Search icon
væskt-turisme-anbefalinger
Strategisk udvikling af kulturbyggerier, byer og landdistrikter

BARK Rådgivning omsætter viden om mennesker, markedet og miljøet omkring til holdbare projekter, strategier og planer.

Vores ydelser

I BARK arbejder vi med strategisk udvikling i det byggede miljø. Fra den enkelte bygning til kvarteret, området og hele landskaber, kommuner og regioner. Med afsæt i de stedbundne kvaliteter udvikler vi grundlaget for at træffe de rette beslutninger - inden der tegnes, projekteres og bygges.