Search icon
Tilbage til oversigt
Portræt Nicklas Opstrup Hvass
Nyheder

Seneste nyt om bl.a. projekter, kampagner, begivenheder og jobmuligheder i BARK.

27.09.2021

Ny praktikant i BARK har blik for steder og kvalitativ metode

Nicklas Opstrup Hvass er i praktik BARK frem til årsskiftet. Her skal han afprøve og udvikle sine kvalitative metoder og stedsforståelse, når vi udvikler Sukkerfabrikken i Stege og inddrager københavnerne i udviklingen af Naturpark Nordhavn.

Vi har budt en ny praktikant velkommen i BARK. Hans navn er Nicklas Opstrup Hvass og han er bl.a. optaget af at undersøge, hvordan dyb viden kan bidrage til en hensigtsmæssig udvikling af steder.

Nicklas har senest været ansat i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og studerer Plan, By og Proces samt Socialvidenskab ved RUC. Her har han skrevet bachelor om Skindergade som Sted – et projekt, der undersøger, hvordan en gades kvaliteter og image kan belyses kvalitativt og tænkes ind i en plansammenhæng med et mål om at mindske biltrafikken i Middelalderbyen.

Hos BARK skal han videreudvikle sine erfaringer med feltarbejde og andre kvalitative metoder – blandt gennem vores arbejde med at udvikle Sukkerfabrikken i Stege og inddrage københavnerne i udviklingen af Naturpark Nordhavn. Velkommen til holdet.