Search icon
Tilbage til oversigt
Foto af det gamle rigsarkiv
17.06.2021

Hvordan realiserer man drømmen om et mere folkeligt Folketing?

Det er nu offentliggjort, at Folketinget overtager Rigsarkivets gamle bygninger i sommeren 2022. BARK Rådgivning har bl.a. udviklet det koncept, der lå til grund for beslutningen om at anvende bygningerne som fremtidigt mødested, formidlingssted og arbejdsplads.

Ved siden af Christiansborg ligger Rigsarkivets gamle bygninger med udsigt til Bibliotekshaven. Her har den gamle læsesal stået halvtom efter det blev besluttet, at Rigsarkivet skulle flytte til Kalvebod Brygge 34, men nu får salen og bygningerne snart nyt liv. Folketinget overtager lokalerne med en vision om, at de skal blive et af verdens mest åbne parlamenter ved – i endnu højere grad end i dag – at invitere borgerne indenfor og synliggøre det politiske arbejde.

Som led i at sikre det rigtige projekt, bad Folketinget i 2017 BARK Rådgivning om at udvikle et koncept for en overtagelse af Rigsarkivets gamle bygninger.

Hovedidéen er at bruge bygningerne som både mødested, formidlingssted og arbejdsplads. For at løfte visionen og konkretisere, hvad den betyder i praksis, har det krævet en solid inddragelse af både Folketingets præsidium, medlemmer og medarbejdere.

”Vores opgave var at vise, om drømmen om et mere folkeligt Folketing kunne blive til virkelighed i Rigsarkivets gamle bygninger. En så ambitiøst vision kræver solid inddragelse, så alle stemmer, idéer og perspektiver bliver hørt, vendt og forankret i projektet,” fortæller Caroline Lørup, seniorrådgiver i BARK rådgivning

BARK har desuden undersøgt, hvordan andre parlamenter arbejder med borgerinddragelse og politikudvikling. Vi har analyseret de fysiske rammer i Rigsarkivets bygninger og kortlagt de behov, udfordringer og muligheder, der følger med at flytte folketingsmedlemmer og borgere ind i lokalerne med de hvælvede lofter.

”Der har ligget en stor opgave i at tænke tilgængelighed, sikkerhed og gode forhold for både det politiske arbejde og mødet mellem folketingsmedlemmer og borgerne. En hjørnesten i vores arbejde har derfor også været en konkret kortlægning og analyse af alt fra Folketingets arbejdsgange og flow til bygningernes rumlighed og mulige funktioner,” konstaterer Caroline Lørup.

Indsigterne fra inddragelsesprocessen, researchen og analyserne, blev til et samlet koncept for overtagelsen af Rigsarkivets bygninger. Konceptet ledte frem til en idékonkurrence, som BARK deltog i blandt flere teams, og har fungeret som beslutningsgrundlag for Folketinget.

Læs mere om konceptet i rapporten Nye rammer for Folketinget, der ligger på Folketingets hjemmeside:

Nye rammer for Folketinget