Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Blokhus-Løkken

Udviklingsplan

Blokhus-Løkken

Turismen i Blokhus og Løkken skal være med til at tiltrække investeringer og styrke lokalsamfund og udviklingskraft i kommunerne omkring de to byer –  i form af bl.a. flere arbejdspladser og højere kvalitet. Men som flere byer langs Vestkysten mangler der en kritisk masse til at løfte et varieret kommercielt og kulturelt udbud.

Sammen med JAJA Arkitekter, Lars Bernhard Jørgensen og Valentin Trafikplanlægning har BARK lavet en strategisk-fysisk udviklingsplan, der skal tænke de to byer sammen til én samlet destination. Byerne skal udvikles i et samlet greb, så både funktioner, oplevelser, nedslag og infrastruktur understøtter den samlede destination.

Den færdige udviklingsplan sætter en fælles retning, prioriterer indsatser og konkrete projekter og vise, hvordan det samlede areal skal udvikles og disponeres, så offentlige investeringer og andre dispositioner skaber grundlag for private investeringer i blandt andet overnatningskapacitet og oplevelsesudbud.

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme


Sted

Blokhus og Løkken

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Mens byerne vokser, affolkes mange landdistrikter. Men selvom faldende befolkningstal er og bliver et grundvilkår flere steder, er landdistrikterne stadig ramme om hverdagslivet for mange mennesker, og de skal fortsat udvikles, så der er godt at bo og muligheder for vækst og udvikling.

Omstilling af landdistrikter kræver prioritering, vilje til forandring og evne til at arbejde sammen på tværs. Og det kræver en indsats på flere fronter – både fysisk, socialt og økonomisk.

Vi rådgiver landdistrikter på flere niveauer – fra det enkelte projekt og bygning til samlede planer og strategier:

 • Planer og strategier
  Med udgangspunkt i det enkelte sted, udvikler vi analyser, planer og strategier for udvikling og for fremtidige prioriteringer – både for den enkelte by, område og hele kommunen.
 • Udvikling af projekter
  Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter igennem konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner.
 • Analyser og udredninger
  Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til lokalområder og landdistrikternes udvikling og fremtid.
Bytransformation

Bytransformation

Fokus

Bytransformation

Bytransformation

Flere flytter til byerne. Det gælder ikke kun de største byer, men også de lokale bycentre. Samtidig oplever nogle provins- og lokalbyer tilbagegang. Ændringer i den måde vi bor, handler, arbejder og er sammen på, stiller nye krav til byernes fysiske miljø, og betyder at en stor del af byudviklingen sker i eksisterende byområder.

Vi har fokus på, hvordan man omstiller og udvikler byer og byområder til nye funktioner. Det kræver en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, der inddrager stedets samlede potentialer – både det fysiske miljø, de sociale og økonomiske ressourcer og de immaterielle egenskaber. Og det kræver planer og strategier, som ikke er en færdig opskrift med et bestemt endemål, men en strategisk og dynamisk rettesnor for et steds fremtidige udvikling. 

Vi arbejder fra visions- og strateginiveau til konkrete planer:

 • Udviklingsstrategier
  Med udgangspunkt i det enkelte sted, skaber vi udviklingsstrategier som grundlag for fremtidige prioriteringer og som grundlag for udvikling og omstilling af både destinationer, bysamfund, hele kommuner og regioner.
 • Potentiale- og helhedsplaner
  En potentiale- og helhedsplan er en fleksibel, stærkt kommunikeret og mulighedsorienteret plan for et områdes udvikling, hvad enten det drejer sig om den historiske bymidte, forstaden, havneområdet, det funktionsforladte industriområde eller nye bydele der vokser op på bar mark.
 • Byrumsplaner
  Med byrumsplanen udvikler vi præcise og konkrete rammer for hvordan enkelte byrum eller mindre byområder, kan udvikles med udgangspunkt i stedets liv, rum og historier.

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Hjørring og Jammerbugt kommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania

Projektperiode

2019

Kontakt

Kira Maria Svankjær, seniorrådgiver, kira@b-a-r-k.dk, (+45) 22 31 59 73

Kira Maria Svankjær, seniorrådgiver

Kira Maria

Svankjær

Seniorrådgiver, arkitekt

Kira er arkitekt og byplanlægger og har solid erfaring med strategisk byplanlægning fra en række sjællandske kommuner.

Særligt udviklingsplaner, bypolitik, bymidter, byomdannelsesprojekter, helhedsplaner og lokalplanlægning hører til Kiras kernekompetencer.

Mail
Telefon
(+45) 22 31 59 73
LinkedIn