Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Verdensarv og bæredygtig turisme

Bæredygtig

verdensarv

Også i Norden kan det stigende antal turister i verden mærkes, og blandt de nordiske Verdensarvssteder er der behov for at reagere strategisk på udfordringen.

Nordic World Heritage Association har for nogle år tilbage, sammen med UNESCO, formuleret en målsætning om, at Nordens verdensarvssteder skal gå forrest som et godt eksempel, når det gælder bæredygtig turisme. Der er dog fortsat mange nordiske verdensarvssteder, som ikke arbejder strategisk med turisme. Nordic World Heritage Association har derfor sammen med BARK Rådgivning udviklet et projekt, der skal afdække, hvor de største udfordringer ligger.

Gennem både kvalitative interviews, workshops og en omfattende survey undersøger BARK, hvordan stederne i dag arbejder strategisk med turisme, og hvor der er udfordringer og behov for viden, inspiration, procesfacilitering, bedre forståelse af egne udfordringer, samarbejder med andre turismeaktører, ny organisationstænkning etc.

BARK udvikler på den baggrund konkrete anbefalinger til handlinger, som Nordic World Heritage Association kan bidrage til at iværksætte i netværket af nordiske verdensarvssteder.

Foto: VisitNordsjælland, Daniel Overbeck


Sted

Norden

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Nordic World Heritage Association / Nordisk Ministerråd

Projektperiode

2019-2020

Kontakt

Louise Work Havelund, seniorrådgiver, louise@b-a-r-k.dk, (+45) 5095 3444

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise har mere end 10 års erfaring med at stå i spidsen for komplekse analyse- og udviklingsprojekter. Hun arbejder inden for by- og landdistriktsudvikling med særligt fokus på analyser, inddragelse, strategier, formidling, planer og realisering. Louises ekspertiseområder omfatter alt fra naturoplevelser, fritids- og friluftsliv til kulturbyggeri, tilgængelighed og inklusion, bofællesskaber, kirker og herregårde.

I BARK arbejder Louise desuden med kvalitativ brugerresearch og borgerinddragelsesprocesser.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444
LinkedIn