Tilbage til projektoversigt

Foranalyse for Hærvejen

For Destination Hærvejen har BARK lavet en foranalyse, som afdækker muligheder og udfordringer for at gøre ruten til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål for cykling og vandring.

Hærvejen løber gennem Jyllands smukkeste landskaber, tværs gennem danmarkshistorien og forbi mange af vores vigtigste historiske mindesmærker. Hærvejens historie kan dateres tilbage til 1600-tallet og er et led i pilgrumsruten hele vejen fra Tronheim i Norge til Santiago de Compostela i Spanien.

Den 500 kilometer lange rute rummer et uforløst potentiale til at tiltrække nye brugere. Fra lokale naturbrugere til udenlandske naturturister. Fra langdistancevandrere til dem på den korte rundtur. Og fra motionister og outdoor-entusiaster til dem, der går efter en mere stille naturoplevelse. Ruten har også  potentiale til at skabe lokal udvikling gennem naturoplevelser og branding af området som et unikt historisk kultur- og naturlandskab.

For Destination Hærvejen har BARK lavet en forundersøgelse, som afdækker muligheder og udfordringer for at gøre ruten til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål for vandring og cykling.

BARK har faciliteret den inddragende udviklingsproces, som også omfatter det politiske niveau. Vi har lavet analysen, der afdækker muligheder og udfordringer. Og vi har udviklet principper og indsatsområder, som udstikker en strategisk retning på tværs af kommunegrænser og indeholder konkrete anbefalinger til det videre arbejde frem mod en færdig vision og strategi.

Foto: Destination Hærvejen

Fakta
Sted Hærvejen (15 jyske kommuner)

Ydelse Viden og analyser

Kunde Destination Hærvejen

Projektperiode 2019-2020

Læs mere om
Viden og analyser