Strategisk udvikling af bygninger, byer og landdistrikter

BARK er et tværfagligt rådgiverteam, der hjælper kulturinstitutioner, kommuner og fonde med at udvikle bæredygtige projekter og steder. Vi danner et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger – inden der tegnes, projekteres og bygges - ved at omsætte viden om mennesker, mursten og marked til holdbare koncepter, strategier og planer.