Search icon
Tilbage til oversigt
Nyheder

Seneste nyt om bl.a. projekter, kampagner, begivenheder og jobmuligheder i BARK.

18.12.2019

BARK Rådgivning flytter til andre rammer

I mere end 10 år har Bygningskulturens Hus i Borgergade været ramme om vores rådgivningsarbejde her i BARK og om et kontorfællesskab for foreninger og virksomheder med tilknytning til bygningskulturen. Over de næste to år skal huset restaureres, og vi har derfor besluttet at flytte permanent til nye rammer.

I mere end 10 år har Bygningskulturens Hus i Borgergade været ramme om vores rådgivningsarbejde her i BARK og om et kontorfællesskab for foreninger og virksomheder med tilknytning til bygningskulturen. Men den markante gulstensbygning med de hvælvede lofter og mange fine træskærerarbejder er også ‘godt brugt’ og står nu over for en omfattende restaurering. Bygningen skal bl.a. have ordnet alle gulve og overflader, og alle installationer skal udskiftes.

Da restaureringen er tidskrævende og ikke kan gennemføres, mens der er arbejdspladser i huset, har vi i BARK Rådgivning skulle tage stilling til, om vi ønsker at flytte eller hellere vil genhuses. Efter grundige overvejelser har vi nu besluttet at flytte permanent til nye rammer, hvor vi vil fortsætte vores virke med at hjælpe kunder i det byggede miljø med at skabe planer, strategier og analyser, der sætter gang i en bæredygtig udvikling.

Som en del af vores rådgivningsvirksomhed har vi også udviklet og drevet Bygningskulturens Hus som et fagligt fællesskab og mødested for det byggede miljø og et samlingssted for virksomheder og organisationer, der arbejder for at udvikle den danske bygningskultur.  Og vi er stolte af det aftryk, huset har været med til at sætte på feltet. Blandt fagfolk betragtes arbejdet med at bevare og udvikle bygningskulturen ikke længere som en specialiseret disciplin, men som et ideal, der hyldes mere bredt.

Fagligt fællesskab fortsætter

Efter flytningen vil vi fortsat arbejde for at bringe viden i spil på tværs af faggrænser og sætte faglige dagsordener i samarbejde med andre – nu blot i nye rammer: De første skridt har vi allerede taget, bl.a. i regi af podcasten Bygtropolis, som sætter strøm til viden fra feltet, og med afholdelsen af en række faglige arrangementer rundt omkring i landet.

Vi har været glade for det faglige fællesskab i Bygningskulturens Hus og ser frem til at fortsætte det på nye måder og til fortsat at udvikle nye faglige fællesskaber. Nu igangsættes processen med at finde de helt rigtige rammer til BARKs fremtidige virke.

BARK flytter planmæssigt ved udgangen af maj 2020, men indtil da glæder vi os til at blive ved med at invitere indenfor her i Borgergade til faglige morgensamlinger, master class og debat. Vi ses!

Læs mere om restaureringen af bygningen på Realdania.dk