Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Destinationsbranding

Publikation om

stedsbranding

Kyst- og naturturismen skaber arbejdspladser, bosætning og livskvalitet i mange af de landdistriktskommuner, der er under pres. I de senere år har udviklingen i især kyst- og naturturismen dog haltet bagefter i forhold til vores udenlandske konkurrenter.

Det stiller krav til, at der fortsat udvikles attraktive destinationer med kvalitet i turismeprodukter og unikke oplevelser, samtidig med at turismeudbuddet synliggøres og tilpasses turisternes ønsker og behov.

Branding er et populært greb, som mange kommuner benytter til at komme på landkortet, men desværre virker indsatsen ikke altid efter hensigten – blandt andet fordi brandet ikke er forankret, fordi der ikke er lokal enighed om det, eller fordi der mangler sammenhæng mellem stedets faktiske kvaliteter, tilbud og brandet. For et vellykket brand kræver mere end et slogan.

Vellykket branding bygger på stedet
Med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen har vi udarbejdet en publikation til kommuner og turismebranche. Gennem seks nordeuropæiske eksempler, viser den, hvad der konkret skal til for at udvikle og skabe stærke stedsspecifikke brands.

Hent publikationen ‘Vellykket branding bygger på stedet’ (pdf)

Foto: Hallifornia, Phil Watt


Sted

Danmark

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Mens byerne vokser, affolkes mange landdistrikter. Men selvom faldende befolkningstal er og bliver et grundvilkår flere steder, er landdistrikterne stadig ramme om hverdagslivet for mange mennesker, og de skal fortsat udvikles, så der er godt at bo og muligheder for vækst og udvikling.

Omstilling af landdistrikter kræver prioritering, vilje til forandring og evne til at arbejde sammen på tværs. Og det kræver en indsats på flere fronter – både fysisk, socialt og økonomisk.

Vi rådgiver landdistrikter på flere niveauer – fra det enkelte projekt og bygning til samlede planer og strategier:

  • Planer og strategier
    Med udgangspunkt i det enkelte sted, udvikler vi analyser, planer og strategier for udvikling og for fremtidige prioriteringer – både for den enkelte by, område og hele kommunen.
  • Udvikling af projekter
    Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter igennem konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner.
  • Analyser og udredninger
    Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til lokalområder og landdistrikternes udvikling og fremtid.

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen

Projektperiode

2017 -2018

Kontakt

Thea Krøyer, rådgiver, thea@b-a-r-k.dk, (+45) 2872 7024

Thea Krøyer, rådgiver

Thea

Krøyer

Rådgiver, cand.soc. 

Thea har en baggrund inden for geografi og byplanlægning med fokus på strategisk landdistriktsudvikling. Hun har erfaring med analyser af, hvordan sociale, økonomiske og politiske processer påvirker udvikling af lokalsamfundet.

I BARK arbejder Thea med at udvikle og gennemføre kampagner inden for det byggede miljø. Derudover arbejder hun med udvikling og afvikling af brugerinddragende arrangementer.

 

Mail
Telefon
(+45) 2872 7024
LinkedIn