Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Udviklingsplan Sjælland

Udviklingsplan

for Sjælland

Turismen på Sjælland og øerne kan og skal mere end i dag. Med nærheden til de store markeder i København og Nordtyskland har turismen et geografisk stærkt udgangspunkt, men potentialet er uforløst. Det kræver et fælles løft, hvis regionen skal nå de nationale turismemål og blive en markant destination med international appel.

Derfor er de 17 sjællandske kommuner i Region Sjælland gået sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme, destinationsselskaberne på Sjælland og Realdania om en fælles udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne.

Projektet skal give turismen et varigt og markant løft som væksterhverv på tværs af kommunerne på Sjælland og øerne og skabe grobund for vækst, beskæftigelse og en bæredygtig lokal udvikling. Målet er at sætte retning for turismeudviklingen og styrke værdiskabelsen. Prioriterede kraftcentre skal styrkes og specialiseres, så der skabes oplevelsesmæssige fyrtårne. Og ikke mindst skal udviklingsplanen pege på, hvor turismen skal fokuseres og prioriteres.

Sammen med Lars Bernhard Jørgensen faciliterer vi samarbejdet og skaber den strategiske udviklingsplan, som forventes offentliggjort i forår/sommer 2020.


Sted

Region Sjælland

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Mens byerne vokser, affolkes mange landdistrikter. Men selvom faldende befolkningstal er og bliver et grundvilkår flere steder, er landdistrikterne stadig ramme om hverdagslivet for mange mennesker, og de skal fortsat udvikles, så der er godt at bo og muligheder for vækst og udvikling.

Omstilling af landdistrikter kræver prioritering, vilje til forandring og evne til at arbejde sammen på tværs. Og det kræver en indsats på flere fronter – både fysisk, socialt og økonomisk.

Vi rådgiver landdistrikter på flere niveauer – fra det enkelte projekt og bygning til samlede planer og strategier:

  • Planer og strategier
    Med udgangspunkt i det enkelte sted, udvikler vi analyser, planer og strategier for udvikling og for fremtidige prioriteringer – både for den enkelte by, område og hele kommunen.
  • Udvikling af projekter
    Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter igennem konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner.
  • Analyser og udredninger
    Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til lokalområder og landdistrikternes udvikling og fremtid.

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

KKR Sjælland / Dansk Kyst- og Naturturisme

Projektperiode

2019-2020

Kontakt

Sara Line Bohn, adm. direktør, sara@b-a-r-k.dk, (+45) 2046 9284

Sara Line Bohn, adm. direktør

Sara

Line
Bohn

Adm. direktør

Som adm. direktør har Sara ansvar for virksomhedens overordnede ledelse og trivsel, strategi, forretningsudvikling, salg og økonomi. Hertil er hun strategisk rådgiver på udvalgte projekter.

Sara har over mere end 13 års erfaring som rådgiver, og har stået i spidsen for udvikling og gennemførelse af en lang række komplekse analyse-, udviklings- og strategiprojekter for kommuner, fonde og organisationer. Hun har lang erfaring med at lede processer, projekter og partnerskaber.

Mail
Telefon
(+45) 2046 9284
Facebook
LinkedIn
Twitter