut
 • Københavns Universitet
 • Realdania
 • Nordea-fonden

Fotokreditering: Adam Mørk