Tilbage til projektoversigt

Udviklingsplan for Nordsjælland og de øvrige rekreative områder i Region Hovedstaden

Traditionelt står København og Nordsjælland stærkt som turismedestinationer, men de øvrige rekreative områder i Region Hovedstaden har sværere ved at vinde fodfæste hos de besøgende. Så hvordan skaber vi bedre synergi mellem storbyturismen, den nordsjællandske kystturisme og resten af regionen? BARK laver en fælles udviklingsplan.

Et samlet og stærkt turismeprodukt

Turismen i Region Hovedstaden er koncentreret om tre stærke, men til dels adskilte, produkter – storbyturismen i og omkring København, endagsturismen omkring de store attraktioner og kyst- og naturturismen i Nordsjælland.

Med udbruddet er Covid-19 i foråret 2020, er der vendt op og ned på situationen i turismen i regionen. Hovedstadens turisme er aktuelt i knæ, mens kyst- og naturturismen over hele landet har vundet momentum i højsæsonen oven på forårets nedlukning.

Ambitionen er at skabe endnu mere synergi mellem kystturismen i den nordlige del af geografien, de store attraktioner og storbyturismen i og omkring København. Så det samlede produkt står endnu stærkere.

BARK udarbejder en plan for udvikling af kyst- og naturturismen i Nordsjælland og de øvrige rekreative områder i Region Hovedstaden i tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen, VisitNordsjælland samt Dansk Kyst- og Naturturisme.

Et fælles grundlag

Udviklingsplanen giver konkrete anbefalinger til, hvad der skal ske, hvis hovedstadsregionens muligheder for at skabe bæredygtig vækst i turismen for alvor skal folde sig ud. Og med afsæt i områdets potentialer – veludbygget infrastruktur, korte mellem storby, kyst og natur, en række markante attraktioner og adgangen til et stort og købedygtigt marked – er målet at skabe et koordineret og fælles grundlag for et varigt og markant løft af turismen i hele Region Hovedstaden.

Den færdige plan ligger klar sidst i 2020 og er afsæt for destinationsselskabernes fremtidige arbejde med at videreudvikle turismen på tværs af kommunerne og koordineret med det øvrige Sjælland.

Arbejdet med Udviklingsplan for Nordsjælland og de øvrige rekreative områder i Region Hovedstaden bygger videre på og supplerer Udviklingsplan for Sjælland og øerne, som har fokus på udvikling af turismen i Region Sjælland frem mod 2025.

Foto: VisitNordsjælland og fotografer Daniel Overbeck, Henrik Numelin og Ann Jørgensen

Fakta
Sted Region Hovedstaden

Ydelse Strategier og planer

Kunde VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen

Projektperiode 2020

Kontakt Sara Line Bohn
Adm. direktør
sara@b-a-r-k.dk
(+45) 2046 9284

Læs mere om
Strategier og planer