Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Profilstrande

profil

strande

Vestkystens særkende og største attraktion er den 550 km lange, åbne kyststrækning med storslåede klitlandskaber og ikke mindst strande, der hvert år tiltrækker mange danske og udenlandske besøgende. De åbne, uberørte strande skal også fremover være et trækplaster og adskille Vestkysten fra andre destinationer.

Mange besøgende har dog en forventning om et vist niveau af service i forbindelse med de strande, der knytter sig til de større feriesteder. En forventning, som i dag ikke honoreres og dermed går ud over gæsteoplevelsen.

Som et led i eksekveringen af Udviklingsplan for Vestkysten har syv kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme derfor arbejdet med, hvordan der kan skabes en bedre gæsteoplevelse på udvalgte strande i tilknytning til de stærke feriesteder. Det første skridt i den retning er udgivelsen af et konceptkatalog for Vestkystens Profilstrande.

BARK har gennemført udviklingsprocessen, der i samarbejde med de syv kommuner og DKNT, har udviklet konceptet for syv udvalgte strande, og vi har udarbejdet det samlede konceptkatalog. Med inspiration fra ind- og udland og med afsæt i koncepter for tre strandtyper – havnebystranden, bystranden og natur- og eventstranden – giver kataloget et overblik over lovgivning og en række anbefalinger til udvikling, som ikke kompromitterer de eksisterende kvaliteter.


Sted

Hele Vestkysten

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Mens byerne vokser, affolkes mange landdistrikter. Men selvom faldende befolkningstal er og bliver et grundvilkår flere steder, er landdistrikterne stadig ramme om hverdagslivet for mange mennesker, og de skal fortsat udvikles, så der er godt at bo og muligheder for vækst og udvikling.

Omstilling af landdistrikter kræver prioritering, vilje til forandring og evne til at arbejde sammen på tværs. Og det kræver en indsats på flere fronter – både fysisk, socialt og økonomisk.

Vi rådgiver landdistrikter på flere niveauer – fra det enkelte projekt og bygning til samlede planer og strategier:

  • Planer og strategier
    Med udgangspunkt i det enkelte sted, udvikler vi analyser, planer og strategier for udvikling og for fremtidige prioriteringer – både for den enkelte by, område og hele kommunen.
  • Udvikling af projekter
    Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter igennem konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner.
  • Analyser og udredninger
    Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til lokalområder og landdistrikternes udvikling og fremtid.

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Dansk Kyst- og Naturturisme

Projektperiode

2019-2020

Kontakt

Kira Maria Svankjær, seniorrådgiver, kira@b-a-r-k.dk, (+45) 22 31 59 73

Kira Maria Svankjær, seniorrådgiver

Kira Maria

Svankjær

Seniorrådgiver, arkitekt

Kira er arkitekt og byplanlægger og har solid erfaring med strategisk byplanlægning fra en række sjællandske kommuner.

Særligt udviklingsplaner, bypolitik, bymidter, byomdannelsesprojekter, helhedsplaner og lokalplanlægning hører til Kiras kernekompetencer.

Mail
Telefon
(+45) 22 31 59 73
LinkedIn