Search icon
Tilbage til oversigt
Foto af Anne Sofie Hornemann
13.09.2021

Anne Sofie Hornemann er ny rådgiver i BARK

Vi byder velkommen til endnu en rådgiver i BARK. Anne Sofie er udannet sociolog fra Københavns Universitet med speciale i sted, kultur, urbanitet, bolig og hverdagsliv.

Hos BARK arbejder vi tværfagligt i spændet mellem mennesker, mursten og markedet, og derfor er det en fornøjelse at byde velkommen til Anne Sofie Hornemann, der er sociolog med fokus på bl.a. bolig, kultur, sted og hverdagsliv.

Anne Sofie er allerede et kendt ansigt i BARK, hvor hun har arbejdet som analytiker siden 2019 – særligt med fokus på turisme og turismeudvikling. Hun har bl.a. bidraget til de strategiske udviklingsplaner for hhv. Thorsminde-Thyborøn og for Sjælland og øerne med brugeranalyser, behovsafdækninger, statistiske beregninger, fremskrivninger og udvikling af strategier og indsatser.

Før BARK har Anne Sofie også arbejdet som sekretariatsmedarbejder i Danske Destinationer, Schønherr, VIVE og Socialstyrelsen. Og gennem sit studie har hun senest beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvorfor ældre bliver boende i parcelhuse tænkt til børnefamilier.

Med afsæt i en bred metodisk værktøjskasse analyserer Anne Sofie sociale og rumlige fænomener på både mikro- og makroniveau – og uanset emnet kan hun se den komplekse interaktion mellem de to niveauer. Derfor er vi også glade for, at hun har valgt at træde ind på vores hold af dedikerede rådgivere.

Velkommen til!