Search icon
Tilbage til oversigt
byrum-arkitektkonkurrence-landskab
28.05.2021

Landskabsarkitekt Mette Levring er ny rådgiver i BARK

Mette Levring er ny rådgiver i BARK og skal bl.a. løfte projekter, der kræver stor fysisk-rumlig forståelse

Det er med stor glæde, at vi byder Mette Levring velkommen i en ny stilling hos BARK. Mette er blevet færdiguddannet som landskabsarkitekt (Cand.hort.arch, Mdl.) og kan dermed træde ind i vores team af rådgivere. Mette er et kendt ansigt i BARK, hvor hun har arbejdet som praktikant og analytiker siden 2019.

Mette har stærke kompetencer indenfor rumlig analyse, formgivning og udvikling af designforslag, og hun kommer til at indtræde i projekter, som kræver en fysisk-rumlig forståelse. Det kan eksempelvis være analyser af fysiske rum og planløsninger på bygningsniveau eller arbejdet med større fysiske strukturer og flows i en by, kommune eller region. Hun har desuden stor viden om natur-og landskabsplanlægning, som skal spilles ind i opgaver, der tager afsæt i naturen og landskabet.
Mette kommer samtidig til at løfte en stor del af BARKs grafisk formidling og visuelle kommunikation.

Mette skal aktuelt løfte formidlingen af de rumlige oplevelseszoner i Børneuniverset på Det Kongelige Teater og har tidligere været koblet på foranalysen på Hærvejen og inddragelsen i Hirtshals omkring byens wayfinding.

Vi glæder os til det videre samarbejde.