Tilbage til projektoversigt

Omstilling af lokalbyen

Guiden ’Omstilling af lokalbyen’ samler viden om lokalbyens situation, udfordringer og muligheder og giver inspiration til, hvordan den kan genfortolkes, så den også i fremtiden er en levedygtig og attraktiv by.

Med deres mellem 500 og 5000 indbyggere har landets 705 lokalbyer historisk været centrum for liv og handel i landdistrikterne. Den dag i dag er det her 20 procent af danskerne bor, og lokalbyerne er stadig en vigtig drivkraft lokalt. Lokalbyerne står altså midt i en omstillingsproces, hvor deres funktionelle og betydningsmæssige berettigelse har ændret sig, og hvor byernes selvopfattelse og identitet som et lokalt centrum ikke længere er så tydelig. Så hvad skal lokalbyen i fremtiden?

BARK har udviklet guiden ’Omstilling af lokalbyen’, som samler viden om lokalbyens situation, udfordringer og muligheder og giver inspiration til, hvordan den kan genfortolkes, så den også i fremtiden er en levedygtig og attraktiv by.

Guiden er udviklet i nært samarbejde med Esbjerg, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Skive og Vejle kommuner. Hele arbejdet bygger på systematisk gennemgang af eksisterende viden på området, statistisk analyse og workshops og dialog med de 5 kommuner.

Projektet er gennemført med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsministeriet.

Hent guiden ‘Omstilling af lokalbyen’

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Viden og analyser

Kunde Landdistriktspuljen under Erhvervs- og Vækstministeriet

Projektperiode 2015-2016

Læs mere om
Viden og analyser