Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Tomme almene boliger

Tomme

almene boliger

Utidssvarende og tomme almene boliger udfordrer landdistrikterne. Problemstillingen går hårdest ud over boligselskaber i yderområder, men kan få store økonomiske konsekvenser – både for lejerne, boligselskaberne og de berørte kommuner. 

Rapporten ’Tomme Almene Boliger’ tager et skridt i retning af at svare på spørgsmålene: Hvordan kan boligselskaberne håndtere udfordringen? Hvordan involveres kommuner, kreditgivere og lokale parter i processen, der kan være meget følsom og problemfyldt? Hvilke økonomiske og strategiske kriterier skal afvejes i forhold til hinanden, og hvad kan løsningerne være? 

Vi har udarbejdet rapporten, som analyserer problemstillingen, de mulige løsninger og viser seks cases fra hele landet.

Rapporten er udarbejdet for det almene boligselskab Bomidtvest og med støtte fra Den Almene Forsøgspulje under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.  

Hent rapporten i pdf


Sted

Danmark

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Mens byerne vokser, affolkes mange landdistrikter. Men selvom faldende befolkningstal er og bliver et grundvilkår flere steder, er landdistrikterne stadig ramme om hverdagslivet for mange mennesker, og de skal fortsat udvikles, så der er godt at bo og muligheder for vækst og udvikling.

Omstilling af landdistrikter kræver prioritering, vilje til forandring og evne til at arbejde sammen på tværs. Og det kræver en indsats på flere fronter – både fysisk, socialt og økonomisk.

Vi rådgiver landdistrikter på flere niveauer – fra det enkelte projekt og bygning til samlede planer og strategier:

  • Planer og strategier
    Med udgangspunkt i det enkelte sted, udvikler vi analyser, planer og strategier for udvikling og for fremtidige prioriteringer – både for den enkelte by, område og hele kommunen.
  • Udvikling af projekter
    Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter igennem konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner.
  • Analyser og udredninger
    Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til lokalområder og landdistrikternes udvikling og fremtid.

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Bomidtvest, støttet af Den Almene Forsøgspulje, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Projektperiode

2015-2017

Kontakt

Louise Work Havelund, seniorrådgiver, louise@b-a-r-k.dk, (+45) 5095 3444

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise har mere end 10 års erfaring med at stå i spidsen for komplekse analyse- og udviklingsprojekter. Hun arbejder inden for by- og landdistriktsudvikling med særligt fokus på analyser, inddragelse, strategier, formidling, planer og realisering. Louises ekspertiseområder omfatter alt fra naturoplevelser, fritids- og friluftsliv til kulturbyggeri, tilgængelighed og inklusion, bofællesskaber, kirker og herregårde.

I BARK arbejder Louise desuden med kvalitativ brugerresearch og borgerinddragelsesprocesser.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444
LinkedIn