Search icon
Foto af BARK rådgiving
Strategisk udvikling af kulturbyggerier, byer og landdistrikter

BARK Rådgivning omsætter viden om mennesker, markedet og miljøet omkring til holdbare projekter, strategier og planer.

Vores ydelser

I BARK arbejder vi med strategisk udvikling i det byggede miljø. Fra den enkelte bygning til kvarteret, området og hele landskaber, kommuner og regioner. Med afsæt i de stedbundne kvaliteter udvikler vi grundlaget for at træffe de rette beslutninger - inden der tegnes, projekteres og bygges.