Tilbage til forsiden
Ydelse

Proces og involvering

Ingen udvikling uden forankring. Solid udvikling af et sted sker kun, hvis udviklingen er forankret hos alle de mennesker, der bruger og bebor stedet. Derfor nytænker vi involveringen i nye, kreative og engagerende formater, der tager afsæt i den enkelte aktørs perspektiv og interesser som springbræt til en konstruktiv og lyttende dialog.

Borgere, erhvervsdrivende og andre aktører vil gerne bidrage til udviklingen af deres steder og byer – og er afgørende at have med om bordet. Både som eksperter på stedet og som dem der skal være med til at realisere en ny udvikling. Men det traditionelle borgermøde henvender sig mest til Tordensskjolds soldater og får ikke nye målgrupper op af stolen.

BARK mobiliserer flere aktører og skaber rum for dialog.

Projekt

Københavnersnak

Ingen udvikling uden forankring. BARK hjalp Københavns Kommune med at involvere borgerne, der hvor de er – på uddannelsesstedet, i folkekøkkenet, i byrummet, i de udsatte boligområder - i en dialog om, hvilken by København skal være, og hvordan vi løser fremtidens udfordringer.

Vores tilgang

Vi udvikler og gennemfører festlige og utraditionelle arrangementer, digital deltagelse og møder borgeren i øjenhøjde. Udgangspunktet er en personlig og lyttende tilgang til dialog, som inviterer borgerne til at byde ind og demonstrerer, at deres holdninger og input har betydning og bliver brugt.

Resultatet

Vi skræddersyr forløbet med konkrete aktiviteter, som matcher det præcise lokale behov og de aktører, der inviteres til at være med.

Projekt

Børn- og ungeliv i Nordhavn

Hvordan kan Nordhavn i København tilbyde et attraktivt kultur- og fritidsliv for børn og unge? Og hvordan kan kommunen skabe multifunktionelle rum og bygninger, som favner flere brugergrupper? BARK har undersøgt erfaringerne fra andre nye bydele og udviklet anbefalinger til, hvordan man skaber gode rammer for et godt hverdagsliv for børn- og unge.
Projekt

Naturpark Amager

Naturparken på Amager Fælled og Kalvebod Fælled skal have nye hovedindgange og samlingssteder. Vi har samlet indsigter fra den lokale borger- og aktørinddragelse og kvalificeret de fortællinger, som nu skal formidles.