Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Porten til Nakskov

Porten til

Nakskov

Hvordan kan Nakskov styrkes, så byen oplever tilflytning og vækst i turismen?

Nakskov er den største af Lollands byer, den indkapsler mange hundrede års danmarkshistorie og har skabt et fornuftigt grundlag for turismen. Der er skabt byfortætning og nye oplevelser med udgangspunkt i kulturarven og placeringen ved Nakskov Fjord. Og ikke mindst er der gennemført flere analyser af Nakskov, som viser en lokal vilje til at udnytte potentialerne i bymidten, det omkringliggende fjordlandskab og den lokale gastronomi. At Lolland, målt på antal overnatninger, hører til i top tre blandt danske turistdestinationer støtter yderligere op om potentialet.

Den lollandske købstad har altså mange styrker at bygge på, men står også over for en række udfordringer og er i dag i mindre grad udviklet som turismedestination.

BARK har udarbejdet en ny plan, der kortlægger Nakskovs potentialer og udmønter sig i et udviklingsprogram, der også omfatter erhvervsmuligheder og tiltrækning af investeringer. Nakskov skal udvikles gennem tre strategiske spor, nemlig byen, fødevarerne og naturen.

Vi har rådgivet projektet sammen med Lars Bernhard Jørgensen og Eskild Hansen Strategibureau.


Sted

Nakskov

Fokus

Bytransformation

Bytransformation

Fokus

Bytransformation

Bytransformation

Flere flytter til byerne. Det gælder ikke kun de største byer, men også de lokale bycentre. Samtidig oplever nogle provins- og lokalbyer tilbagegang. Ændringer i den måde vi bor, handler, arbejder og er sammen på, stiller nye krav til byernes fysiske miljø, og betyder at en stor del af byudviklingen sker i eksisterende byområder.

Vi har fokus på, hvordan man omstiller og udvikler byer og byområder til nye funktioner. Det kræver en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, der inddrager stedets samlede potentialer – både det fysiske miljø, de sociale og økonomiske ressourcer og de immaterielle egenskaber. Og det kræver planer og strategier, som ikke er en færdig opskrift med et bestemt endemål, men en strategisk og dynamisk rettesnor for et steds fremtidige udvikling. 

Vi arbejder fra visions- og strateginiveau til konkrete planer:

  • Udviklingsstrategier
    Med udgangspunkt i det enkelte sted, skaber vi udviklingsstrategier som grundlag for fremtidige prioriteringer og som grundlag for udvikling og omstilling af både destinationer, bysamfund, hele kommuner og regioner.
  • Potentiale- og helhedsplaner
    En potentiale- og helhedsplan er en fleksibel, stærkt kommunikeret og mulighedsorienteret plan for et områdes udvikling, hvad enten det drejer sig om den historiske bymidte, forstaden, havneområdet, det funktionsforladte industriområde eller nye bydele der vokser op på bar mark.
  • Byrumsplaner
    Med byrumsplanen udvikler vi præcise og konkrete rammer for hvordan enkelte byrum eller mindre byområder, kan udvikles med udgangspunkt i stedets liv, rum og historier.

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Foreningen Porten til Nakskov Fjord, Lolland Kommune og Realdania

Projektperiode

2018-2019

Kontakt

Sara Line Bohn, adm. direktør, sara@b-a-r-k.dk, (+45) 2046 9284

Sara Line Bohn, adm. direktør

Sara

Line
Bohn

Adm. direktør

Som adm. direktør har Sara ansvar for virksomhedens overordnede ledelse og trivsel, strategi, forretningsudvikling, salg og økonomi. Hertil er hun strategisk rådgiver på udvalgte projekter.

Sara har over mere end 13 års erfaring som rådgiver, og har stået i spidsen for udvikling og gennemførelse af en lang række komplekse analyse-, udviklings- og strategiprojekter for kommuner, fonde og organisationer. Hun har lang erfaring med at lede processer, projekter og partnerskaber.

Mail
Telefon
(+45) 2046 9284
Facebook
LinkedIn
Twitter