Search icon
Tilbage til oversigt
Nyheder

Seneste nyt om bl.a. projekter, kampagner, begivenheder og jobmuligheder i BARK.

08.12.2023

BARK udvalgt til parallelopdraget for udvikling af Den Gamle Veterinærhøgskolen i Oslo

Den tidligere Veterinærhøgskole i Oslo skal omdannes til en ny bydel. BARK Rådgivning er blevet udvalgt til opgaven i et team bestående af LPO, Reiulf Ramstad, Grindaker landskabsarkitekter og WSP.

Den tidligere Veterinærhøgskole vest for Oslos centrum skal omdannes til et bykvarter med skole, park og bibliotek. Derfor har Oslobygg og Linstow, der ejer hver sin del af Den gamle Veterinærhøgskole, udbudt et parallelopdrag, der skal sikre en holistisk udvikling af stedet.

De modtog 28 tilbud med i alt 130 aktører involveret. Tre teams er blevet udpeget som vindere af opdraget – herunder teamet ‘En-Bydel-For-Alle, der betår af BARK Rådgivning, LPO arkitekter, Reiulf Ramstad, Grindaker landskabsarkitekter og WSP. Teamets kompetencer supplerer hinanden godt og kombinerer erfaring og fokus på realiserbarhed med nysgerrighed og evnen til at tænke nyt.

Teamets ønske er at udvikle en grøn og arkitektonisk smuk bydel for alle med attraktive rum, bygninger og sin helt egen særlige identitet. BARK skal særligt bidrage med et bystrategisk blik med fokus på kulturarven, brugerne og det blandede byliv.

“Hos BARK Rådgivning ser vi rigtig meget frem til at bidrage med vores kernekompetencer inden for bystrategi, kulturarv og  og brugere på dette helt særlige sted i Oslo, der rummer så mange kvaliteter – og så i et superteam med nogle af norges førende arkitekter og ingeniører” fortæller Birgitte Svarre, adm. direktør i BARK

Der er opstartsmøde for de tre vinderteams i januar 2024. Parallelopdraget munder ud i en udstilling i foråret, hvorefter der er en vigtig inddragelsesproces med centrale aktører.

Foto af Birgitte Svarre, adm. dir. i BARK rådgivning
Birgitte Svarre
Adm. direktør

+45 2234 8786
svarre@b-a-r-k.dk