Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Strategi for Hærvejen

Strategi for

Hærvejen

Hærvejen løber gennem Jyllands smukkeste landskaber, tværs gennem danmarkshistorien og forbi mange af vores vigtigste historiske mindesmærker. Dens historie kan dateres tilbage til 1600-tallet, og Hærvejen er et led i pilgrumsruten hele vejen fra Tronheim i Norge til Santiago de Compostela i Spanien.

Den 500 kilometer lange rute rummer et uforløst potentiale til at tiltrække alt fra lokale naturbrugere til udenlandske naturturister, fra langdistancevandrere til dem på den korte rundtur og fra motionister og outdoor-entusiaster til dem, der går efter en mere stille naturoplevelse. Og ruten har potentiale til at skabe lokal udvikling gennem naturoplevelser og branding af området som et unikt historisk kultur- og naturlandskab.

For Destination Hærvejen laver vi en forundersøgelse, som skal afdække muligheder og udfordringer for at gøre ruten til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål for vandring og cykling. Vi faciliterer en inddragende udviklingsproces, som også omfatter det politiske niveau. Vi laver analysen, der afdækker muligheder og udfordringer. Og vi udvikler principper og indsatsområder, som udstikker en strategisk retning på tværs af kommunegrænser og indeholder konkrete anbefalinger til det videre arbejde frem mod en færdig vision og strategi.


Sted

Hærvejen (15 jyske kommuner)

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Mens byerne vokser, affolkes mange landdistrikter. Men selvom faldende befolkningstal er og bliver et grundvilkår flere steder, er landdistrikterne stadig ramme om hverdagslivet for mange mennesker, og de skal fortsat udvikles, så der er godt at bo og muligheder for vækst og udvikling.

Omstilling af landdistrikter kræver prioritering, vilje til forandring og evne til at arbejde sammen på tværs. Og det kræver en indsats på flere fronter – både fysisk, socialt og økonomisk.

Vi rådgiver landdistrikter på flere niveauer – fra det enkelte projekt og bygning til samlede planer og strategier:

  • Planer og strategier
    Med udgangspunkt i det enkelte sted, udvikler vi analyser, planer og strategier for udvikling og for fremtidige prioriteringer – både for den enkelte by, område og hele kommunen.
  • Udvikling af projekter
    Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter igennem konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner.
  • Analyser og udredninger
    Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til lokalområder og landdistrikternes udvikling og fremtid.

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Destination Hærvejen

Projektperiode

2019-2020

Kontakt

Louise Work Havelund, seniorrådgiver, louise@b-a-r-k.dk, (+45) 5095 3444

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise har mere end 10 års erfaring med at stå i spidsen for komplekse analyse- og udviklingsprojekter. Hun arbejder inden for by- og landdistriktsudvikling med særligt fokus på analyser, inddragelse, strategier, formidling, planer og realisering. Louises ekspertiseområder omfatter alt fra naturoplevelser, fritids- og friluftsliv til kulturbyggeri, tilgængelighed og inklusion, bofællesskaber, kirker og herregårde.

I BARK arbejder Louise desuden med kvalitativ brugerresearch og borgerinddragelsesprocesser.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444
LinkedIn