Search icon
Tilbage til projektoversigt

Udviklingsplan for Pederstrup Landsby

Hvordan kan potentialet i Pederstrups bynære landsbymiljø aktivereres i endnu højere grad til gavn for beboere, kommunens borgere og erhvervsliv og andre besøgende? BARK har udarbejdet en udviklingsplan som beslutningsgrundlag for en række nye aktiviteter.

Pederstrup Landsby er en hengemt perle tæt på Ballerup by, som rummer en unik kulturarv, en autentisk landsbymidte med et velbevaret gadekær og gamle gårde. Et større industriområde afgrænser Pederstrup Landsby fra Ballerup, og er med til at give byen en særlig oplevelse af landbyen, der åbenbarer sig bag det urbane.

BARK har udarbejdet en udviklingsplan for landsbyen, som viser konkrete veje til, hvordan en samlet profil i byens tilbud og fysiske miljø kan åbne for nye funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser og ad den vej styrke Pederstrup som attraktivt bosætningssted og besøgssted.

Udviklingsplanen fungerer som beslutningsgrundlag for udviklingen af en række konkrete aktiviteter i Pederstrup Landsby og kan på sigt danne grundlag for en bevarende lokalplan.

Fakta
Sted Ballerup


Kunde Ballerup Kommune

Projektperiode 2015