Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Vest Event

Vest

Event

I årenes løb har Realdania været med til at realisere massevis af ildsjæleprojekter med mindre støttebeløb. Projekter, der i mange tilfælde skaber en positiv forandring for både ildsjælene selv og det lokalmiljø, de er en del af. Så hvordan kan vi skabe opmærksomhed om ildsjælenes store indsats og resultater?

Ved at hylde ildsjælene, sætte dem på scenen og lade dem fortælle deres historier fik Realdanias medlemmer konkrete billeder på, hvordan projektstøtten skaber livskvalitet i det byggede miljø for mange forskellige mennesker i alle egne af landet.

BARK udviklede koncept og programindhold for et stort anlagt og ambitiøst medlemsarrangement på Godsbanen i Aarhus og stod for afviklingen.


Sted

Aarhus

Fokus

Civilsamfund

Civilsamfund

Fokus

Civilsamfund

Civilsamfund

Rollefordelingen og samarbejdet mellem civilsamfund, myndigheder og erhvervsliv er i opbrud og nye fællesskaber og alliancer opstår. Mange steder er det de lokale fællesskaber og de stærke ildsjæle, der skaber fundamentet for varig forandring.

Derfor er civilsamfundets engagement også afgørende, når steder udvikles. Det handler om at forme handlekraftige fællesskaber til at løse fælles udfordringer – og om at støtte op om de initiativer og idéer, der spirer nedefra.

Vi har fokus på, hvordan man sætter civilsamfundets ressourcer i spil lokalt og skaber nye samarbejdsformer gennem:

  • Analyser
    Vi gennemfører analyser og skaber ny viden om, hvordan nye samarbejder, civilsamfundet og ildsjæle spiller en rolle i udviklingen af bygninger, byer og landdistrikter. Ny viden som kan danne grundlag for, hvordan kommuner, fonde og organisationer kan samarbejde med civilsamfundet og understøtte ildsjælenes potentiale.
  • Facilitering af samarbejde
    Vi faciliterer samarbejder på tværs af aktører, så der skabes er fælles mål og så alle kan løfte i flok. Vi har erfaring med at facilitere samarbejder fra mindre grupper af strategiske samarbejdspartnere, til netværk af mange forskellige aktører og udvikle og drive større borgerinvolveringsprocesser.

Ydelse

Oplevelser og formidling

Oplevelser og formidling

Oplevelser

og formidling

Oplevelser og formidling

Vi udvikler og gennemfører arrangementer og events, der involverer, inddrager og engagerer mennesker i det byggede miljø og skaber rammer, hvor mennesker mødes på tværs af faglighed. Vi udvikler konceptet, iscenesættelsen og afvikler arrangementet.

Kunde

Realdania

Projektperiode

2017