Search icon
Tilbage til oversigt
praktikanter i BARK Rådgivning.
Nyheder

Seneste nyt om bl.a. projekter, kampagner, begivenheder og jobmuligheder i BARK.

02.09.2022

Fire nye praktikanter i BARK

Vi har sagt velkommen til fire nye tværfaglige praktikanter. De har tilsammen stærke grafiske, byplanfaglige og sociologiske kompetencer samt erfaringer fra både Dansk Arkitektur Center, By & Havn og Kunstforeningen Gammel Strand.

I august måned har vi budt velkommen til Katrine Bruun, Agnes Aagaard Andersen, Caroline Munksø og Mathias Lysgaard Møller. Det næste halve år er de i praktik i BARK, hvor de træder ind og assisterer på bl.a. byplanfaglige projekter, Arkitekturens dag og BARKs faglige og grafiske formidling. Mød de fire praktikanter her:

  • Mathias Lysgaard Møller er i praktik i BARK som afslutning på sin kandidat i bysociologi ved Aalborg Universitet. Hans speciale omhandlede udviklingen og brugen af fællesskaber i landdistrikterne. Med sig har han også en bachelor i landskabsarkitektur og en stor erfaring fra en lang årrække som arkitekturformidler ved Dansk Arkitektur Center. Mathias er i BARK for at udbygge sine tværfaglige kompetencer og sin viden om formidling og kommunikation indenfor det byggede miljø.
  • Agnes Aagaard Andersen er ved at færdiggøre sin kandidatuddannelse i Plan, By & Proces og Politik på Roskilde Universitet. Hendes store interesse ligger i borgerinddragelse og udvikling af steder og stedsidentiteter. Agnes har også et ben solidt plantet i den kunstfaglige arena med eget Galleri i Nordhavn og en fortid som projektleder på Skulpturparken Prøvestenen Syd og eventafvikler på kunstforeningen Gl. Strand.
  • Katrine Bruun læser sin kandidat i sociologi på Københavns Universitet, hvor hun er i gang med at specialisere sig i relationen mellem sted, sociale interaktioner og -normer. Både på sit studie og i sit tidligere arbejde ved By & Havn har hun særligt beskæftiget sig med ligestilling og demokratiske borgerinddragelsesprocesser i både store og små udviklingsprojekter. Og så brænder hun generelt for at gøre bæredygtighedsdagsordenen relevant og tilgængelig for den enkelte borger.
  • Caroline Munksø er i gang med sin kandidat i Performance Design og Plan, By og Proces ved Roskilde Universitet. Kandidaten bygger oven på hendes bachelor i Landskabsarkitektur fra Københavns Universitet og kobler hendes kompetencer med en mere performativ og kulturel tilgang til byer og landskab. Caroline er også stærk i visuel formidling og udvikling af grafisk materiale og har senest været studentermedhjælper med ansvar for kommunikation ved Copenhagen Stage.