Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Odda Smelteværk

Odda

Smelteværk

Odda Smelteverk er et unikt stykke industrikulturarv, som har mistet sin oprindelige funktion. Netop kultur- og bygningsarven kan blive en hjørnesten i Oddas fremtid, men hvordan aktiverer man byens potentiale og den unikke historie og afsides placering til gavn for indbyggere og turister?

I samarbejde med Gottlieb Paludan Architects og Norconsult har BARK været med til at udvikle et mulighedsstudie for Odda og for Odda Smelteværk. Studiet belyser og undersøger en række scenarier for byen.

Kortlægning, analyse og udvikling af en samlet strategi og konkrete programmer for smelteværket indgik i opgaven, som mundede ud i en helstøbt og visionær plan. På lang sigt er målet at styrke den lokale identitet indadtil og byens brand og turisme udadtil.


Sted

Odda, Norge

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Riksantikvaren, Odda Kommune, Hordaland Fylkeskommune og SNU

Projektperiode

2013-2014

Kontakt

Rie Søgaard Jensen, rådgivningschef, rie@b-a-r-k.dk, (+45) 2681 6188

Rie Søgaard Jensen, rådgivningschef

Rie

Søgaard
Jensen

Rådgivningschef, cand. scient. soc.

Rie har en baggrund inden for erhvervsøkonomi og geografi med fokus på turisme. Rie er specialist i at lede udviklingsprojekter og kampagner på et strategisk niveau med mange aktører og har et stort netværk og kendskab til faglige, politiske og udførende parter inden for det byggede miljø.

I BARK har Rie fokus på en strategisk udvikling af kommunerne med udgangspunkt i det byggede miljø. Hun har solid erfaring med at bringe mange forskellige aktører sammen, nedbryde de traditionelle institutionelle skel og facilitere deres samarbejde mod fælles, langsigtede og målbare mål. Kort sagt: At sætte de rette mennesker omkring bordet og udvikle, afprøve og implementere nye tiltag og organiseringer. Rie har også en lang række feasibilitystudier bag sig, hvor hun har udviklet vurderet og forbedret projekters forretningsmodel og økonomiske bæredygtighed.

Mail
Telefon
(+45) 2681 6188
LinkedIn