Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Underværker

Ildsjæle skaber

Underværker

Når den negative udvikling i landsbyen skal vendes, når bygningsarven skal bevares, eller når gaden trænger til nyt liv, er de frivillige kræfter ofte de første til at tage fat i. Men ofte bliver ildsjælenes gode idéer aldrig til virkelighed. Så hvordan kan frivillige ildsjæles arbejde med at sikre rammer for lokale fællesskaber og livskvalitet hjælpes på vej?

Realdanias kampagne Underværker sætter fokus på de frivillige kræfter i det byggede miljø, yder økonomisk støtte til en lang række fysiske projekter og skaber opmærksomhed og debat om ildsjælenes potentialer.

BARK udvikler og gennemfører kampagnen for Realdania. Vi står for den daglige projektledelse, har dialogen med de mange ildsjæleprojekter og holder idéværksteder og inspirationsarrangementer. Og vi faciliterer bedømmelse af projekterne og sikrer opmærksomhed om kampagnen gennem sociale medier, i pressen mm.

Læs mere på kampagnens egen hjemmeside

 


Sted

Danmark

Fokus

Civilsamfund

Civilsamfund

Fokus

Civilsamfund

Civilsamfund

Rollefordelingen og samarbejdet mellem civilsamfund, myndigheder og erhvervsliv er i opbrud og nye fællesskaber og alliancer opstår. Mange steder er det de lokale fællesskaber og de stærke ildsjæle, der skaber fundamentet for varig forandring.

Derfor er civilsamfundets engagement også afgørende, når steder udvikles. Det handler om at forme handlekraftige fællesskaber til at løse fælles udfordringer – og om at støtte op om de initiativer og idéer, der spirer nedefra.

Vi har fokus på, hvordan man sætter civilsamfundets ressourcer i spil lokalt og skaber nye samarbejdsformer gennem:

  • Analyser
    Vi gennemfører analyser og skaber ny viden om, hvordan nye samarbejder, civilsamfundet og ildsjæle spiller en rolle i udviklingen af bygninger, byer og landdistrikter. Ny viden som kan danne grundlag for, hvordan kommuner, fonde og organisationer kan samarbejde med civilsamfundet og understøtte ildsjælenes potentiale.
  • Facilitering af samarbejde
    Vi faciliterer samarbejder på tværs af aktører, så der skabes er fælles mål og så alle kan løfte i flok. Vi har erfaring med at facilitere samarbejder fra mindre grupper af strategiske samarbejdspartnere, til netværk af mange forskellige aktører og udvikle og drive større borgerinvolveringsprocesser.

Ydelse

Udvikling af kampagner

Udvikling af kampagner

Udvikling

af kampagner

Udvikling af kampagner

Vi er specialiserede i at udvikle og lede strategiske, langvarige initiativer og kampagner inden for det byggede miljø. Initiativerne kan rumme forskellige elementer som støtte til projekter, analyser, netværk og kommunikation. Vi kan løse kampagnen fra a-z. Vi gennemfører calls efter projekter, skaber ny viden, faciliterer partnerskaber, netværk og udviklingsprocesser og kommunikerer viden, erfaring og budskaber i publikationer, presse, web, sociale medier, mm.

Kunde

Realdania

Projektperiode

2014-2020

Kontakt

Thea Krøyer, rådgiver, thea@b-a-r-k.dk, (+45) 2872 7024

Thea Krøyer, rådgiver

Thea

Krøyer

Rådgiver, cand.soc. 

Thea har en baggrund inden for geografi og byplanlægning med fokus på strategisk landdistriktsudvikling. Hun har erfaring med analyser af, hvordan sociale, økonomiske og politiske processer påvirker udvikling af lokalsamfundet.

I BARK arbejder Thea med at udvikle og gennemføre kampagner inden for det byggede miljø. Derudover arbejder hun med udvikling og afvikling af brugerinddragende arrangementer.

 

Mail
Telefon
(+45) 2872 7024
LinkedIn